politiek primaat

Oproep: 'heroverweeg beperkende rol politiek primaat'

Oproep: 'heroverweeg beperkende rol politiek primaat'

Het kabinet is van plan om advies te vragen over de reikwijdte van het politiek primaat aan de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de...

Slingerbeleid bij de overheid; wat kan een or eraan doen?

Slingerbeleid bij de overheid; wat kan een or eraan doen?

Zit je in de ondernemingsraad van een bedrijf? Dan kun je met de bestuurder discussiëren over de organisatiestrategie. Maar hoe zit dat met...

'Tegenspraak als wapen tegen ontsporing beleid'

'Tegenspraak als wapen tegen ontsporing beleid'

Een dalend vertrouwen van burgers in de overheid en een veranderde rol van ambtenaren. Dat vraagt meer dan ooit om 'loyale tegenspraak' en...

Paraat of primaat: invloed van de or in de gemeentelijke organisatie

Paraat of primaat: invloed van de or in de gemeentelijke organisatie

Door de uitbreiding van taken van gemeenten hebben ook hun ondernemingsraden meer te doen. Maar de medezeggenschap bij gemeenten is wel anders dan in...

'Dilemma tussen politiek, productiescore en menselijke maat'

'Dilemma tussen politiek, productiescore en menselijke maat'

Politiek en ambtenarij staan op grote afstand van elkaar. Daardoor komen burgers in de knel, zo liet de kindertoeslagenaffaire zien. De or van de...

De geest is uit de fles

De geest is uit de fles

Het artikel in de WOR over het primaat van de politiek holt steeds vaker de medezeggenschap bij de overheid uit. De Hoge Raad keurt dat goed. Dat kan...

Shutterstock

Politiek primaat: wanneer trekt een rechter de grens?

Overheidsondernemers die de positie van de medezeggenschap willen beperken, schermen al snel met het politiek primaat. Regelmatig worden besluiten...

Oproep: hou het primaat van de politiek beperkt!

Beperk de rol van ondernemingsraden bij de overheid niet verder dan strikt noodzakelijk is door het primaat van de politiek. Die oproep doen leden...

Shutterstock

Adviesrecht over verstrekken van onderzoeksvraag?

Dient de ondernemingsraad betrokken te worden bij het verstrekken en formuleren van een onderzoeksvraag?

Shutterstock

Politiek primaat versus Wnra: 'Or staat 1-0 achter'

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) beoogt het verschil tussen ambtenaren en u2018gewoneu2019 werknemers te verkleinen. Hoe zit dat...