wnra

(Geen) besluit tot wijziging arbeids- en rusttijdenregeling

(Geen) besluit tot wijziging arbeids- en rusttijdenregeling

Op basis van de CAO-rijk hebben werknemers met een functie die zondagwerk vereist, recht op ten minste dertien vrije zondagen per 26 weken. De...

Rechtmatig maar onrechtvaardig!

Rechtmatig maar onrechtvaardig!

Een cliu00ebnt van de voedselbank mag niet als vrijwilliger werken bij die voedselbank. Dus iemand die in aanmerking komt voor hulp van de...

Shutterstock

Wnra: 'Zien we als or iets over het hoofd?'

u2018Binnen onze organisatie is iedereen ontzettend druk bezig met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De Wnra is op 1 januari dit...

Shutterstock

Politiek primaat versus Wnra: 'Or staat 1-0 achter'

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) beoogt het verschil tussen ambtenaren en u2018gewoneu2019 werknemers te verkleinen. Hoe zit dat...

Pixabay

Wnra: wat is de rol van or en vakbonden?

u2018Wij zijn een ondernemingsraad van een gemeente. Vanwege de inwerkingtreding van de Wnra is er bij ons onduidelijkheid ontstaan over de...

Pixabay

Wnra en or: is vernieuwing medezeggenschap nodig?

Overheden dienen als voorbeeld en moeten hun medezeggenschap goed voor elkaar hebben. Maar werkt dit wel in complexe overheidsorganisaties, zeker...

Shutterstock

Wnra is van kracht: wat de or moet weten

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is per 1 januari 2020 in werking getreden. De bestuursrechtelijke rechtspositie van ambtenaren...

Pixabay

Overzicht nieuwe wet- en regelgeving in 2020

Een overzicht van de nieuwe wetten en regels die in 2020 in werking treden. Van Ambtenaren en hun nieuwe rechtspositie tot de medezeggenschap van...

Shutterstock

Normalisering rechtspositie ambtenaren vraagt actie or

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt op 1 januari 2020 in werking. Ambtenaren krijgen dan (bijna) dezelfde rechtspositie als...

Pixabay

Cao-akkoord gemeenten, genoeg tijd voor Wnra

Er is een principe-akkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Na volgens de bonden moeizame onderhandelingen is er een cao met een looptijd van...