Shutterstock

Mag de bedrijfsarts arbeidsongeschikte werknemers verplichten om zich door een aangewezen expert te laten onderzoeken? Wat zijn de gevolgen voor...