Voor-uitkijken

Voor-uitkijken

In de huidige tijd, waarin veel zal moeten veranderen in de zorg, volgen de organisatieveranderingen in het ziekenhuis elkaar snel op. In de ondernemingsraad merken we dat nu heel goed. We hebben de afgelopen tijd al veel verschillende verandervoorstellen en veranderplannen behandeld. En we weten dat er ook nog een heleboel gaan volgen.

Ik moet zeggen dat het ook wel lijkt alsof de verandervoorstellen steeds groter worden in omvang. Dat maakt dat ze eerder overlappen. En dat het moeilijker is om het overzicht te bewaren over wat er nu precies allemaal speelt binnen de organisatie. Ook vinden veranderingen nu regelmatig tegelijkertijd plaats, of volgen ze elkaar in hoog tempo op. Dit zorgt soms voor wat onduidelijkheid binnen de ondernemingsraad. Want waarover gaat dit voorstel nou precies? Hoe moeten we dit voorstel plaatsen in het grotere geheel en hoe kunnen wij alle mogelijke gevolgen overzien?

Achterlopen

Dit zijn moeilijk te beantwoorden vragen, zeker als je het overzicht nog niet helemaal hebt. De onduidelijkheid die ontstaat in de raad rond de verschillende grote verandervoorstellen en veranderplannen, roept ook steeds dezelfde vraag op: zijn wij als ondernemingsraad wel op tijd geïnformeerd over deze verandering? Enerzijds hebben we namelijk het gevoel achter te lopen in informatie. Anderzijds hebben we het gevoel dat er al gevolgen zijn van een verandering terwijl deze nog niet via de officiële weg is ingevoerd. Ik schrijf hier bewust twee keer “het gevoel”. Telkens als we namelijk naar de procedure kijken, dan wordt alles netjes gevolgd en verloopt alles zoals het hoort. Alleen het gevoel blijft anders.

Toekomst

We zijn hierover de laatste tijd steeds vaker in gesprek gegaan met onze bestuurder. Dat helpt ons als ondernemingsraad om alle veranderingen te kunnen plaatsen. En het is een mooi moment om de signalen die wij vanuit de achterban ontvangen, al vroeg te kunnen delen in het veranderproces. Op deze manier kunnen wij ook dan al invloed uitoefenen. Ik denk dat het heel belangrijk is dit gesprek te blijven voeren, ook met het oog op de toekomst. Als ondernemingsraad hebben we met elkaar afgesproken om, tijdens de overleggen of presentaties over veranderingen, extra scherp te zijn op de gevolgen die een verandering kan hebben op de langere termijn, en hoe deze verandering zou kunnen samenhangen met andere veranderingen. Kortom: dat wordt samen goed (uit)kijken naar de toekomst dus!

Marloes Steenhuisen

Marloes Steenhuisen

Marloes Steenhuisen

Marloes Steenhuisen is lid van het dagelijks bestuur van de or van het UMC.

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

De or van het Zuyderland Medisch Centrum steunt de verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis in Heerlen naar Geleen. Wel stelt de or dat medewerkers...

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden gaat over het adviesrecht. Maar hoe ga je als or om met een adviesplichtig voorgenomen besluit? Een...

Beeld: Shutterstock

Herplaatsing: de onbelichte stap bij reorganisaties

Bij reorganisaties wordt de herplaatsing van medewerkers vaak over het hoofd gezien, ook door de ondernemingsraad, terwijl hier wel degelijk kansen...

Beeld: Shutterstock

Zorg-or: pak je rol bij een bestuurswissel

Bestuurders in de zorg wisselen bovengemiddeld vaak. Een or krijgt gemiddeld elke zittingstermijn te maken met een bestuurswissel. En die or's...

Verplaatsing van een Europees hoofdkantoor in Nederland: hoeveel invloed heeft de Nederlandse or?

Verplaatsing van een Europees hoofdkantoor in Nederland: hoeveel...

Het hoofdkantoor van Sabic verhuisde van Sittard naar Amsterdam, ondanks negatief advies van lokale ondernemingsraden. Dit roept vragen op over...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Wat is de houdbaarheidstermijn van een advies?

"Wij hebben geadviseerd over een voorgenomen besluit, maar het invoeren van dat besluit laat op zich wachten en ondertussen is onze markt snel aan...

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Volgens Artikel 25 lid 1 Wor moet de ondernemer de or om advies vragen over bepaalde voorgenomen besluiten. Als er geen advies wordt gevraagd of het...

Zo reageer je op een adviesaanvraag: 5 tips om een goed advies te schrijven

Zo reageer je op een adviesaanvraag: 5 tips om een goed advies te...

Elke ondernemingsraad krijgt weleens te maken met een adviesaanvraag. De or kan mondeling, schriftelijk of niet adviseren, waarbij een schriftelijk...