Voor-uitkijken

Voor-uitkijken

In de huidige tijd, waarin veel zal moeten veranderen in de zorg, volgen de organisatieveranderingen in het ziekenhuis elkaar snel op. In de ondernemingsraad merken we dat nu heel goed. We hebben de afgelopen tijd al veel verschillende verandervoorstellen en veranderplannen behandeld. En we weten dat er ook nog een heleboel gaan volgen.

Ik moet zeggen dat het ook wel lijkt alsof de verandervoorstellen steeds groter worden in omvang. Dat maakt dat ze eerder overlappen. En dat het moeilijker is om het overzicht te bewaren over wat er nu precies allemaal speelt binnen de organisatie. Ook vinden veranderingen nu regelmatig tegelijkertijd plaats, of volgen ze elkaar in hoog tempo op. Dit zorgt soms voor wat onduidelijkheid binnen de ondernemingsraad. Want waarover gaat dit voorstel nou precies? Hoe moeten we dit voorstel plaatsen in het grotere geheel en hoe kunnen wij alle mogelijke gevolgen overzien?

Achterlopen

Dit zijn moeilijk te beantwoorden vragen, zeker als je het overzicht nog niet helemaal hebt. De onduidelijkheid die ontstaat in de raad rond de verschillende grote verandervoorstellen en veranderplannen, roept ook steeds dezelfde vraag op: zijn wij als ondernemingsraad wel op tijd geïnformeerd over deze verandering? Enerzijds hebben we namelijk het gevoel achter te lopen in informatie. Anderzijds hebben we het gevoel dat er al gevolgen zijn van een verandering terwijl deze nog niet via de officiële weg is ingevoerd. Ik schrijf hier bewust twee keer “het gevoel”. Telkens als we namelijk naar de procedure kijken, dan wordt alles netjes gevolgd en verloopt alles zoals het hoort. Alleen het gevoel blijft anders.

Toekomst

We zijn hierover de laatste tijd steeds vaker in gesprek gegaan met onze bestuurder. Dat helpt ons als ondernemingsraad om alle veranderingen te kunnen plaatsen. En het is een mooi moment om de signalen die wij vanuit de achterban ontvangen, al vroeg te kunnen delen in het veranderproces. Op deze manier kunnen wij ook dan al invloed uitoefenen. Ik denk dat het heel belangrijk is dit gesprek te blijven voeren, ook met het oog op de toekomst. Als ondernemingsraad hebben we met elkaar afgesproken om, tijdens de overleggen of presentaties over veranderingen, extra scherp te zijn op de gevolgen die een verandering kan hebben op de langere termijn, en hoe deze verandering zou kunnen samenhangen met andere veranderingen. Kortom: dat wordt samen goed (uit)kijken naar de toekomst dus!

Marloes Steenhuisen