Stop met vragen stellen!

Stop met vragen stellen!

Ik heb onlangs mijn opleiding Navigator afgerond. Die methode steunt op de aanname dat een ondernemingsraad meer mag uitgaan van de eigen kennis. Deze methode is ontwikkeld in opdracht van de SER, om te komen tot een praktisch hulpmiddel waarmee de or proactief kan werken en invloed uitoefenen.

Als ondernemingsraad leer je dat je altijd alle voorhanden informatie kunt opvragen die je nodig hebt voor het or-werk. Met het informatierecht (artikel 31 van de Wet op Ondernemingsraden) kun je alles opvragen: financiële informatie, onderzoeksrapporten etc. Voordat je advies geeft, check je of de adviesaanvraag compleet is en of je nog aanvullende informatie nodig hebt. Vaak levert dit veel nieuwe vragen op. En dan is daar opeens het motto: “’stop met vragen stellen”.

Or-leden weten wat er leeft en speelt

Or-leden zijn de oren en ogen van de organisatie en weten heel veel. Het idee van de Navigator-methode is dat je pro-actief te werk gaat. Dus formuleer je als ondernemingsraad eerst wat je criteria of toetsingspunten zijn, voordat je een advies uitbrengt. Dus: wat vind je belangrijk, wat vind je met elkaar als groep belangrijk? Vanuit die vastgestelde criteria kom je tot je advies. Deze criteria moeten wel positief geformuleerd worden. Dus niet: minder werkdruk of regeldruk. Maar wel: meer vrijheid/ autonomie voor de medewerkers. Of: een financieel gezonde organisatie of een sociaal veilige werkomgeving.

Je hoeft geen oplossingen aan te dragen

Het idee is dat de or geen oplossingen hoeft aan te dragen, maar dat je criteria formuleert waar de oplossing aan dient te voldoen. Hierdoor komt er ook meer ruimte in het onderhandelingsproces. Soms heeft een ondernemingsraad de neiging om op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, en wil je de directie vertellen wat er moet gebeuren. Met deze Navigator-methode denk je wel mee, maar heb je respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid.

Geen vragen

Dus is het adagium “stop met vragen stellen”. Voordat je honderd-en-een vragen stelt aan de bestuurder, waarbij na beantwoording vaak nog meer vragen rijzen. Door vragen te stellen:

 • leg je de bal bij de ander;
 • voeg je niets toe aan de besluitvorming;
 • heb je geen duidelijk aanzien bij de achterban;
 • bevestig je afhankelijkheid.

Toetsingskader or

Hoe ga je te werk? Bij de start van een zittingsperiode stel je je algemene toetsingskader op. Daaraan toets je wijzigingen in beleid. Vervolgens kun je specifieke aanvullende toetsingskaders opstellen voor advies- of instemmingsaanvragen. Dit kader geeft aan wat de or belangrijk vindt (criteria). Je maakt het met de kennis die voorhanden is. Daarna presenteer je het meteen aan bestuurder en achterban. De criteria kunnen waar nodig worden bijgesteld. Je volgt de voortgang actief en onderhandelt waar nodig.

Zo gaf een or in een reorganisatietraject de volgende criteria mee aan het advies:

 • Het proces is logisch ingericht
 • De inhoud staat centraal en niet de structuur
 • Het is plan kostenneutraal
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheden liggen lager in de organisatie

Hiermee gaven zij kleur aan hun visie op de reorganisatie en is het voor de collega’s en de directie helder waarop de or de adviesaanvraag gaat beoordelen.

Samenvattend

De basisprincipes van de Navigatormethode zijn:

 • niet vragen maar iets vinden ;
 • niet wachten maar doen ;
 • niet de regels maar de inhoud.

Kleine oefening

Ga je nog met vakantie en weet je nog niet wat de bestemming moet worden? Stel dan criteria op waaraan de vakantie moet voldoen. Zo kregen wij dit jaar als criteria van de kinderen mee: zon, zee en strand. Raad eens waar we naar toe gaan?

Fijne zomerse weken gewenst!

Tineke Visser is trainer, adviseur en procesbegeleider medezeggenschap en eigenaarTienOpleidingen.nl. Contact? Tineke.visser@Tienopleidingen.nl

Tineke Visser is trainer, adviseur en procesbegeleider medezeggenschap en eigenaar van TienOpleidingen.nl.

Beeld: Shutterstock

Zorg-or: pak je rol bij een bestuurswissel

Bestuurders in de zorg wisselen bovengemiddeld vaak. Een or krijgt gemiddeld elke zittingstermijn te maken met een bestuurswissel. En die or's...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Wat is de houdbaarheidstermijn van een advies?

"Wij hebben geadviseerd over een voorgenomen besluit, maar het invoeren van dat besluit laat op zich wachten en ondertussen is onze markt snel aan...

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Volgens Artikel 25 lid 1 Wor moet de ondernemer de or om advies vragen over bepaalde voorgenomen besluiten. Als er geen advies wordt gevraagd of het...

Zo reageer je op een adviesaanvraag: 5 tips om een goed advies te schrijven

Zo reageer je op een adviesaanvraag: 5 tips om een goed advies te...

Elke ondernemingsraad krijgt weleens te maken met een adviesaanvraag. De or kan mondeling, schriftelijk of niet adviseren, waarbij een schriftelijk...

beeld: Shutterstock

Rechter: Spotify mag geen 19 medewerkers ontslaan zonder...

Spotify ontslaat in Nederland 19 mensen en vraagt geen advies aan de or. In de Wmco staat immers dat pas bij 20 ontslagen sprake is van collectief...

Adviesrecht bij het aantrekken van krediet

Adviesrecht bij het aantrekken van krediet

Een beslissing om een belangrijk krediet aan te trekken moet eerst worden voorgelegd aan de ondernemingsraad (adviesrecht artikel 25, lid 1 WOR). Het...

Pixabay

CNV en werknemers hekelen rol or bij sociaal plan Accell

Werknemers van fietsfabrikant Accell Group in Heerenveen hebben vrijdag 1 maart het werk boos neergelegd. De ergernis betreft het sociaal plan dat...

Meer te besteden dit jaar

Meer te besteden dit jaar

Van bijna 1 procent minder naar bijna 3 procent meer in de portemonnaie dit jaar. Met dat leuke bericht kwam het Centraal Planbureau CPB in zijn...