Samen sterker

Samen sterker

Als ik op een bijeenkomst ben waar verschillende ondernemingsraden elkaar tegenkomen, valt mij op dat ik steeds dezelfde conclusie hoor: "Wat is het toch leuk om ervaringen uit te wisselen en te horen waar andere ondernemingsraden mee bezig zijn!"

Ik vind het ook altijd heel leerzaam om te horen waar andere or-leden zich voor inzetten, hoever ze zijn in het overleg met de bestuurder, hoe de bestuurder de positie van de or ziet, en welke inhoudelijke thema’s voor een or spelen. Dit is niet alleen interessant met ondernemingsraden binnen de gezondheidszorg maar soms juist ook daarbuiten. Eigenlijk vind ik dit soort uitwisseling op elk niveau op een andere manier waardevol.

Op inhoud

Regelmatig hebben wij als dagelijks bestuur overleg met de ondernemingsraden van de andere UMC’s. Dit kunnen we ook heel inhoudelijk insteken. In de verschillende UMC’s lopen we namelijk soms tegen dezelfde zaken aan. Soms is iets al goed geregeld in het ene UMC en minder goed in het andere UMC. Dan kunnen we elkaar helpen en van elkaar leren door onze ervaringen te delen. Klinkt heel nuttig. Maar toch merken we dat het best lastig is die verbinding te blijven leggen, want het kost tijd. Tijd om af te spreken en onderwerpen te bepalen. En tijd om te reizen naar de UMC’s die toch best ver uit elkaar liggen, voor Nederlandse begrippen.

Op thema

Via het jongerennetwerk medezeggenschap van de SER heb ik contact met andere jonge or-leden uit verschillende sectoren. Via dit netwerk hoor ik hoe andere jongeren hun weg vinden binnen de medezeggenschap. Ook schrijven we aanbevelingen rond een thema dat ons bijzonder aanspreekt. Het is mooi om te zien hoe snel we tot een gezamenlijk gedragen thema komen. En hoe dit thema voor iedereen toe te passen is binnen de eigen or, zij het soms op een andere manier. Datzelfde merk ik nu wij als or ook aangesloten zijn bij de Raad voor Duurzame medezeggenschap. Uit onderzoek werden een aantal thema’s gehaald die belangrijk zijn voor de toekomst van de medezeggenschap. Elk thema was op de een of andere manier toepasbaar voor alle ondernemingsraden die bij de eerste bijeenkomst aanwezig waren. Heel leerzaam om ook op thema contact te hebben met andere or’s.

Landelijk

In mijn rol als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap merk ik ook dat de ondernemingsraden vaak met dezelfde thema’s bezig zijn of met dezelfde dilemma’s worstelen. De ondernemingsraden zijn meestal lid van NVMz via de platforms in de verschillende sectoren, maar kunnen ook individueel aansluiten. Meer samenwerking en meer uitwisseling van ervaringen zou kunnen helpen om de positie van de medezeggenschap te verbeteren en de impact te vergroten. Over het algemeen zijn we namelijk allemaal met dezelfde taken bezig, komen we dezelfde uitdagingen tegen en werken we aan dezelfde thema’s. Alleen soms met een iets andere inhoud.