Over witte en grijze vlekken in het pensioen

Over witte en grijze vlekken in het pensioen

Witte en grijze vlekken, weer een paar pensioentermen erbij. En er zijn er al zo veel.

Over witte vlekken is al veel geschreven. Een witte vlek betekent dat een werknemer helemaal geen pensioen opbouwt via zijn werkgever, en later waarschijnlijk alleen een AOW-uitkering heeft. In de nieuwe pensioenwetgeving worden maatregelen genomen om dit tegen te gaan. Een grijze vlek is een pensioen dat vooral bestaat uit AOW en maar een klein beetje uit pensioen vanuit een dienstverband. Zodat de werknemer in totaliteit maar een klein pensioen heeft dat vooral uit AOW bestaat.

Grijze vlekken

Over grijze vlekken is veel minder bekend. Daarom heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de toezichthouder voor pensioenregelingen die door een verzekeraar worden uitgevoerd, hier onderzoek naar gedaan. Een aantal interessante (en zorgelijke) zaken worden duidelijk uit het rapport. Zo heeft meer dan 70 procent van de Nederlandse werknemers met een beschikbare premieregeling een premie-inleg van 10 procent of lager. En, van de ruimte om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen wordt in beschikbare premieregelingen gemiddeld nog geen 35 procent gebruikt. Terwijl dit in middelloonregelingen circa 90 procent is.

Uiteindelijk geven dit soort cijfers een behoorlijk aantal werknemers met een magere beschikbare premieregeling een te laag pensioen. Bij een inkomen van rond de 42.000 per jaar blijft er circa 21.000 over, en daar zit de AOW-uitkering al bij in.

Tijd voor actie

De AFM vindt het tijd voor actie. Zij roept sociale partners op de komende jaren werk te maken van de kwaliteit van een flink aantal beschikbare premieregelingen zoals deze nu worden uitgevoerd. De AFM roept de pensioensector en sociale partners ook op om in gesprek te gaan over de grijze vlekken, om deze in de toekomst te voorkomen.

Zo moeten werknemers meer inzicht krijgen in hun pensioenresultaten om te voorkomen dat zij (ten onrechte) denken ‘dat het wel vast wel goed geregeld is’. De pensioensector en de sociale partners moet werknemers daarbij helpen. Voor ondernemingsraden een heel goede reden om zich in de pensioenregeling te verdiepen! En zeker die van organisaties met een beschikbare premieregeling.

Lees ook:

Inge Bakker is Pensioenadviseur bij Montae & Partners

beeld: Shutterstock

Or-checklist: vrije dagen en vakantieregelingen

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling. Aan een goed besluit gaat ook goed overleg vooraf. Een...

De spelregels van het instemmingsrecht

De spelregels van het instemmingsrecht

Voor regelingen van de ondernemer op het gebied van het sociaal beleid heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Dat staat in artikel 27 lid 1 van...

Stappenplan instemmingsrecht: zó ga je om met een instemmingsverzoek

Stappenplan instemmingsrecht: zó ga je om met een instemmingsverzoek

Het instemmingsrecht wordt beschouwd als het sterkste recht van een ondernemingsraad. Maar zelfs met het beste gereedschap kunnen brokken worden...

Arend van Dam

Omgaan met instemmingsrecht: Zeggen we ja of nee?

Ja of nee zeggen: menige or worstelt ermee als er een instemmingverzoek op de overlegagenda staat. Een 'ja' kan leiden tot onbegrip van de achterban....

Op naar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan voor de or

Op naar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan voor de or

Sinds juli 2023 bevindt de Wet toekomst pensioenen (WTP) zich in een transitiefase. In deze periode moeten werkgevers en werknemers nieuwe afspraken...

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Een aantal (ex)werknemers eist dat de werkgever een ingevoerde wijziging van de pensioenregeling terugdraait. De rechtbank Rotterdam stelt zowel de...

Pixabay

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje

Hoe leer je? Voor een snel antwoord op die vraag stel ik mensen vaak deze vraag: 'Als je een nieuwe smartphone hebt gekocht, wat doe je dan? Eerst de...

Pixabay

2,6 miljoen werkenden hebben te maken met pestgedrag

Van alle werkenden in Nederland heeft ruim een kwart (27%) weleens te maken met treiteren, pesten, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op...