Cursusaanbod en bijdrage aan de organisatie

Cursusaanbod en bijdrage aan de organisatie

Soms krijg ik nog mailtjes van opleidingsinstituten over hun scholingsaanbod. De laatste keer dat ik me liet verleiden kennis te nemen van het aanbod, moest ik denken aan mijn eerste ervaringen met medezeggenschap.

Ik nam deel aan een vergadering van een cor van een kinderbeschermingsinstelling. De aftrap werd gegeven door een lid dat fulmineerde over het feit dat hij niet beschikte over alle informatie, terwijl hij daar toch volgens de Wor recht op had. Bij doorvragen bleek het gemis de omslag van het te bespreken rapport te betreffen; niets essentieels leek me.

Dat had ik kennelijk niet goed begrepen, want voor ik het wist ging het over het inschakelen van een advocaat als de omissie niet onverwijld werd rechtgezet. Mijn opmerking dat een telefoontje naar het bestuurssecretariaat wellicht uitkomst had kunnen bieden, leek bijna ongepast, te oordelen naar het gezicht van betreffende or-lid!

Vechttaal versus bijdrage

Zo’n 40 jaar geleden was het heel gewoon vechttaal te gebruiken in het overleg met de bestuurder. Hoe bedrevener je daarin was, hoe hoger je aanzien – in ieder geval binnen betreffende or. Een andere manier om je te onderscheiden is wetskennis, zelfs nu nog. Na heel wat Wor-cursussen, inclusief jurisprudentie, nam ik ineens kennis van artikel 2 van die wet. Tot mijn grote verbazing las ik daar met zoveel woorden, dat een or geacht wordt een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de onderneming waarvoor hij is ingesteld!

Vanaf dat moment kon ik het natuurlijk niet laten aan elke or die ik in mijn werk ontmoette, als eerste te vragen op welke wijze betreffende raad bijdraagt aan dat goede functioneren”

Tot dan toe had ik, gevraagd naar de rol en functie van de or, net als velen met mij gezegd dat die er was voor het personeel: namelijk als tegenwicht tegen de bestuurder die alleen het organisatiebelang voor ogen heeft. Alsof je die dingen kunt splitsen! Vanaf dat moment kon ik het natuurlijk niet laten aan elke or die ik in mijn werk ontmoette, als eerste te vragen op welke wijze betreffende raad bijdraagt aan dat goede functioneren. Zelden of nooit kreeg ik een antwoord dat zelfs maar in de buurt komt van het gestelde in de wet.

Eén poging daartoe zal ik nooit vergeten. Het betreffende lid merkte op dat daar een substantiële bijdrage aan werd geleverd door de adviezen die de or uitbracht. Daarop vroeg ik of hij het idee had dat de bestuurder slapeloze nachten had bij het uitblijven van een zo’n advies. Dat kon hij zich toch niet voorstellen.

Wetskennis en communiceren, op prachtige locaties

Kijkend naar het cursusaanbod anno 2023, is er niets dat lijkt te gaan over de wijze waarop de or het (in de wet verwoorde) doel zou kunnen concretiseren. Kennis van wet, en communiceren met de bestuurder en achterban zijn nog steeds de prominente thema’s die aan de orde komen, op vaak schitterende locaties …