Or-werk is nog niet zo slecht voor je carrière!

Or-werk is nog niet zo slecht voor je carrière!

Toen ik net or-lid werd, waren mensen benieuwd wat mij bewoog om als jonge medewerker in de or te gaan. Een veelgehoord hardnekkig vooroordeel is namelijk dat het or-werk slecht voor je carrière zou zijn.

Je zou stil blijven staan omdat de aandacht nu op de or gericht was in plaats van op de doorontwikkeling in je hoofdfunctie. Ook het feit dat je nu kritischer meekijkt met beleid en samenwerkt met de bestuurder en MT-leden zou je een andere, mogelijk negatieve, positie kunnen geven op je eigen afdeling.

Nieuwe kwaliteiten ontwikkelen

Persoonlijk heb ik dit nooit ervaren. Voor mij bood het or-werk juist de kans om andere kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen. Kwaliteiten die ik in mijn hoofdfunctie niet kwijt kan, of in mindere mate. Kritisch lezen, samenwerken in een grote en diverse groep zonder hiërarchie, de juiste vragen stellen. Volgens mij zijn deze kwaliteiten in veel verschillende functies waardevol en kun je dit ook prima gebruiken op je CV of in een sollicitatiegesprek om je ervaring te onderbouwen.

Andere positie op de afdeling?

Een mogelijke andere positie op de afdeling door mijn or-werk heeft voor mij persoonlijk nooit negatief uitgepakt. Collega’s zijn in het begin vooral nieuwsgierig: ik heb op je gestemd, wat ga je nu eigenlijk doen? Soms kwamen ze met vragen, dan kon ik ze doorverwijzen naar de juiste persoon. Mijn kritische houding werd door het management van mijn afdeling, in mijn ervaring, juist gewaardeerd in plaats van gevreesd.

Werelden bij elkaar brengen

Wel voelde ik altijd een kloof tussen mijn hoofdfunctie en mijn werk als or-lid. Misschien speelt hierin in rol dat mijn praktische, actieve hoofdfunctie veel verschilt van het or-werk. Maar het voelde als twee verschillende werelden. Het zou mooi zijn als die twee werelden meer bij elkaar worden gebracht. Dan zou duidelijker worden dat het or-werk je juist helpt ontwikkelen en verrijkt, zonder nadelige effecten voor je carrière!

Marloes Steenhuisen

Marloes Steenhuisen

Marloes Steenhuisen is lid van het dagelijks bestuur van de or van het UMC.

Foto: Anne van der Woude

Or-lid luxe jachtenbouwer: 'Dit bedrijf is goed voor medewerkers, dat...

"Hier is veel zorg en aandacht voor de medewerker." In de rubriek Or-lid aan het woord delen or-leden hun ervaringen en vertellen waar zij tegenaan...

BOB-model: zichtbare zinvolle invloed door contact met achterban

BOB-model: zichtbare zinvolle invloed door contact met achterban

Het besluitvormingsmodel BOB wordt gebruikt in advies- of instemmingstrajecten. In onze 6-delige serie gaan we dieper in op de veelzijdige...

Beeld: Shutterstock

Stappenplan bij een voorgenomen besluit: zo vlieg je een...

In de tekst van de Wet op de Ondernemingsraden (Artikel 25, adviesrecht) staat niet voorgeschreven hoe de or moet omgaan met een voorgenomen besluit....

Beeld: Shutterstock

Checklist: zo kom je goed voorbereid naar de overlegvergadering

De overlegvergadering is voor de ondernemingsraad dé plek om zaken te doen. Het is daarom belangrijk om de overlegvergadering goed voor te bereiden....

Beeld: Shutterstock

Interne vertrouwenspersonen zijn ook or-lid, kan dat?

"In onze organisatie hebben we 2 interne vertrouwenspersonen, die daarnaast ook allebei or-lid zijn. Zijn deze rollen wel verenigbaar?" In de rubriek...

De winnaar van 2023: de or van Sius. Vlnr: Helga de Wijs, Mirjam Houwers (ambtelijk secretaris), Marion Winkelhorst (voorzitter), Rianne Nijrolder en Janne Terhorst.

Verkiezing OR van het Jaar 2024 van start

Heeft jouw or visie? Denk jouw or op constructieve manier mee met de strategie van je organisatie? Blinken jullie uit in communicatie met bestuurder...

illustratie: Joep Bertrams

Geheimhoudingsplicht voor de or, lastig of juist nuttig?

Wanneer een ondernemingsraad te maken krijgt met een voorgenomen fusie of een sollicitatieprocedure voor een nieuwe manager, ontstaat vaak de vraag...

Beeld: Shutterstock

Tussentijds vertrek uit de or, hoe werkt dat?

"Is het mogelijk om tussentijds uit de or te stappen?" In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoorden onze experts elke week een medezeggenschapsvraag.