Alles over bedrijfsarts

Arbowet-checklist voor de ondernemingsraad

Arbowet-checklist voor de ondernemingsraad

Wanneer de gewijzigde Arbowet volgens plan op 1 juli 2017 in werking treedt, is de rol van de medezeggenschap versterkt. De bedrijfsarts kan gaan...

(foto: Pixabay)

Aanpassing in regels second opinion bedrijfsarts

Het ontwerpbesluit voor de nieuwe Arbowet wordt op enkele punten aangepast. De wijziging heeft met name betrekking op de regeling voor werknemers om...

Regels second opinion bedrijfsarts aangescherpt in Arbowet

Regels second opinion bedrijfsarts aangescherpt in Arbowet

Het ontwerpbesluit voor de nieuwe Arbowet wordt op enkele punten aangescherpt. De aanpassing heeft met name betrekking op de regeling voor werknemers...

(Foto Pixabay)

Arbowet: details second opinion bedrijfsarts nog onduidelijk

Werknemers krijgen in de vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017 het wettelijk recht op een second opinion, als ze het niet eens zijn met het advies van...

CKA: psycholoog mag geen gezondheidsvragen stellen

CKA: psycholoog mag geen gezondheidsvragen stellen

Een psycholoog mag geen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant. Dat is het oordeel van de Commissie Klachtenbehandeling...

(Foto Pixabay)

Alcohol- en drugsbeleid: waar de OR op moet letten

Als een onderneming een controlebeleid voor alcohol- en drugs wil invoeren, dan is daarvoor de instemming van de ondernemingsraad nodig. De OR zal...

(Foto Pixabay)

De privacyregels voor de zieke werknemer

Werkgevers zijn verplicht het verloop van de ziekte van een werknemer bij te houden. De u00a0werkgever mag de zieke daarom bepaalde vragen stellen....

(Foto: Pixabay)

Overzicht wijzigingen Arbowet per 1 juli

De door de Eerste Kamer aangenomen wijzigingen in de Arbowet zijn per 1 juli 2017 van kracht. De nieuwe maatregelen in de Arbowet op een rij.

Foto ANP

Eerste Kamer stemt in met wijziging Arbowet

De Eerste Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet aangenomen. De wijziging moet de arbodienstverlening verbeteren. Zo...