Alles over Wet- en regelgeving

'We melden grensoverschrijdend gedrag vaker'

'We melden grensoverschrijdend gedrag vaker'

Ruim 20 procent van de werknemers heeft sinds 2020 grensoverschrijdend gedrag meegemaakt van collega's, leidinggevenden of van beiden. De bereidheid...

Schulden vereffenen met een onderhands akkoord, zinvol?

Schulden vereffenen met een onderhands akkoord, zinvol?

Vooral grotere ondernemingen met aanzienlijke schulden bij de fiscus gebruiken steeds vaker de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) om te...

Over de uitleg van een leidraad gesproken

Over de uitleg van een leidraad gesproken

De ondernemingsraad kan in rechte optreden voor het bevorderen van naleving van de voorschriften genoemd in artikel 28 lid 1 Wor.

Heeft het bestuur een vorm van meldingsplicht aan de OR?

Heeft het bestuur een vorm van meldingsplicht aan de OR?

Een bestuurder heeft informatieplicht bij voorgenomen besluiten over de onderwerpen die in de artikelen 25 en 27 van de Wet op de ondernemingsraden...

Oproep: 'heroverweeg beperkende rol politiek primaat'

Oproep: 'heroverweeg beperkende rol politiek primaat'

Het kabinet is van plan om advies te vragen over de reikwijdte van het politiek primaat aan de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de...

Wat de rechter zegt over het loonbegrip van de transitievergoeding

Wat de rechter zegt over het loonbegrip van de transitievergoeding

Tussen de werkgever en werkneemster ontstaat discussie over de transitievergoeding. De rechter oordeelt dat een werkgeversbijdrage en...

Besluit berekeningsmethode roostertoeslag heeft terugwerkende kracht

Besluit berekeningsmethode roostertoeslag heeft terugwerkende kracht

Bij een werkgever gold een bepaalde berekeningsmethode voor roostertoeslag voor een deel van het personeel. Vanaf oktober 2018 is de manier van...

(Foto: Pixabay)

Is verandering salarisperiode adviesplichtig?

Is verandering van de salarisperiode van maandelijks naar vier weken, waarbij niemand erop achteruit of vooruit gaat, adviesplichtig?

Amsterdam mag voorlopig nieuwe roosterregeling toepassen

Amsterdam mag voorlopig nieuwe roosterregeling toepassen

De gemeente Amsterdam mag voorlopig een nieuwe roosterregeling toepassen voor vuilnismannen, straatvegers en boa's.

Zorgverleners krijgen meer invloed op goede zorg

Zorgverleners krijgen meer invloed op goede zorg

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben meer invloed op het beleid van de zorginstellingen waarvoor ze werken. Dat komt door de wet 'Zeggenschap in...