Kabinet gaat flexwerk met spoed aanpakken

Na 3 tijdelijke contracten pas na vijf jaar weer een nieuw tijdelijk contract. Oproepcontracten vervangen door een ‘basiscontract’ met minimum uren...

Verdieping

“Ik ben geen politieagent!”

Een werkgever moet ervoor zorgen dat arbo-voorschriften door werknemers worden nageleefd. Vooral leidinggevenden krijgen de taak toebedeeld toe te...

Jurisprudentie

Ontslag op staande voet

‘Onverwijldheid’ is een van de eisen voor ontslag op staande voet. Wat als de werkgever te lang heeft gewacht met onderzoek?