'Breng risico's hoger loon snel in kaart'

'Breng risico's hoger loon snel in kaart'
Pixabay

Terwijl vakbond FNV het tijd vindt voor een loongolf in Nederland, doen werkgevers er volgens adviesbureau Mercer goed aan de financiële risico's door de verhoging van het minimumloon snel in kaart brengen. 'Niets doen betekent vrijwel zeker dat het bedrijfsresultaat onder druk komt te staan', zegt het bureau op basis van Prinsjesdagberekeningen.

Volgens Mercer raakt de verhoging van het minimumloon met 10,15 procent per 1 januari 2023 veel meer mensen dan gedacht en gaat het ook meer geld kosten dan op grond van de minimumloonsom zou worden verwacht. Het zou gaan om circa 11,2 miljard euro. Dat bedrag bestaat uit extra loonkosten en een bijkomende stijging van verzekeringspremies.

Loongebouw

De verhoging van het minimumloon zorgt volgens Mercer bij veel werkgevers voor een opwaartse druk op het gehele loongebouw. Daar waar het start- of instroomsalaris gelijk is aan het minimumloon, zullen naar verwachting ook de schalen daarboven moeten worden aangepast.

Volgens Bart Brenninkmeijer van Mercer Nederland zal voor de lagere salarisschalen de verhoging rond de 10 procent liggen, aflopend naar 3 tot 4 procent naarmate de salarisniveaus hoger liggen.
‘Je wordt er als werkgever min of meer toe gedwongen, zelfs als het minimumloon bij jou niet aan de orde is en er beleidsmatig geen directe koppeling is tussen inflatie en loonsverhoging. Want overal zullen de salarissen gaan stijgen. Doe je als werkgever niets, dan loop je het risico dat medewerkers uiteindelijk vertrekken’, zegt Brenninkmeijer.

Looneis FNV ‘gigantisch stom’

De looneis van vakbond FNV, die voor nieuwe cao’s automatische prijscompensatie in de lonen wil zien, is ‘gigantisch stom’. Dat zei Jacco Vonhof, voorman van MKB-Nederland, deze week bij Nieuwsuur in een reactie op de voorstellen van de bond. Een automatische compensatie zou nu neerkomen op een loonsverhoging van 12 procent.

Volgens De MKB-voorman zou er een duidelijke scheiding moeten komen tussen energie-inflatie en 'gewone' inflatie. Bij de hogere energierekening zouden de nieuwe maatregelen van de overheid soelaas moeten bieden. De gewone inflatie zouden werkgevers wel kunnen compenseren. ‘Dit alles bij elkaar optellen is gigantisch stom’, zei Vonhof.

Lees ook:

Eerder liet ook ondernemersorganisatie VNO-NCW zich negatief uit over de vakbondseis. Daarbij werd gewezen naar de pijn die in de jaren 70 werd gevoeld toen een automatische prijscompensatie een loon-prijsspiraal op gang bracht. Hogere lonen werden doorberekend in de prijzen waardoor alles nog duurder werd, wat weer tot hogere looneisen leidde.

FNV: 'Er is een winst-prijsspiraal'

Vakbond FNV vindt de voorgestelde verhoging van het minimumloon te laag en ijvert voor automatische prijscompensatie in nieuwe cao’s. De bond waarschuwt dat er te weinig aandacht is voor de middeninkomens. Dat de looneisen een loon-prijsspiraal in de hand zouden werken ontkent de FNV.

Volgens FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha is er juist sprake van een winst-prijsspiraal en hebben werkgevers te lang te weinig geïnvesteerd in aantrekkelijk werk. Het is daarom volgens Boufangacha tijd voor een loongolf.

Verandertrajecten, zo maak je ze succesvol!

interactieve studiedag van bedrijfskundige Rob Latten op 11 oktober 2022Bekijk het programma en overtuig jezelf!

Lees meer over

beeld: Shutterstock

Rechter: Spotify mag geen 19 medewerkers ontslaan zonder...

Spotify ontslaat in Nederland 19 mensen en vraagt geen advies aan de or. In de Wmco staat immers dat pas bij 20 ontslagen sprake is van collectief...

Adviesrecht bij het aantrekken van krediet

Adviesrecht bij het aantrekken van krediet

Een beslissing om een belangrijk krediet aan te trekken moet eerst worden voorgelegd aan de ondernemingsraad (adviesrecht artikel 25, lid 1 WOR). Het...

Adviesrecht als controlemiddel: CE-markering geeft geen zekerheid

Adviesrecht als controlemiddel: CE-markering geeft geen zekerheid

Veel bedrijven en or's zien de verplichte CE-markering op een machine als een bewijs van veiligheid. Maar is dat ook echt zo? En: wat kan het...

Adviesaanvraag: openlijk of vertrouwelijk?

Adviesaanvraag: openlijk of vertrouwelijk?

Kan een adviesaanvraag met betrekking tot een reorganisatie, inclusief het advies van de or en het besluit van de directie, openbaar gemaakt worden...

Ondernemingskamer: Sabic mag hoofdkantoor verhuizen

Ondernemingskamer: Sabic mag hoofdkantoor verhuizen

Chemiebedrijf Sabic mag het hoofdkantoor in Sittard verhuizen naar Amsterdam. Dat heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam op 7 maart...

Pixabay

CNV en werknemers hekelen rol or bij sociaal plan Accell

Werknemers van fietsfabrikant Accell Group in Heerenveen hebben vrijdag 1 maart het werk boos neergelegd. De ergernis betreft het sociaal plan dat...

Meer te besteden dit jaar

Meer te besteden dit jaar

Van bijna 1 procent minder naar bijna 3 procent meer in de portemonnaie dit jaar. Met dat leuke bericht kwam het Centraal Planbureau CPB in zijn...

De rol van de or bij de Corporate Governance Code

De rol van de or bij de Corporate Governance Code

Volgens de geactualiseerde Corporate Governance Code moet er meer aandacht komen voor 'duurzame langetermijn-waardecreatie'. Welke wijzigingen van de...