'Breng risico's hoger loon snel in kaart'

'Breng risico's hoger loon snel in kaart'
Pixabay

Terwijl vakbond FNV het tijd vindt voor een loongolf in Nederland, doen werkgevers er volgens adviesbureau Mercer goed aan de financiële risico's door de verhoging van het minimumloon snel in kaart brengen. 'Niets doen betekent vrijwel zeker dat het bedrijfsresultaat onder druk komt te staan', zegt het bureau op basis van Prinsjesdagberekeningen.

Volgens Mercer raakt de verhoging van het minimumloon met 10,15 procent per 1 januari 2023 veel meer mensen dan gedacht en gaat het ook meer geld kosten dan op grond van de minimumloonsom zou worden verwacht. Het zou gaan om circa 11,2 miljard euro. Dat bedrag bestaat uit extra loonkosten en een bijkomende stijging van verzekeringspremies.

Loongebouw

De verhoging van het minimumloon zorgt volgens Mercer bij veel werkgevers voor een opwaartse druk op het gehele loongebouw. Daar waar het start- of instroomsalaris gelijk is aan het minimumloon, zullen naar verwachting ook de schalen daarboven moeten worden aangepast.

Volgens Bart Brenninkmeijer van Mercer Nederland zal voor de lagere salarisschalen de verhoging rond de 10 procent liggen, aflopend naar 3 tot 4 procent naarmate de salarisniveaus hoger liggen.
‘Je wordt er als werkgever min of meer toe gedwongen, zelfs als het minimumloon bij jou niet aan de orde is en er beleidsmatig geen directe koppeling is tussen inflatie en loonsverhoging. Want overal zullen de salarissen gaan stijgen. Doe je als werkgever niets, dan loop je het risico dat medewerkers uiteindelijk vertrekken’, zegt Brenninkmeijer.

Looneis FNV ‘gigantisch stom’

De looneis van vakbond FNV, die voor nieuwe cao’s automatische prijscompensatie in de lonen wil zien, is ‘gigantisch stom’. Dat zei Jacco Vonhof, voorman van MKB-Nederland, deze week bij Nieuwsuur in een reactie op de voorstellen van de bond. Een automatische compensatie zou nu neerkomen op een loonsverhoging van 12 procent.

Volgens De MKB-voorman zou er een duidelijke scheiding moeten komen tussen energie-inflatie en 'gewone' inflatie. Bij de hogere energierekening zouden de nieuwe maatregelen van de overheid soelaas moeten bieden. De gewone inflatie zouden werkgevers wel kunnen compenseren. ‘Dit alles bij elkaar optellen is gigantisch stom’, zei Vonhof.

Lees ook:

Eerder liet ook ondernemersorganisatie VNO-NCW zich negatief uit over de vakbondseis. Daarbij werd gewezen naar de pijn die in de jaren 70 werd gevoeld toen een automatische prijscompensatie een loon-prijsspiraal op gang bracht. Hogere lonen werden doorberekend in de prijzen waardoor alles nog duurder werd, wat weer tot hogere looneisen leidde.

FNV: 'Er is een winst-prijsspiraal'

Vakbond FNV vindt de voorgestelde verhoging van het minimumloon te laag en ijvert voor automatische prijscompensatie in nieuwe cao’s. De bond waarschuwt dat er te weinig aandacht is voor de middeninkomens. Dat de looneisen een loon-prijsspiraal in de hand zouden werken ontkent de FNV.

Volgens FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha is er juist sprake van een winst-prijsspiraal en hebben werkgevers te lang te weinig geïnvesteerd in aantrekkelijk werk. Het is daarom volgens Boufangacha tijd voor een loongolf.

Verandertrajecten, zo maak je ze succesvol!

Reorganiseren, herstructureren en fuseren... Soms sta je er als OR-lid volledig achter, en volg je moeiteloos de stappen die de bestuurder zet. Maar er zijn ook veranderingen waar je het nut minder van inziet. Pak daarom als OR nu de regie in het overleg en word aanjager van een echt succesvol verandertraject. Hoe? Dat leer je in een interactieve studiedag van bedrijfskundige Rob Latten op 11 oktober 2022. Bekijk het programma en overtuig jezelf!

Lees meer over

Beeld: Shutterstock

Is aanstellen interim bestuurder voor interne zaken ook...

"Is de volgende situatie adviesplichtig: er wordt een interim bestuurder aangesteld die de interne taken/bedrijfsvoering zal overnemen. De externe...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Meer doen met Artikel 30: dit zijn rechten or bij benoeming of...

Leden van ondernemingsraden weten meestal wel dat het adviesrecht in Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden is geregeld. Minder bekend is dat...

Reorganisatie? Met deze handvatten kan de or aan de slag

Reorganisatie? Met deze handvatten kan de or aan de slag

De ondernemingsraad die geconfronteerd wordt met een plan voor een reorganisatie, zal moeten proberen zich een gefundeerd oordeel te vormen. Helaas...

Beeld: Shutterstock

Voorbereiden op een reorganisatie: gebruik deze checklist

Reorganisaties hebben impact, of het nu in een grote of een kleine organisatie is. Impact op het bedrijf en vooral impact op de medewerkers. Als...

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

De or van het Zuyderland Medisch Centrum steunt de verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis in Heerlen naar Geleen. Wel stelt de or dat medewerkers...

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden gaat over het adviesrecht. Maar hoe ga je als or om met een adviesplichtig voorgenomen besluit? Een...

Beeld: Shutterstock

Herplaatsing: de onbelichte stap bij reorganisaties

Bij reorganisaties wordt de herplaatsing van medewerkers vaak over het hoofd gezien, ook door de ondernemingsraad, terwijl hier wel degelijk kansen...

Beeld: Shutterstock

Zorg-or: pak je rol bij een bestuurswissel

Bestuurders in de zorg wisselen bovengemiddeld vaak. Een or krijgt gemiddeld elke zittingstermijn te maken met een bestuurswissel. En die or's...