Belastingplan 2023: 'Arbeid en vermogen meer in balans'

Belastingplan 2023: 'Arbeid en vermogen meer in balans'

De belastingdruk op arbeid en vermogen moet meer in balans worden gebracht, zo luidt een van de uitgangspunten van het Belastingplan 2023. Werken, en ook meer uren werken, moet aantrekkelijker worden mede dankzij een extra verhoging van de arbeidskorting. Dat levert vooral een voordeel op voor de inkomens tot 37.000 euro.

Het geld moet volgens dit wetsvoorstel voortkomen uit lastenverzwaringen bij bedrijven, waarvan de opbrengst voor een deel weer wordt gebruikt voor gunstige structurele maatregelen voor het mkb en voor werkenden.

Het plan heeft met name gevolgen voor de vennootschapsbelasting (het lage tarief voor de eerste twee ton stijgt met 4 procent) en voor de zelfstandigenaftrek, die versneld wordt afgebouwd. Verder wordt de doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) afgeschaft.

Arbeidskorting

Deze maatregelen leveren volgens het Ministerie van Financiën 5 miljard euro op, waarmee de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers kunnen worden verkleind. Werkenden met een inkomen tot 115.000 euro profiteren van de hogere arbeidskorting, waardoor de gemiddelde belastingdruk daalt. Zij gaan er netto tot 500 euro per jaar op vooruit. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de leeftijd en de hoogte van het inkomen.

Inkomstenbelasting

Het laagste tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt in 2023 verlaagd met 0,14 procentpunt. Het daalt van 37,07 naar 36,93 procent. Een werknemer krijgt hiermee een voordeel van netto maximaal 102 euro per jaar. In de 1e schijf vallen inkomens tot 73.071 euro. Dat is € 69.398 in 2022.

Lees ook

Investeren

Om de werkgeverslasten van bedrijven te verlagen en investeringen aantrekkelijker te maken wordt structureel 600 miljoen euro beloofd. Daarbij gaat het onder meer om aanpassingen in box 2 (vanaf 2024) en een lagere premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds voor kleine werkgevers. Ook worden de regelingen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) uitgebreid.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) wordt uitgebreid, waardoor werkgevers meer onbelaste vergoedingen kunnen schenken aan werknemers. De vrije ruimte in de WKR wordt alleen in 2023 vergroot van 1,7 procent naar 3 procent tot een loonsom van 400.000 euro. Dat blijkt uit de vierde Nota van wijziging Belastingplan 2023. Is de loonsom hoger, dan heeft de werkgever over het meerdere een vrije ruimte van 1,18 procent. Vanaf 1 januari 2024 is de vrije ruimte 1,92 procent tot 4 ton loonsom, het percentage dat het Ministerie van Financiën had willen hanteren voor 2023. Boven 4 ton is en blijft de vrijstelling 1,18 procent.

Thuiswerkvergoeding

De vergoeding die werkgevers onbelast mogen verstrekken aan mensen die thuiswerken gaat omhoog met 13 cent per dag, naar 2,13 euro. Ook deze verhoging is nog niet helemaal zeker. Informatie van het Nibud uit maart 2022 geeft aan dat 3,05 euro per werkdag realistischer is. En de FNV denkt aan 6 euro per thuiswerkdag.

Kilometervergoeding of reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2023 geldt een iets hogere belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten: het aloude tarief van 19 cent wordt dan verhoogd naar 21 cent per kilometer. Per 1 januari 2024 wordt het 22 cent per kilometer. Per werkdag kan de werkgever òf de thuiswerkvergoeding, òf de reiskostenvergoeding belastingvrij geven.

Minimumloon

Het minimumloon gaat per 1 januari met 10,15 procent omhoog. Het kabinet verwacht dat dat ook leidt tot hogere lonen in loonschalen net boven het minimumloon.