De maatregelen uit de Miljoenennota 2023

De maatregelen uit de Miljoenennota 2023

Het overgrote deel van de miljarden die het kabinet beschikbaar stelt in de Miljoenennota is bestemd voor een reparatie van de koopkracht in 2023. De maatregelen hebben volgens D66-minister Kaag van Financiën 'als doel om het komende jaar de bestaanszekerheid van mensen te stutten en groeiende armoede een halt toe te roepen.'

Verlies van koopkracht

De daling van de koopkracht komt volgens het Centraal Planbureau (CPB) dit jaar uit op 6,8 procent. CPB-directeur Pieter Hasekamp noemt die terugval ‘dramatisch’.

Het kabinet trekt volgens de Miljoenennota 17,2 miljard euro uit om de koopkracht in 2023 op te vijzelen, maar dat bedrag zal de forse domper van 2022 niet kunnen goedmaken. Het CPB rekent voor volgend jaar op een koopkrachtstijging van krap 4 procent, maar door de onzekerheid over inflatie en energietarieven kan niet veel waarde worden gehecht aan koopkrachtvoorspellingen.

Hoger minimumloon

De eerder beloofde toename van het minimumloon van 10 procent maakt deel uit van de in de Miljoenennota voorgestelde gedeeltelijke reparatie van de koopkracht. Dezelfde verhoging geldt ook voor de uitkeringen en de AOW.

Volgens de plannen gaat ook de huurtoeslag omhoog met bijna 17 euro per maand en krijgt de zorgtoeslag een eenmalige verhoging van 412 euro. Er komt ook een hoger kindgebonden budget. Het tarief in de eerste schrijf van de inkomstenbelasting wordt iets verlaagd, met 0,11 procentpunt. De arbeidskorting voor werkenden wordt waarschijnlijk verhoogd.

Vakbond FNV hoopte op een forse verhoging van het minimumloon. De bond vindt een groei van 10 procent een ‘farce’. Het minimumloon bedraagt nu 10,67 per uur, maar zou volgens de bond mede op basis van Europese regelgeving tot minstens 14 euro moeten stijgen.

De FNV heeft op de dag voor Prinsjesdag de nieuwe looneis voor 2023 kenbaar gemaakt. De bond gaat in alle cao's uit van automatische prijscompensatie, gelijk dus aan het inflatiecijfer, wat kan neerkomen op een loonsverhoging van 12 procent.

Ondernemersorganisatie VNO-NCW vreest juist dat verhoging van de lonen leidt tot toename van de inflatie en te hoge loonkosten voor werkgevers.

Lagere groei

Het CPB denkt dat de economie in 2023 dankzij de maatregelen van het kabinet nog met 1,5 procent kan groeien. Voor dit jaar zou de groei nog kunnen uitkomen op 4,6 procent.

Voor dit jaar komt de inflatie waarschijnlijk uit op 9,9 procent. Het CPB verwacht voor 2023 een lagere inflatie, 4,3 procent, maar dat percentage is in een latere berekening bijgesteld naar 2,6.

Als gevolg van de inflatie en het koopkrachtverlies in 2023 zal 4,9 procent van de bevolking onder de armoedegrens komen, ondanks de beloofde gedeeltelijke reparatie van de koopkracht.

Prijsplafond energie

Na overleg met de energiemaatschappijen heeft het kabinet besloten een prijsplafond in te stellen voor de energierekening van huishoudens. De details worden naar verwachting op Prinsjesdag bekendgemaakt. Verder wordt de energiebelasting verlaagd en komt er voor huishoudens met lage inkomens een energietoeslag van 1300 euro. Naar verluidt studeert het kabinet nog op mogelijkheden om mkb-bedrijven die veel energie verbruiken tegemoet te komen.

De eerder verlaagde accijns op brandstof wordt verlengd tot en met juni volgend jaar. Er is ook de oprichting van een noodfonds in het vooruitzicht gesteld voor mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft het voornemen de vennootschapsbelasting met 4 procent te verhogen, van nu 15 procent naar 19 procent. Het drempelbedrag van de eerste schijf gaat omlaag, van 395.000 euro naar 200.000 euro. Boven de twee ton geldt een percentage van 25,8.

Lees ook:

Lees meer over

beeld: Shutterstock

Rechter: Spotify mag geen 19 medewerkers ontslaan zonder...

Spotify ontslaat in Nederland 19 mensen en vraagt geen advies aan de or. In de Wmco staat immers dat pas bij 20 ontslagen sprake is van collectief...

Adviesrecht bij het aantrekken van krediet

Adviesrecht bij het aantrekken van krediet

Een beslissing om een belangrijk krediet aan te trekken moet eerst worden voorgelegd aan de ondernemingsraad (adviesrecht artikel 25, lid 1 WOR). Het...

Adviesrecht als controlemiddel: CE-markering geeft geen zekerheid

Adviesrecht als controlemiddel: CE-markering geeft geen zekerheid

Veel bedrijven en or's zien de verplichte CE-markering op een machine als een bewijs van veiligheid. Maar is dat ook echt zo? En: wat kan het...

Adviesaanvraag: openlijk of vertrouwelijk?

Adviesaanvraag: openlijk of vertrouwelijk?

Kan een adviesaanvraag met betrekking tot een reorganisatie, inclusief het advies van de or en het besluit van de directie, openbaar gemaakt worden...

Ondernemingskamer: Sabic mag hoofdkantoor verhuizen

Ondernemingskamer: Sabic mag hoofdkantoor verhuizen

Chemiebedrijf Sabic mag het hoofdkantoor in Sittard verhuizen naar Amsterdam. Dat heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam op 7 maart...

Pixabay

CNV en werknemers hekelen rol or bij sociaal plan Accell

Werknemers van fietsfabrikant Accell Group in Heerenveen hebben vrijdag 1 maart het werk boos neergelegd. De ergernis betreft het sociaal plan dat...

Meer te besteden dit jaar

Meer te besteden dit jaar

Van bijna 1 procent minder naar bijna 3 procent meer in de portemonnaie dit jaar. Met dat leuke bericht kwam het Centraal Planbureau CPB in zijn...

De rol van de or bij de Corporate Governance Code

De rol van de or bij de Corporate Governance Code

Volgens de geactualiseerde Corporate Governance Code moet er meer aandacht komen voor 'duurzame langetermijn-waardecreatie'. Welke wijzigingen van de...