Kabinet scherpt subsidieregeling STAP aan

Kabinet scherpt subsidieregeling STAP aan

Het kabinet scherpt de regels aan voor het scholingsbudget STAP. De scherpere voorwaarden zijn onder meer bedoeld tegen misbruik en oneigenlijk gebruik. Het eerstvolgende aanvraagmoment zou 28 februari 2023 zijn, maar het is opgeschoven door een grote technische storing.

De STAP, of Stimulering ArbeidsmarktPositie is een subsidie voor scholingskosten. In 2022 konden aanvragers kiezen uit ruim 100.000 opleidingen bij 1326 verschillende publieke en private opleiders.

De regels voor toekenning van de subsidie zijn aangescherpt, net als de eisen aan opleiders die STAP verwerken in hun aanbod. De regeling werd eerder al aangescherpt toen bleek dat er ‘snoepreisjes’ en cursussen mee gefinancierd werden die helemaal niet arbeidsmarktgericht waren. Waaronder de cursus ‘ontdek jezelf in Parijs, leer hoe je in crypto ’s kunt dealen of doe een cursus ‘dropshippen’.

Snoepreisjes, cryptocursussen en cursussen dropshippen (liefst online)”

Daarnaast is een klein aantal opleidingen opvallend populair gebleken. Dat zijn met name cursussen die vooral online gegeven worden. Lage extra kosten per cursist maken ze aantrekkelijk voor aanbieders. Er lopen nog 240 onderzoeken naar in totaal 7400 opleidingen. Sinds de start van STAP in maart 2022 zijn ruim 2700 opleidingen en 2 opleiders uit het register geschrapt.

Controles aangescherpt

De Toetsingskamer STAP gaat strenger controleren of opleidingen en opleiders voldoen aan de eisen van STAP. De minister van SZW kan opleidingen én opleiders voortaan, bij misbruik, uitsluiten van STAP. Vanaf 1 mei moet het gaan om een opleiding met een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden, en waarbij de opgedane kennis, vaardigheden of beiden wordt getoetst. Lezingen zijn niet subsidiabel.

Tip! Medewerkers moeten langer doorwerken. Organisaties moeten vaker veranderen om hun bestaansrecht te behouden. Die constante veranderingen vragen heel veel van iedereen. Wat is de rol van de or daarin? Volg de studiedag OR & Duurzame inzetbaarheid en leer hoe een organisatie als geheel aan duurzame inzetbaarheid kan werken.

Ook gelden vanaf 2023 een maximum van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider. Dat moet voorkomen dat de STAP als een ‘ongepast verdienmodel’ wordt gebruikt. Aanvragen die in 2022 zijn goedgekeurd, moeten overigens wel worden uitbetaald. Ook als er een onderzoek loopt naar de opleider. Meer informatie over de aangescherpte vereisten zijn te vinden bij de Rijksoverheid.

Daar waar de tekorten zijn

Het is de bedoeling dat mensen straks altijd, en op een moment dat het hen schikt, een aanvraag kunnen doen. Daarnaast wil het kabinet dat STAP gerichter kan worden ingezet voor scholing in sectoren met grote personeelstekorten, zoals zorg, onderwijs, ICT en techniek.

Digitaal portaal voor aanvragen

Op de website stap-budget.nl staan alle opleidingen vermeld die in aanmerking komen voor de STAP-subsidie. STAP-budget aanvragen kan via het digitale portaal bij het UWV. Door een 'grote technische storing' is aanvragen uitgesteld. In 2023 zijn er 5 mogelijkheden om de subsidie aan te vragen. Wie wil aanvragen doet er goed aan om dat zo snel mogelijk na de opening te doen.

Lees ook:

||

Een RI&E in 7 stappen

Minder dan 50 procent van de ondernemers heeft een RI&E. Terwijl deze voor ieder bedrijf verplicht is. Dus or, zet dit onderwerp op de agenda. Je...

2337740825

Vrouwenzaken en Arbo: tijd om taboes te doorbreken

De Arbowet verplicht de werkgever in het beleid rekening te houden met jongeren en "bijzondere groepen", maar heeft het verder alleen over "de"...

Let als or hierop bij het verzuimbeleid

Let als or hierop bij het verzuimbeleid

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij het verzuimbeleid van de organisatie. Hou als or de volgende punten in de gaten.

Arbowet-training in Suriname: grote stap naar veilig werken

Arbowet-training in Suriname: grote stap naar veilig werken

In de ondernemingsraad van DSM waren arbeidsomstandigheden zijn specialisme. Als voorzitter van het Arbo Netwerk FNV, traint Wim Dekkers nu...

Shutterstock

Aan de slag met Arbo: nieuwe factsheets fysieke belasting

Ondernemingsraden kunnen aan de hand van drie nieuwe factsheets aandringen op maatregelen om gezondheidsklachten als gevolg van het werk te...

'Maak afspraken nu algoritmes vaker werknemers controleren'

'Maak afspraken nu algoritmes vaker werknemers controleren'

Werknemers worden in toenemende mate aangestuurd, gecontroleerd en beoordeeld door algoritmes. Werknemers en werkgevers moeten daarover afspraken...

Iedereen in mediasector moet op cursus respectvol gedrag

Iedereen in mediasector moet op cursus respectvol gedrag

Medewerkers van onder andere NPO, RTL en Talpa gaan met ingang van deze maand een onlinecursus volgen over respectvol samenwerken. De cursus moet...

Racisme op de werkvloer: één op tien rijksambtenaren maakt het mee

Racisme op de werkvloer: één op tien rijksambtenaren maakt het mee

Een op de tien ambtenaren bij de Rijksoverheid zegt het afgelopen jaar op de werkvloer met racisme te maken te hebben gehad. Daarnaast maakte 17...