Over de nadelen van thuiswerken gesproken

Over de nadelen van thuiswerken gesproken

Thuiswerkers hebben vaker last van hun rug, armen, nek, schouders, ze hebben vaker ernstige pijn en ze voelen zich vaker geïsoleerd en eenzaam. Werkenden die niet thuis werken hebben minder last van deze klachten. Dat blijkt uit langdurig onderzoek van het RIVM.

‘Het komt deels doordat thuiswerkers meer zitten’. Dat is een van de verklaringen die de onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven voor het verschil in gezondheid tussen thuiswerkers en werkenden op locatie. ‘Het komt bijna twee keer zo vaak voor dat een thuiswerker acht uur of meer per werkdag zit, in vergelijking met mensen die op locatie werken’, vertelt RIVM-onderzoeker Karin Proper aan Trouw.

Fulltime thuiswerken heeft ook gevolgen voor de mentale gezondheid. Thuiswerkers voelen zich duidelijk meer sociaal geïsoleerd dan werkenden op locatie. Het verschil was 56 procent bij fulltime thuiswerkers, en 17 procent bij mensen die hybride werken.

Deel beweegt intensiever

Niet alleen reizen thuiswerkers niet van en naar hun werk. Ze hoeven ook niet veel te lopen op een werkdag. En dat is niet goed voor je bloedsomloop, je spieren en je gewrichten, vertelt onderzoeker Proper. Maatregelen gericht op meer bewegen en minder zitten zijn de beste remedie tegen deze gevaren en lichamelijke klachten bij fulltime thuiswerken.

Een deel van de thuiswerkers doet dat ook. En wel fanatieker dan vòòr de coronacrisis. Andere thuiswerkers zijn duidelijk minder actief geworden. De onderzoekers zagen dit effect niet bij mensen die altijd op locatie werken. Bij mensen die hybride werken zagen de onderzoekers deze effecten ook, maar de verschillen met fulltime werken op locatie waren minder groot.

Extra letten op zitten en bewegen

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het van belang is dat thuiswerkers zelf letten op hun beweeg- en zitgedrag, concluderen de onderzoekers van het RIVM. Daarnaast zouden werkgevers extra aandacht moeten hebben voor beweging bij thuiswerkers. Bijvoorbeeld door extra tijd open te laten voor pauzes tussen werksessies, waaronder vergaderingen of andere bijeenkomsten per video.

Werkgever betaalt kosten thuiswerkplek

Maar ook een goede werkplek is belangrijk. Dat kan gezondheidsproblemen helpen voorkomen, stellen de onderzoekers. Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige (en gezonde) werkplek. De kosten daarvan komen voor rekening van de werkgever. Want volgens artikel 44 van de arbowet mogen die kosten niet ten laste van de werknemers komen. Meer over de wettelijke vereisten aan thuiswerken is te vinden bij ArboPortaal.

Met deze informatie kunnen werkgever en ondernemingsraad een thuiswerkreglement opstellen. Een thuiswerkregeling raakt op verschillende punten aan het instemmingsrecht van de or, bijvoorbeeld bij de vaststelling van arbeidstijden, arbeidsomstandighedenregeling, de RI&E en wellicht ook de personeelsbeoordeling.

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van het Lifelines Corona-onderzoek. Daarin is vanaf het begin van de coronapandemie een grote groep mensen uit het noorden van Nederland gevraagd om regelmatig een vragenlijst in te vullen over onder meer hun werk, leefstijl, gezondheid, en de impact van de coronapandemie.

Lees ook: