Weer loonstijging boven 6 procent

Weer loonstijging boven 6 procent

De gemiddelde loonstijging in cao's was in januari 6,3 procent. Bijna gelijk aan de 6,4 procent van november en iets hoger dan de 6,1 procent van december. Dat blijkt uit het maandelijks overzicht van de cao-onderhandelingen van werkgeversvereniging AWVN. Maar de inflatie is nog steeds bijna anderhalf procent hoger.

Sinds oktober, toen de lonen met gemiddeld 4,7 procent stegen zitten de loonsverhogingen in cao’s in de lift. De AWVN ziet zelfs een stijgende lijn sinds 2021, toen de verhogingen op jaarbasis amper 2 procent bedroegen. Toch spreekt de AWVN van een oplopende temperatuur aan de onderhandelingstafels. De grieven gaan vooral over de loonstijging, die achterblijft bij de stijging van de inflatie.

Stakingsgolf

‘Bedrijven willen de loonkosten laag houden en denken dat 3 tot 4 procent meer loon genoeg is. Maar werknemers zien ook wat er in andere sectoren gebeurt en komen in actie.’ Zo verklaart voorzitter Fortuin van het CNV de golf aan stakingen momenteel. Onder meer bij vuilnisophalers, groenvoorzieners, boa’s, winkelmedewerkers en het streekvervoer. Ook leidt het tot veel nieuwe aanmeldingen als lid van een vakbond.

Inflatiepijn

AWVN merkt op dat de verwachtingen bij cao-partijen vaak te ver uit elkaar liggen. De roep om meer loon staat in de weg van ‘samen goed zoeken naar manieren om de inflatiepijn te verzachten’, zoals de werkgevers het omschrijven. Dit leidt soms tot spanning aan de onderhandelingstafels en tot verharde posities, wat kan leiden tot in acties. Maar ‘fikse prijsstijgingen’ en ‘verslechterde economische vooruitzichten’ beperken de loonruimte, stelt de AWVN. Bovendien verzachten de steunmaatregelen van de overheid al een groot deel van de inflatiepijn.

Stijgende prijzen, ondanks afnemende inflatie

Die pijn is aan het afnemen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen december en januari blijkt de inflatie te zijn gedaald van 9,6 naar 7,6 procent op jaarbasis. Toch stijgen nog veel artikelen in prijs, met name de levensmiddelen. Ook kinderopvang, voeding en benzine werden duurder in januari.

In januari zijn er 14 cao-akkoorden bereikt voor ongeveer 50.000 werknemers. In deze januarimaand werden aanzienlijk minder akkoorden gesloten dan in andere jaren. Meestal zijn het er 27. Dat komt vooral omdat vorig jaar al veel cao’s zijn vernieuwd.

Lees ook:

Beeld gecreëerd met behulp van Dall-e.

Kabinet volgt SER-advies voor eenvoudiger verlofstelsel: van 10 naar...

Het kabinet vindt het huidige verlofstelsel te complex. Het stelt daarom voor om de 10 verschillende regelingen zoals die er nu zijn terug te brengen...

Rechter: ontslag op staande voet wegens 'je weet wel waarom' mag

Rechter: ontslag op staande voet wegens 'je weet wel waarom' mag

Is een korte verwijzing naar een eerder besproken incident voldoende onderbouwing van een ontslag op staande voet? Het gerechtshof oordeelt van wel.

Beeld: Shutterstock

Wat zijn de rechten van een pvt ten opzichte van or?

Wij hebben minder dan 50 personeelsleden in dienst en hebben daarom een personeelsvertegenwoordiging (pvt). Hoe zit het met de rechten van een pvt...

Inge Bakker, adviseur medezeggenschapsorganen bij Montae

De voor- en nadelen van een flexibele pensioenpremie

De Wet toekomst pensioenen is alweer bijna een jaar een feit. Steeds meer ondernemingsraden maken met hun werkgever afspraken over een nieuwe...

De CSRD komt eraan: duurzaamheidsrapportages en de WOR

De CSRD komt eraan: duurzaamheidsrapportages en de WOR

De WOR bevat sinds 1998 een aantal bepalingen die centrale, groeps- en 'gewone' ondernemingsraden bevoegdheden geven rond milieuzorg. Het gaat om...

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie 

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie

In het voorjaar van 2021 schreef ik een column over de negatieve gevolgen die collectieve loonsverhogingen hebben op de inflatie. De vakbonden riepen...

TUI wil blijven onderhandelen met de or

TUI wil blijven onderhandelen met de or

De FNV wil dat reisorganisatie TUI de vakbond toelaat tot de onderhandelingen voor de cao cabinepersoneel. TUI weigert, omdat het bedrijf hier altijd...

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Werkgevers met meer dan 50 mensen in dienst moeten de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) sinds 17 december naleven. Het betekent bijna altijd dat...