Weer loonstijging boven 6 procent

Weer loonstijging boven 6 procent

De gemiddelde loonstijging in cao’s was in januari 6,3 procent. Bijna gelijk aan de 6,4 procent van november en iets hoger dan de 6,1 procent van december. Dat blijkt uit het maandelijks overzicht van de cao-onderhandelingen van werkgeversvereniging AWVN. Maar de inflatie is nog steeds bijna anderhalf procent hoger.

Sinds oktober, toen de lonen met gemiddeld 4,7 procent stegen zitten de loonsverhogingen in cao’s in de lift. De AWVN ziet zelfs een stijgende lijn sinds 2021, toen de verhogingen op jaarbasis amper 2 procent bedroegen. Toch spreekt de AWVN van een oplopende temperatuur aan de onderhandelingstafels. De grieven gaan vooral over de loonstijging, die achterblijft bij de stijging van de inflatie.

Stakingsgolf

‘Bedrijven willen de loonkosten laag houden en denken dat 3 tot 4 procent meer loon genoeg is. Maar werknemers zien ook wat er in andere sectoren gebeurt en komen in actie.’ Zo verklaart voorzitter Fortuin van het CNV de golf aan stakingen momenteel. Onder meer bij vuilnisophalers, groenvoorzieners, boa’s, winkelmedewerkers en het streekvervoer. Ook leidt het tot veel nieuwe aanmeldingen als lid van een vakbond.

Inflatiepijn

AWVN merkt op dat de verwachtingen bij cao-partijen vaak te ver uit elkaar liggen. De roep om meer loon staat in de weg van ‘samen goed zoeken naar manieren om de inflatiepijn te verzachten’, zoals de werkgevers het omschrijven. Dit leidt soms tot spanning aan de onderhandelingstafels en tot verharde posities, wat kan leiden tot in acties. Maar ‘fikse prijsstijgingen’ en ‘verslechterde economische vooruitzichten’ beperken de loonruimte, stelt de AWVN. Bovendien verzachten de steunmaatregelen van de overheid al een groot deel van de inflatiepijn.

Stijgende prijzen, ondanks afnemende inflatie

Die pijn is aan het afnemen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen december en januari blijkt de inflatie te zijn gedaald van 9,6 naar 7,6 procent op jaarbasis. Toch stijgen nog veel artikelen in prijs, met name de levensmiddelen. Ook kinderopvang, voeding en benzine werden duurder in januari.

In januari zijn er 14 cao-akkoorden bereikt voor ongeveer 50.000 werknemers. In deze januarimaand werden aanzienlijk minder akkoorden gesloten dan in andere jaren. Meestal zijn het er 27. Dat komt vooral omdat vorig jaar al veel cao’s zijn vernieuwd.

Lees ook:

Zorg voor milieu: instemming of advies?

Onze organisatie wil over enkele maanden alleen nog maar elektrische leaseauto's aanschaffen. Is deze wijziging instemmingsplichtig of adviesplichtig?

Hoe zit dat met de AVG?

Wij zijn een ondernemingsraad bij een groot internationaal concern in de staalindustrie. Sinds een aantal jaar krijgt de or steeds minder informatie,...