FNV begint rechtszaak om bagageafhandeling Schiphol

FNV begint rechtszaak om bagageafhandeling Schiphol

De FNV begint een collectieve rechtszaak tegen de bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol. Het werk is daar al jaren te zwaar. FNV zegt naast een schadevergoeding vooral te willen dat het werkproces op Schiphol verandert.

FNV begint rechtszaak om bagageafhandeling Schiphol

Op een (inmiddels gesloten) meldpunt van de vakbond over het werk in de bagagekelders zijn sinds september 1000 klachten binnengekomen. De FNV vraagt afhandelaars met fysieke klachten om een uitgebreide vragenlijst in te vullen, met vragen over de leefstijl. Hiermee wil de vakbond informatie verzamelen om sterker te staan bij de rechter. Tot nu toe werkten 150 mensen de volledige vragenlijst af.

‘Fysieke belasting is te zwaar’

‘Nog steeds is de fysieke belasting te zwaar’, zegt bestuurder David van de Geer in een toelichting op de rechtszaak. Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie in september bleek dat ook al. Het grootste probleem is dat de bagageafhandelaars te zwaar moeten tillen. Op het meldpunt van de FNV meldden werknemers zich vooral met klachten aan de rug, schouders, nek en knieën.

‘Zwaar werk en onderbezetting’

‘De klachten zijn ontstaan door een combinatie van zwaar werk en een enorme onderbezetting, met grote werkdruk tot gevolg’, stelt de FNV. Het meldpunt is nog open en de vakbond verwacht dat er meer klagers bijkomen door de nieuwe aandacht voor de zaak. De afhandelaars, Schiphol en de inspectie kwamen al in 2011 overeen dat overmatig zwaar sjouwwerk verleden tijd zou zijn. Op Schiphol is de afhandeling van de bagage in handen van particuliere bedrijven. Dat leidt tot een heftige concurrentiestrijd met kleine marges.

Tip! Steeds vaker kan de or eigen beleid maken over arbeidsvoorwaarden. Kom in een dag veel meer te weten over je eigen accenten zetten bij maatwerk in de opleiding OR & Arbeidsvoorwaarden. Bekijk het programma en de inschrijvingsopties!

Mede hierom pleit de FNV voor maatregelen die verder gaan. Waaronder een verplichte verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten, af te sluiten door de werkgevers. Dan wordt iedere werknemer, die het slachtoffer wordt van ongeval en erkende beroepsziekte, op een gelijke wijze gecompenseerd voor de geleden schade. Daarnaast kan er een financiële prikkel van uitgaan, omdat bedrijven en sectoren met een hoge instroom meer premies moeten betalen voor deze verzekering.

Melden beroepsziekten en instellen ondernemingsraad

Bovendien pleit de FNV ervoor dat de Nederlandse Arbeidsinspectie strakker omgaat met meldingen van beroepsziekten, en beter toeziet op het instellen van een ondernemingsraad. Een derde van de bedrijven die een or moeten instellen heeft dat niet gedaan, stelt de FNV.

Betere arbeidsomstandigheden

Schiphol laat weten hard te werken aan verbetering van de werkomstandigheden. De luchthaven wijst tevens op de oproep aan luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven om de lonen te verhogen. Ook stelt de luchthaven dat afhandelaren verplicht zijn tilhulpen te gebruiken. ‘Om diverse redenen is dat nog niet overal en niet met alle bagage mogelijk. Met afhandelaren brengen we nu in kaart welke maatregelen hiervoor getroffen moeten worden.’ In de nabije toekomst wil de luchthaven een nieuwe bagagekelder bouwen. Hier zijn volgens de luchthaven betere werkomstandigheden mogelijk. Schiphol verwacht in 2026 met de bouw te beginnen.

Lees ook:

Eerder verschenen