Spreekpop

Spreekpop

Wat hebben sommige mensen genoten van de kroning van Prins Charles tot koning van Groot Brittannië. En wat hebben anderen gegruwd van de aanblik van al die pracht en praal. Kosten noch moeite waren gespaard en dat allemaal voor de benoeming van een 'symbolisch hoofd' van een democratische samenleving.

De kroning kostte naar een voorlopige schatting 100 miljoen pond! In een land waar 14 miljoen inwoners leven onder de armoedegrens - een inkomen van nog geen 90 pond per week - is dat bizar te noemen. Uitgaande van de 100 miljoen pond voor de benoeming van de spreekpop van de minister-president én de 169 miljoen voor het ter aarde bestellen van diens voorgangerster - komt dat overeen met het totale jaarinkomen van bijna 58.000 van zijn onderdanen.

Goed voor het toerisme!?

Zo’n kroning is wel goed voor het toerisme, argumenteren voorstanders van het (media)spektakel. Leuk, denken die 14 miljoen onderdanen, wat merk ik daarvan? Helemaal niets natuurlijk, want zij behoren niet tot de ondernemers die een hotel, restaurant of een café uitbaten en daardoor van die toeristen kunnen profiteren. Zelfs de werknemers in die sector merken daar niets van: die maken lange dagen in vaak slechte werkomstandigheden, tegen een salaris dat op zijn best hoger is dan het minimumloon.

In 2017 presenteerde een belangenorganisatie een rapport, waarin de opstellers concludeerden dat het Britse koningshuis de belastingbetaler 345 miljoen pond per jaar kost. Dat is inclusief de uitgaven die moeten worden gedaan voor de optrekjes van die uitvreters.

Nietsnutten

Die nietsnutten, die nooit de handen uit de mouwen staken anders dan om een zwaard te hanteren en het geld te tellen dat als gevolg daarvan binnenstroomde, kunnen natuurlijk geen intrek nemen in een rijtjeshuis: de droom van elke onder de armoedegrens levende landgenoot.

Het primaat zit ook hier in de weg

In ons landje is het weinig anders. Maar ook hier is er geen politieke partij te vinden die zich laat voorstaan op het beperken van de vergoeding van onze spreekpop (en zijn hofhouding); laat staan het opheffen van die afdeling. Helaas is er op grond van het primaat van de politiek geen enkele ondernemingsraad die daar op de een of andere manier invloed op kan uitoefenen …

Lees meer over

Beeld: Shutterstock

Jongeren enthousiast krijgen voor de or: 10 tips

Ondernemingsraden vergrijzen, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. Met meer jonge mensen haal je frisse ideeën binnen. Hoe krijgt de ondernemingsraad...

Beeld: Shutterstock

Zo werf je nieuwe or-leden

Het aantrekken van medewerkers voor de ondernemingsraad is een vak apart. We geven een stappenplan om succesvol aan de slag te gaan met de werving...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Rechter verwerpt poging wantrouwige or om uitvoering van besluit te...

De or vindt dat de bestuurder adviesplichtige besluiten heeft genomen en stapt naar de Ondernemingskamer om de uitvoering te verbieden, maar krijgt...

Beeld: Shutterstock

Dilemma bij de or: de balans tussen openheid en geheimhouding

Een open en transparante relatie tussen de bestuurder en de or vereist vaak vertrouwelijkheid over de besproken zaken. Deze vroege betrokkenheid in...

Beeld: Shutterstock

Kan een medewerker van een buitenlands dochterbedrijf lid worden van...

In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt een expert een vakinhoudelijke vraag. Deze keer gaat het over het toevoegen van een or-lid van een...

Beeld: Shutterstock

Uit de manier waarop we keuzes maken, blijkt wie we zijn - en dat...

De or kiest voortdurend: instemmen met plannen, advies geven, en bijdragen aan organisatieontwikkeling. Alles draait om keuzes maken, waarbij de...

Beeld: Shutterstock

Een adviseur van bestuurder als or-lid, kan dat?

Kan een interne adviseur van het bestuur van de organisatie lid worden van de ondernemingsraad? In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week...

(op de afbeelding staat niet een van de geïnterviewden)

Lomoz: al 40 jaar het leidende platform voor medezeggenschap in de...

Lomoz, al ruim 40 jaar het platform voor or's in de zorg, organiseert jaarlijks 4 drukbezochte ledendagen. Het motto is duidelijk: 'We delen alles...