Boeken

OR jaarboek 2023

OR jaarboek 2023

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een...

Praktijkboek arbeidsomstandigheden 2023

Praktijkboek arbeidsomstandigheden 2023

Het Praktijkboek Arbeidsomstandigheden ondersteunt werknemers, ondernemingsraden en VGW(M)-commissies bij hun inzet voor betere...

Zeven skills van moderne medezeggenschap

Zeven skills van moderne medezeggenschap

Medezeggenschap blijft mensenwerk; er zijn geen recepten voor hoe je succesvol bent. Wel zijn er skills, zeg maar een combinatie van vaardigheid en...

Ondernemingsraad en klimaattransitie

Ondernemingsraad en klimaattransitie

Het boek 'OR en klimaattransitie' behandelt klimaatmaatregelen, voor- en nadelen daarvan, kosten en opbrengsten, visies en instrumenten voor...

Handboek cliëntenraden

Handboek cliëntenraden

Naar aanleiding van het op 1 juli 2020 in werking treden van de Wet medezeggenschap cliu00ebntenzorginstellingen 2018 is het Handboek...

Ondernemingsraad en (corona)recessie

Ondernemingsraad en (corona)recessie

De economische gevolgen zorgen voor een recessie waardoor vele bedrijven en instellingen tot reorganisaties zullen overgaan. De ondernemingsraad...

Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren (WNRA) - De rol van de Ondernemingsraad

Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren (WNRA) - De rol van de...

Dit boek verschaft op vlotte en praktische wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit...

De ondernemingsraad van de toekomst

De ondernemingsraad van de toekomst

De arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen veranderen in rap tempo! Niet alleen de ondernemer moet inu00a0het glas van de toekomst kijken, maar ook...

OR brievenboek, wet en werk

OR brievenboek, wet en werk

Veel leden van de ondernemingsraad vinden het niet altijd makkelijk om hun gedachten richting de bestuurder,u00a0de achterban, de andere or-leden, de...

Help, ik heb een or!

Help, ik heb een or!

Help, ik heb een or! geeft de bestuurder en HR-adviseur een duidelijk antwoord op vragen die met de ondernemingsraad te maken hebben. Vragen over de...