OR jaarboek 2023

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een...

Zeven skills van moderne medezeggenschap

Medezeggenschap blijft mensenwerk; er zijn geen recepten voor hoe je succesvol bent. Wel zijn er skills, zeg maar een combinatie van vaardigheid en...

Ondernemingsraad en klimaattransitie

Het boek ‘OR en klimaattransitie’ behandelt klimaatmaatregelen, voor- en nadelen daarvan, kosten en opbrengsten, visies en instrumenten voor...

Handboek cliëntenraden

Naar aanleiding van het op 1 juli 2020 in werking treden van de Wet medezeggenschap cliu00ebntenzorginstellingen 2018 is het Handboek...

Ondernemingsraad en (corona)recessie

De economische gevolgen zorgen voor een recessie waardoor vele bedrijven en instellingen tot reorganisaties zullen overgaan. De ondernemingsraad...

De ondernemingsraad van de toekomst

De arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen veranderen in rap tempo! Niet alleen de ondernemer moet inu00a0het glas van de toekomst kijken, maar ook...

OR brievenboek, wet en werk

Veel leden van de ondernemingsraad vinden het niet altijd makkelijk om hun gedachten richting de bestuurder,u00a0de achterban, de andere or-leden, de...

Help, ik heb een or!

Help, ik heb een or! geeft de bestuurder en HR-adviseur een duidelijk antwoord op vragen die met de ondernemingsraad te maken hebben. Vragen over de...