Boeken

Ondernemingsraad en klimaattransitie

Ondernemingsraad en klimaattransitie

Het boek ‘OR en klimaattransitie’ behandelt klimaatmaatregelen, voor- en nadelen daarvan, kosten en opbrengsten, visies en instrumenten voor...

Handboek cliëntenraden

Handboek cliëntenraden

Naar aanleiding van het op 1 juli 2020 in werking treden van de Wet medezeggenschap cliu00ebntenzorginstellingen 2018 is het Handboek...

Ondernemingsraad en (corona)recessie

Ondernemingsraad en (corona)recessie

De economische gevolgen zorgen voor een recessie waardoor vele bedrijven en instellingen tot reorganisaties zullen overgaan. De ondernemingsraad...

De ondernemingsraad van de toekomst

De ondernemingsraad van de toekomst

De arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen veranderen in rap tempo! Niet alleen de ondernemer moet inu00a0het glas van de toekomst kijken, maar ook...

OR brievenboek, wet en werk

OR brievenboek, wet en werk

Veel leden van de ondernemingsraad vinden het niet altijd makkelijk om hun gedachten richting de bestuurder,u00a0de achterban, de andere or-leden, de...

Help, ik heb een or!

Help, ik heb een or!

Help, ik heb een or! geeft de bestuurder en HR-adviseur een duidelijk antwoord op vragen die met de ondernemingsraad te maken hebben. Vragen over de...