Handboek cliëntenraden

Handboek cliëntenraden

Naar aanleiding van het op 1 juli 2020 in werking treden van de Wet medezeggenschap cliu00ebntenzorginstellingen 2018 is het Handboek cliu00ebntenraden volledig herzien.nDe opbouw van het boek is onveranderd gebleven. In deel I wordt de wet- en regelgeving voor cliu00ebntenraden uitgebreid beschreven, met onder meer aandacht voor rechten, bevoegdheden ennfaciliteiten. Het afdwingen van deze rechten wordt in een apart hoofdstuk behandeld.

Naar aanleiding van het op 1 juli 2020 in werking treden van de Wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen 2018 is het Handboek cliëntenraden volledig herzien.
De opbouw van het boek is onveranderd gebleven. In deel I wordt de wet- en regelgeving voor cliëntenraden uitgebreid beschreven, met onder meer aandacht voor rechten, bevoegdheden en
faciliteiten. Het afdwingen van deze rechten wordt in een apart hoofdstuk behandeld.

In deel II wordt de praktische werkwijze van de cliëntenraad behandeld. Samenwerken, planmatig werken, vergaderen, communicatie en scholing komen, onder meer, in dit deel aan de orde.

De cliëntenraad heeft met deze uitgave een complete handleiding voor de uitvoering van het medezeggenschapswerk in handen.

Meer informatie en bestellen