Handboek cliëntenraden

Handboek cliëntenraden

Naar aanleiding van het op 1 juli 2020 in werking treden van de Wet medezeggenschap cliu00ebntenzorginstellingen 2018 is het Handboek cliu00ebntenraden volledig herzien.nDe opbouw van het boek is onveranderd gebleven. In deel I wordt de wet- en regelgeving voor cliu00ebntenraden uitgebreid beschreven, met onder meer aandacht voor rechten, bevoegdheden ennfaciliteiten. Het afdwingen van deze rechten wordt in een apart hoofdstuk behandeld.

Naar aanleiding van het op 1 juli 2020 in werking treden van de Wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen 2018 is het Handboek cliëntenraden volledig herzien.
De opbouw van het boek is onveranderd gebleven. In deel I wordt de wet- en regelgeving voor cliëntenraden uitgebreid beschreven, met onder meer aandacht voor rechten, bevoegdheden en
faciliteiten. Het afdwingen van deze rechten wordt in een apart hoofdstuk behandeld.

In deel II wordt de praktische werkwijze van de cliëntenraad behandeld. Samenwerken, planmatig werken, vergaderen, communicatie en scholing komen, onder meer, in dit deel aan de orde.

De cliëntenraad heeft met deze uitgave een complete handleiding voor de uitvoering van het medezeggenschapswerk in handen.

Meer informatie en bestellen

OR in de zorg

Hét congres voor ondernemingsraden in de zorg! Je werkt in de zorg, maakt onderdeel uit van de OR, staat klaar voor anderen en staat altijd ‘aan’....

OR in de overheid

Al jaren hét congres voor ondernemingsraden bij de overheid! De medezeggenschap binnen de overheid heeft een bijzondere positie binnen de WOR....