Alles over achterban

De or is er voor het collectief én het individu!

De or is er voor het collectief én het individu!

Als individuele medewerkers bij de or komen over persoonlijke arbeidsrechtelijke zaken, zegt de or vaak weinig te kunnen doen. De medewerkers krijgen...

Klacht indienen over de or

Klacht indienen over de or

Een groot aantal werknemers is het niet eens met een door de ondernemingsraad gegeven instemming op een wijziging van onze pensioenregeling. Waar...

Uw notulist, begeleider, coach en strategisch adviseur

Uw notulist, begeleider, coach en strategisch adviseur

De invulling van de functie van ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad verschilt nogal per bedrijf. Sommige werken vooral secretarieel,...

Rol van de or bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Rol van de or bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Ons bedrijf gaat een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) houden. Heeft de ondernemingsraad ook een formele rol in dat onderzoek?

Or Tata Steel betreurt uitspraken over activisten

Or Tata Steel betreurt uitspraken over activisten

Vicevoorzitter Gerrit Idema van de centrale ondernemingsraad van Tata Steel heeft spijt van de uitspraken die hij heeft gedaan over de aan Extinction...

ChatGPT schrijft een column

ChatGPT schrijft een column

De tekst van deze blog is volledig geschreven door ChatGPT, als experiment. Mijn vraag aan ChatGPT was: 'is de Nederlandse ondernemingsraad nog wel...

Wat zit erin dit jaar?

Wat zit erin dit jaar?

Driekwart van alle werknemers heeft 'm gehad dit jaar: het traditionele kerstpakket. En werkgevers hebben behoorlijk uitgepakt: dit jaar is de inhoud...

In China is Nederland totaal onbelangrijk

In China is Nederland totaal onbelangrijk

Gisteren sprak ik Ton weer eens, in Oisterwijk. Ton, wereldreiziger, woont en werkt nu alweer drie jaar in China, in een miljoenenstad waar we in...

Ongehoord

Ongehoord

Een opgenomen programma ging zomaar over in een uitzending van Ongehoord Nederland.

Schriftelijk communiceren met de achterban

Schriftelijk communiceren met de achterban

Hoe kunnen wij de communicatie met de achterban versterken? Wij hebben het gevoel dat medewerkers niet op meer e-mails zitten te wachten.