Alles over Onderhandelen

Ambtenaren krijgen thuiswerkvergoeding

Ambtenaren krijgen thuiswerkvergoeding

De 120.000 rijksambtenaren krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 0,7 procent. Ook komt er een thuiswerkvergoeding van 363 euro netto. Dit zijn...

Stock Xchng

5 Procent in goed draaiende en vitale sectoren

De FNV handhaaft zijn looneis van 5 procent loonsverhoging in de cao-onderhandelingen voor volgend jaar. De eis is gelijk aan de centrale looneis...

Shutterstock

Onderhandelen is: medestanders inschakelen

De coronacrisis levert de ondernemingsraad in de nabije toekomst tal van onderhandelingsvraagstukken op. Hoe los je die op? Onderzoek van de Harvard...

Shutterstock

Hoe de or goed kan samenwerken op afstand

Het coronavirus heeft het werk van de ondernemingsraad op zijn kop gezet. Via Skype, Zoom, Teams of WebEx, veel oru2019s proberen er het beste van te...

Shutterstock

Onderhandeltips voor medezeggenschap in kleine organisaties

Vanaf vijftig werknemers is een ondernemingsraad wettelijk verplicht. Medezeggenschap in kleine organisaties steunt minder sterk op de wet. Tijd voor...

Shutterstock

Zorg voor openheid in de or: voorkom teamtaboes

Samenwerking in een team als de ondernemingsraad is gebaat bij goede communicatie en openheid. Maar veel teams hebben teamtaboes, onderwerpen...

Shutterstock

Handel met voorkennis en krijg meer macht

De bestuurder heeft vaak gedetailleerde kennis over voorgenomen besluiten. Het is de vraag of de ondernemingsraad daarvan altijd alles te horen...

Shutterstock

Nuttig gebruik maken van het initiatiefrecht

Als ondernemingsraad heb je werkelijk recht van spreken; volgens artikel 23 van de WOR heeft de or de bevoegdheid voorstellen te doen en standpunten...

Kleur bekennen

Kleur bekennen

De laatste tijd mag ik me verheugen in advieswerk dat te maken heeft met veranderende arbeidsverhoudingen. Dat zijn leerzame ervaringen gebleken en...

ANP - De cao-onderhandelingen lopen steeds vast op de looneis van FNV.

AWVN: veel minder nieuwe cao's gesloten

Vorige maand zijn tien nieuwe cao's afgesloten, meldt werkgeversvereniging AWVN. Dat is veel minder dan normaal in maart: dan worden er doorgaans...