Prijsplafond energie, ook voor het mkb - update

Prijsplafond energie, ook voor het mkb - update

Het kabinet verruimt het eerder aangekondigde prijsplafond op energietarieven voor huishoudens en mkb-bedrijven. Het maximumtarief dat zij betalen voor gas wordt 1,45 euro per kubieke meter. Voor elektriciteit betalen ze hoogstens 40 cent per kilowattuur (kWh). Dat was 70 cent. Het prijsplafond voor elektriciteitsverbruik gaat omhoog van 2.400 naar 2.900 kWh per jaar. Het plafond voor gas blijft gelijk. Maar de prijsplafonds gaan pas in per 1 januari 2023. Voor november en december ontvangen huishoudens een vaste korting van 190 euro per maand op de energierekening.

Het beoogde prijsplafond gaat uit van een gemiddeld verbruik, dat is vastgesteld op 1200 m3 gas en nu 2900 kWh elektriciteit per jaar. Wie daar met zijn energieverbruik onder blijft, profiteert van het vastgestelde gunstige tarief. Voor het deel dat boven het plafond uitkomt, moet de volle marktprijs worden betaald.

Gebruikers van stadsverwarming betalen hoogstens 47,39 euro per gigajoule warmte. Onduidelijk is nog tot welk verbruik dit plafond geldt. Ook mensen die zijn aangesloten op blokverwarming krijgen een prijsplafond. De hoogte is nog niet bekend.

Een gemiddeld huishouden kan tot € 2.500 per jaar voordeel hebben van het plafond en het verlaagde tarief. De maximumtarieven van het prijsplafond betreffen de variabele leveringstarieven, inclusief energiebelasting en btw.

Vaste korting en prijsplafond

De plafonds gelden vanaf 1 januari 2023. Voor november en december 2022 ontvangen huishoudens een vaste korting van 190 euro per maand op hun energierekening. Die wordt verrekend bij de energieleverancier.

Ook de prijsplafonds vanaf 1 januari 2023 moet de energieleverancier verrekenen met de klanten. Alles dat boven de plafonds uitkomt, moeten de energiemaatschappijen vergoed krijgen van de overheid. Over hoe dat gaat werken bestaan nog twijfels. Net zoals over de dekking bij de overheid voor deze maatregelen. De Autoriteit Consument en Markt zal scherp toezien op misbruik van de prijsplafonds. Net zoals de klanten die meer verbruiken dan de maxima van de plafonds, verwachten deskundigen.

Ook plafondtarieven voor het mkb

De plafonds gaan gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.

Aparte steun voor grootverbruikers

Het kabinet wil een tegemoetkoming energiekosten (TEK) invoeren voor het energie-intensieve mkb. Zover nu bekend gaat het om de helft van de energiekosten boven een drempelbedrag, tot 160.000 euro per jaar. De regeling geldt alleen voor bedrijven die minstens 7 procent 12,5 procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Dat was 12,5 procent. Het bedrijf mag niet meer dan 250 werknemers hebben, de jaaromzet moet minder zijn dan 50 miljoen euro. En het jaarlijks verbruik moet meer zijn dan dan 5000 m3 gas of 50.000 kilowattuur aan elektriciteit.

Vooral op de drempel van 12,5 procent van de omzet aan energiekosten en het plafond van 160.000 euro per jaar is veel kritiek. Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vrezen dat veel midden- en kleinbedrijven de TEK hierdoor niet kunnen gebruiken. Ze vinden dat het plafond omhoog moet, gelijk aan het volgens hen binnenkort verruimde Europese crisiskader van 750.000 tot 2 miljoen per bedrijf. Ook moet er snel overbruggingsfinanciering komen voor bedrijven die acuut geld nodig hebben. De geplande invoerdatum: vanaf 1 april 2023 is voor veel mkb'ers te laat, stellen de belangenverenigingen.

Lees ook:

Energiebesparing

Voor bedrijven komt in 2023 ook meer geld beschikbaar om hen te helpen hun energieverbruik te verminderen. Dat gebeurt in de vorm van meer aftrekposten voor investeringen in duurzaamheid en energiebesparing.