Relevant blijven

Relevant blijven

Toen ik tientallen jaren geleden begon te werken, was het woord omscholing nog niet bedacht. Het was mogelijk om een carrière voor het leven te hebben en dat was precies wat de meeste mensen deden.

Nu ziet de wereld er heel anders uit. We weten dat carrières gewoon verdwijnen en worden vervangen door nieuwe. En dat de inhoud van oude carrières onherkenbaar verandert. De vraag is: hoe kunnen organisaties en individuen zich hierop voorbereiden?

Proactief zijn heeft zin

Het is handig om proactief te zijn, op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en niet te wachten tot medewerkers verouderd zijn. Omscholing dient een integraal onderdeel te zijn van de ontwikkeling van mensen, en geen project dat in een noodsituatie wordt ondernomen.

Ook is het zinniger om het verwerven van eventueel overdraagbare vaardigheden toe te staan. In plaats van het ouderwetse beleid dat alleen vaardigheden toestaat die de medewerker in de huidige situatie nodig heeft.

Werken gaat altijd over mensen en hun ‘breinvoorkeuren’

Om relevant te blijven kunnen we ons het beste richten op wat nooit zal veranderen, aangezien werkzaamheden blijven veranderen. Twee aspecten van ons werken zullen nooit veranderen.

Ten eerste. Ondanks alle digitalisering, robotisering en globalisering blijven mensen Homo Sapiens. Dus zal werken altijd over mensen gaan. Gedragsvaardigheden zullen belangrijk blijven. En zelfs belangrijker worden, met het verminderde menselijke contact door op afstand werken en hybride werken.

Ten tweede. Carrièregeschiktheid zal altijd bepaald worden door de vraag of de werkzaamheden en de werkomgeving geschikt zijn voor het individu. Dit wordt bepaald door de breinvoorkeuren van dit individu. Vaak negeren we dit en concentreren we ons alleen op datgene waarin de persoon geïnteresseerd is.

Breinvoorkeuren en gedragsvaardigheden

Dus, om relevant te blijven is het belangrijk om de juiste baan te hebben volgens de breinvoorkeuren van het individu. En om meer over gedragsvaardigheden te leren, inclusief hoe effectief om te gaan met snelle veranderingen. Om voortdurend te leren. Dat is de verantwoordelijkheid van het individu. De verantwoordelijkheid van de organisatie is om het te faciliteren.

Makheni Zonneveld is inclusie-specialist

Inge Bakker, Senior pensioenadviseur Medezeggenschap
Montae & Partners

Instemmingsrecht OR, ook bij arbeidsongeschiktheidspensioen en...

Arbeidsongeschiktheidspensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vooral het eerste woord heeft iets verwarrends, tegengestelds in zich. Gaat het...

Beeld: Shutterstock

Heeft de or instemmingsrecht op verplichte training voor personeel?

De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing? In de rubriek Vraag...

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Arriva heeft vervangende toestemming gevraagd voor een wijziging in de vakantie- en verlofregeling. De centrale ondernemingsraad (cor) stemde eerder...

beeld: Shutterstock

Rechter: maandroosters zijn niet instemmingsplichtig

De kantonrechter doet een uitspraak in een geschil tussen Rijkswaterstaat en de or over normroosters. In 2023 werden voor 2 locaties geen roosters...

beeld: Shutterstock

Or-checklist: vrije dagen en vakantieregelingen

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling. Aan een goed besluit gaat ook goed overleg vooraf. Een...

De spelregels van het instemmingsrecht

De spelregels van het instemmingsrecht

Voor regelingen van de ondernemer op het gebied van het sociaal beleid heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Dat staat in artikel 27 lid 1 van...

Stappenplan instemmingsrecht: zó ga je om met een instemmingsverzoek

Stappenplan instemmingsrecht: zó ga je om met een instemmingsverzoek

Het instemmingsrecht wordt beschouwd als het sterkste recht van een ondernemingsraad. Maar zelfs met het beste gereedschap kunnen brokken worden...

Arend van Dam

Omgaan met instemmingsrecht: Zeggen we ja of nee?

Ja of nee zeggen: menige or worstelt ermee als er een instemmingverzoek op de overlegagenda staat. Een 'ja' kan leiden tot onbegrip van de achterban....