De manier waarop een ontslagrechtadvocaat zowel werknemer als werkgever kan ondersteunen

De manier waarop een ontslagrechtadvocaat zowel werknemer als werkgever kan ondersteunen

Ontslagtrajecten kunnen met veel turbulentie en moeite verlopen, vooral wanneer de partijen voelen dat zij oneerlijk behandeld zijn. Om de rust en veiligheid op de werkvloer te behouden, kan een ontslagrecht advocaat inzichten en ondersteuning bieden aan zowel de werknemer als de werkgever.

Wat is het ontslagrecht?

Het ontslagrecht speelt indirect en direct op de werkvloer een ontzettend belangrijke rol, voor zowel werknemers als werkgevers. Dit rechtsgebied omvat alle wetten en regelingen die te maken hebben met uitdiensttreding van werknemers en beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Deze wetten en regelingen zijn van belang voor iedereen die op basis van arbeidsovereenkomst werkzaam is binnen een onderneming. Werkgevers weten niet altijd precies wanneer ze een werknemer moeten ontslaan, en tegelijkertijd komt het wel eens voor dat werknemers wegkomen met handelingen die op de werkvloer eigenlijk onacceptabel zijn. Om deze uitstroom en doorstroom van werknemers soepel te laten verlopen, zijn de regels die het rechtsgebied omvat opgesteld.

Regels in het nieuwe ontslagrecht

In 2015 zijn er grote aanpassingen gedaan aan de regels in het ontslagrecht. Zo is er een bewuste scheiding gemaakt op welke wijze, en via welke instantie, een arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd. Los van de wijze om op billijke wijze en buiten rechten uit elkaar te gaan, behoudens ontslag op staande voet, heeft de wetgever bepaald dat bij niet goed functioneren partijen langs de kantonrechter moeten. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid of bij bedrijfseconomische omstandigheden, moet men langs het UWV.

Bescherming van de werknemer

Werknemers krijgen regelmatig te maken met een werkgever die overgaat op ontslag vanwege een ongeldige reden. In de regels van het ontslagrecht staan dan ook een aantal stappen die de werkgever moet doorlopen voor de werknemer ontslagen kan worden. In de wetten en regels omtrent ontslag vanwege gebeurtenissen op de werkvloer, zijn ook een aantal punten opgenomen die onder ontslagverbod, ofwel opzegverbod, worden omschreven. Dit zijn situaties waarin de werknemer in beginsel niet ontslagen mag worden. Voorbeelden hiervan zijn zwangerschap en langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid.

Als werknemer is het van belang dat je onrechtmatige acties van de werkgever altijd één stap voor bent. Bij ongeldig ontslag of handelingen daartoe is het daarom verstandig om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een ontslagrecht advocaat die jou kan ondersteunen en legale stappen kan ondernemen.

Als werkgever een gegronde beslissing maken

Werknemers die graag op rechtmatige wijze een arbeidsovereenkomst willen beëindigen maar niet goed weten hoe zij dit het beste moeten aanpakken, kunnen ook profiteren van juridische hulp. Niet alleen kan een advocaat bijstand verlenen tijdens de procedure, maar kan deze ook als vertrouwenspersoon inspringen wanneer er sprake is van moeilijk gedrag.

Ontslag op staande voet is een bijzondere vorm van ontslag. Deze vorm van ontslag mag namelijk uitsluitend in situaties plaatsvinden waarbij de werknemer ernstige misdragingen vertoont. Hieronder valt bijvoorbeeld frauderen, stelen van het bedrijf, werk weigeren of mishandeling. Toch komt het frequent voor dat werkgevers zich gerechtvaardigd voelen in het ontslaan van een werknemer op staande voet. Bij nader onderzoek, kan het blijken dat er toch geen gegronde reden achter het ontslag zat.

Als werkgever merk je hier de gevolgen van, mede door het mogelijk betalen van een billijke vergoeding.

Laat je adviseren door een ontslagrechtadvocaat

Juridische hulp inschakelen wanneer het gaat om ontslag kan nooit kwaad. Voor zowel werknemer als werkgever biedt het ontslagrecht bescherming die cruciaal kan zijn tijdens lastige situaties. De expertise en kennis van een ontslagrechtadvocaat binnen dit rechtsgebied zal ervoor zorgen dat het proces soepel verloopt. Het ontslagrecht is zeer veelomvattend, waardoor het logisch is dat beide partijen het overzicht over alle regels kwijt kunnen raken. Voorkom deze verwarring, en schakel direct professionele hulp in.

Procedure flink versimpeld

In het oude reglement stond dat ontbindingen van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter of het UWV gedaan moesten worden. In de nieuwe regels hebben deze twee manieren van ontslag echter plaatsgemaakt voor één manier. Deze procedure is flink versimpeld en biedt beide partijen de tijd die zij nodig hebben om het ontslag te verwerken. Ook is het mogelijk gemaakt om ontslag buiten de rechter om te kunnen laten plaatsvinden.

Tot slot moeten werkgevers hun werknemers nu een ontslagvergoeding betalen wanneer zij hen ontslaan. Voorafgaand aan de betaling van deze som, moeten werknemer en werkgever het eens worden over het bedrag.

Dit artikel is gesponsord door CKH Advocaten