Voorzitter or Kamer kreeg ook klachten over Arib

Voorzitter or Kamer kreeg ook klachten over Arib

De ondernemingsraad van de Tweede Kamer heeft meerdere signalen ontvangen van ambtenaren over de werkwijze van oud-voorzitter Khadija Arib. Dat bevestigt voorzitter Michel Meerts na berichtgeving van de NOS. Hij zegt de signalen te herkennen die aanleiding waren voor een onafhankelijk extern onderzoek.

Volgens Meerts hebben ambtenaren van ‘meerdere uitvoerende diensten in de directe omgeving’ van de de toenmalige Kamervoorzitter laten weten dat ze ‘moeite hadden met haar gedrag’. Het ging om het ‘ontzettend afrekenen’ met ambtenaren die fouten begingen. Ook zou Arib mensen ‘onfatsoenlijk te woord’ gestaan hebben.

Meerts schat dat de ondernemingsraad over de 4 jaar waarin Arib voorzitter was meer dan tien klachten heeft ontvangen. Sinds zij is opgevolgd door Bergkamp, heeft hij geen klachten meer gekregen over het contact met de voorzitter.

Anonieme brieven

Bron van de ophef zijn twee anonieme brieven van medewerkers. Hierin beschuldigen zij Arib van machtsmisbruik, het creëren van een onveilige werkomgeving en het creëren van een onveilige werkomgeving. Ook vertrouwenspersonen en bedrijfsartsen zouden tientallen soortgelijke meldingen hebben ontvangen. Inmiddels heeft het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer ingestemd met een onderzoek. Ajib reageert woedend op de aantijgingen en ziet het als een politieke dolksteek in de rug. Vooral de ambtelijke top noemt zij in De Volkskrant 'enorm gepolitiseerd en machtsbelust'.

‘Eigenlijk kunnen we er niks mee’

De ondernemingsraad heeft op basis van de klachten geen actie ondernomen, aldus Meerts. ‘Eigenlijk kunnen we er niks mee.’ Dat komt volgens hem omdat er een ‘strikte scheiding’ is tussen het ambtelijke deel van de Kamer-organisatie en de politieke kant, onder wie de voorzitter. De ondernemingsraad kon volgens hem niet meer doen dan kwesties bespreken met de griffier. ‘De voorzitter is niet onze gesprekspartner.’ Wel is Meerts blij dat er een onafhankelijk onderzoek komt, heeft hij verklaard aan de NOS.

Meerts zegt dat er vanuit de ondernemingsraad geen contact is opgenomen met de dagelijkse politieke leiding van de Tweede Kamer, het presidium, en dat de or ook geen rol speelt in het onderzoek dat is aangekondigd. Als de onderzoekers vragen voor hem hebben, zegt hij zijn verhaal over de klachten van de ambtenaren ook met hen te delen.

Lees meer over

illustratie: Joep Bertrams

Geheimhoudingsplicht voor de or, lastig of juist nuttig?

Wanneer een ondernemingsraad te maken krijgt met een voorgenomen fusie of een sollicitatieprocedure voor een nieuwe manager, ontstaat vaak de vraag...

Beeld: Shutterstock

Tussentijds vertrek uit de or, hoe werkt dat?

In de rubriek Vraag & Antwoord wordt elke week een vakinhoudelijke vraag beantwoord. Deze keer gaat het over de mogelijkheid om tussentijd uit de or...

Beeld: Shutterstock

Rol or bij sociale veiligheid gaat verder dan de Wor

Slechts 6% bespreekt grensoverschrijdend gedrag met een or-lid, blijkt uit onderzoek. De or kan als ogen en oren van de werkvloer fungeren bij...

Beeld: Unsplash

Uitdagingen voor or in internationale organisatie: help, de voertaal...

Bij internationale organisaties in Nederland is de voertaal in de or vaak Engels en worden besluiten in het buitenland genomen. Hoe gaat de or...

Illustratie: Arend van Dam

Column: 'Recht op professionele ondersteuning'

Sommige ondernemingsraden hebben recht op professionele ondersteuning en anderen weer niet. Hoe dit is bepaald? Willekeurig!

Beeld: Unsplash

Proactieve or denkt mee over de koers vóór de adviesaanvraag komt,...

Veel or-leden denken dat het or-werk begint als er een adviesaanvraag in de mailbox zit. Dat is een ouderwetse opvatting van medezeggenschap. Een...

Beeld: Shutterstock

18 tips: invloed uitoefenen op de werktijdenregeling

Wijzigingen in werktijdenregelingen? De ene ondernemingsraad wil zich minder met wijzigingen van werktijden bezighouden, maar wil wel goede kaders...

Gemeentehuis in Emmen - Beeld: Shutterstock

Wie is de ondernemer bij een gemeente?

Medezeggenschap in gemeenten werkt op veel vlakken net wat anders dan in andere organisaties. Zo heeft een or te maken met het primaat van de...