Invoering pensioenwet halfjaar uitgesteld

Invoering pensioenwet halfjaar uitgesteld

Minister Schouten heeft invoering van de Wet toekomst pensioenen, die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moet regelen, uitgesteld tot 1 juli 2023. De minister heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over haar besluit.

De behandeling van het wetsvoorstel dat hoort bij het nieuwe pensioenstelsel in de Tweede Kamer kost meer tijd dan gehoopt en verwacht. Kamerleden hebben meer dan 300 vragen ingediend over de nieuwe wet. Die gaan onder andere over de verdeling van circa €1500 miljard aan opgebouwd pensioenvermogen, en de prikkels om ook zzp’ers voldoende pensioen te laten opbouwen. De beantwoording van deze vragen kost veel tijd. Hierdoor is het volgens de minister ‘onrealistisch’ om te verwachten dat de behandeling in Tweede en Eerste Kamer nog dit jaar zal zijn afgerond.

  • Tip: Spijker je kennis over alle actuele aspecten van medezeggenschap snel bij tijdens de OR workshopdag. Zoals in de workshop OR en Wet Toekomst Pensioen: wat moet je doen? door Tom Pauw.

Tijdspad nog onduidelijk

Met het uitstel wil Schouten vooral duidelijkheid bieden aan de pensioenfondsen. Die hebben veel tijd nodig om alle pensioenregelingen om te zetten. De Wet kent mede hierom een ruime overgangsperiode. Uiterlijk op 1 januari 2025 moet de werkgever de gewijzigde pensioenovereenkomst en het transitieplan doorgeven aan de (beoogde) pensioenuitvoerder. De ondernemingsraad heeft hierbij meestal instemmingsrecht.

Of het uitstel ook leidt tot een langere voorbereidingstijd is nog niet duidelijk. Tussen 2023 en uiterlijk 1 januari 2027 moeten de sociale partners (werkgevers, vakbonden, ondernemingsraden) met de pensioenuitvoerders de overgang naar dat nieuwe stelsel regelen.

'Mijn streven is en blijft om het wetsvoorstel zo snel als mogelijk in werking te laten treden', schrijft de minister in antwoord op vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt. 'Het wetsvoorstel biedt namelijk eerder perspectief op een koopkrachtiger pensioen, en ook de pensioenopbouw wordt persoonlijker en transparanter.'

Lees ook:

Indexatie volgend jaar onzeker

Het nieuwe uitstel, de invoeringswet zou eigenlijk in 2021 al ingaan, kan gevolgen hebben voor indexatie van de pensioenen volgend jaar, zo meent het FD. Minister Schouten zou vooralsnog niet van plan zijn om de lagere ondergrens van 105 procent voor verhogen van de pensioenen van dit jaar ook volgend jaar toe te staan. Het zou betekenen dat de oude indexatieregels volgend jaar weer gelden. De ondergrens voor indexeren komt dan weer op 110 procent, waardoor minder fondsen de pensioenen kunnen verhogen. Zakt de beleidsdekkingsgraad onder 105 procent, dan dreigen zelfs kortingen op de pensioenuitkeringen. Zeker in deze tijd van hoge inflatie zou dat erg pijnlijk zijn voor de gepensioneerden.