Invoering pensioenwet halfjaar uitgesteld

Invoering pensioenwet halfjaar uitgesteld

Minister Schouten heeft invoering van de Wet toekomst pensioenen, die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moet regelen, uitgesteld tot 1 juli 2023. De minister heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over haar besluit.

De behandeling van het wetsvoorstel dat hoort bij het nieuwe pensioenstelsel in de Tweede Kamer kost meer tijd dan gehoopt en verwacht. Kamerleden hebben meer dan 300 vragen ingediend over de nieuwe wet. Die gaan onder andere over de verdeling van circa €1500 miljard aan opgebouwd pensioenvermogen, en de prikkels om ook zzp’ers voldoende pensioen te laten opbouwen. De beantwoording van deze vragen kost veel tijd. Hierdoor is het volgens de minister ‘onrealistisch’ om te verwachten dat de behandeling in Tweede en Eerste Kamer nog dit jaar zal zijn afgerond.

  • Tip: Spijker je kennis over alle actuele aspecten van medezeggenschap snel bij tijdens de OR workshopdag. Zoals in de workshop OR en Wet Toekomst Pensioen: wat moet je doen? door Tom Pauw.

Tijdspad nog onduidelijk

Met het uitstel wil Schouten vooral duidelijkheid bieden aan de pensioenfondsen. Die hebben veel tijd nodig om alle pensioenregelingen om te zetten. De Wet kent mede hierom een ruime overgangsperiode. Uiterlijk op 1 januari 2025 moet de werkgever de gewijzigde pensioenovereenkomst en het transitieplan doorgeven aan de (beoogde) pensioenuitvoerder. De ondernemingsraad heeft hierbij meestal instemmingsrecht.

Of het uitstel ook leidt tot een langere voorbereidingstijd is nog niet duidelijk. Tussen 2023 en uiterlijk 1 januari 2027 moeten de sociale partners (werkgevers, vakbonden, ondernemingsraden) met de pensioenuitvoerders de overgang naar dat nieuwe stelsel regelen.

'Mijn streven is en blijft om het wetsvoorstel zo snel als mogelijk in werking te laten treden', schrijft de minister in antwoord op vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt. 'Het wetsvoorstel biedt namelijk eerder perspectief op een koopkrachtiger pensioen, en ook de pensioenopbouw wordt persoonlijker en transparanter.'

Lees ook:

Indexatie volgend jaar onzeker

Het nieuwe uitstel, de invoeringswet zou eigenlijk in 2021 al ingaan, kan gevolgen hebben voor indexatie van de pensioenen volgend jaar, zo meent het FD. Minister Schouten zou vooralsnog niet van plan zijn om de lagere ondergrens van 105 procent voor verhogen van de pensioenen van dit jaar ook volgend jaar toe te staan. Het zou betekenen dat de oude indexatieregels volgend jaar weer gelden. De ondergrens voor indexeren komt dan weer op 110 procent, waardoor minder fondsen de pensioenen kunnen verhogen. Zakt de beleidsdekkingsgraad onder 105 procent, dan dreigen zelfs kortingen op de pensioenuitkeringen. Zeker in deze tijd van hoge inflatie zou dat erg pijnlijk zijn voor de gepensioneerden.

Beeld: Shutterstock

Heeft de or instemmingsrecht op verplichte training voor personeel?

De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing? In de rubriek Vraag...

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Arriva heeft vervangende toestemming gevraagd voor een wijziging in de vakantie- en verlofregeling. De centrale ondernemingsraad (cor) stemde eerder...

beeld: Shutterstock

Rechter: maandroosters zijn niet instemmingsplichtig

De kantonrechter doet een uitspraak in een geschil tussen Rijkswaterstaat en de or over normroosters. In 2023 werden voor 2 locaties geen roosters...

beeld: Shutterstock

Or-checklist: vrije dagen en vakantieregelingen

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling. Aan een goed besluit gaat ook goed overleg vooraf. Een...

Op naar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan voor de or

Op naar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan voor de or

Sinds juli 2023 bevindt de Wet toekomst pensioenen (WTP) zich in een transitiefase. In deze periode moeten werkgevers en werknemers nieuwe afspraken...

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Een aantal (ex)werknemers eist dat de werkgever een ingevoerde wijziging van de pensioenregeling terugdraait. De rechtbank Rotterdam stelt zowel de...

Pixabay

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje

Hoe leer je? Voor een snel antwoord op die vraag stel ik mensen vaak deze vraag: 'Als je een nieuwe smartphone hebt gekocht, wat doe je dan? Eerst de...

Pixabay

2,6 miljoen werkenden hebben te maken met pestgedrag

Van alle werkenden in Nederland heeft ruim een kwart (27%) weleens te maken met treiteren, pesten, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op...