Verplicht vrijwillig bij een pensioenfonds!?

Verplicht vrijwillig bij een pensioenfonds!?

Als een werkgever verplicht is aangesloten bij een pensioenfonds, bouwen de medewerkers hun pensioen op in dat pensioenfonds. Soms is een werkgever niet verplicht om zich bij een pensioenfonds aan te sluiten, maar bouwen de deelnemers daar toch pensioen op. De werkgever is dan vrijwillig aangesloten; het hoeft niet, maar het mag wel. De onderneming moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het is belangrijk voor een ondernemingsraad om in de gaten te houden wat het gevolg van vrijwillige aansluiting bij een pensioenfonds is. De instemming zoals beschreven in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden gaat alleen over het aansluiten en het stoppen met de aansluiting bij het fonds en mogelijke beëindiging.

Keuzemogelijkheden?

De medezeggenschap heeft geen instemmingsrecht op de wijzigingen in de pensioenregeling van een pensioenfonds zoals omschreven in artikel 27, lid 3 en 7 WOR. Dat is op zich logisch, er is meestal maar één pensioenregeling en die wordt door de vakbonden en werkgeversorganisaties afgesproken. Er zijn geen keuzes in de regeling te maken. Zeker met het uitstel van veranderingen in de pensioenwetgeving is dit het uitgelezen moment om als ondernemingsraad en bestuurder nog eens om tafel te gaan en te bekijken of de regeling nog steeds passend is.

Binnen de komende wijzigingen heeft de ondernemingsraad en de vrijwillig aangesloten werkgever geen enkele zeggenschap en het is maar de vraag of dit ook in de toekomst de juiste keuze is. Passen de komende wijzigingen die plaatsvinden binnen het pensioenfonds nog bij de organisatie? Hoeveel zeggenschap willen werkgever en or op de pensioenregeling hebben, zeker nu de wijzingen zeer ingrijpend zijn?

Onderop een grote stapel

Als de ondernemingsraad al geruime tijd geen omkijken meer heeft gehad naar het pensioendossier, is het goed voor te stellen dat ook de aankomende wijzigingen niet direct helder en duidelijk zijn. Het pensioendossier gaat door de vrijwillige aansluiting aan de or en de werkgever voorbij. Want, het pensioenfonds en de sociale partners bepalen hoe de pensioenregeling eruitziet en wat de kosten zijn. De premie wordt betaald, het pensioen wordt opgebouwd en het pensioendossier ligt onderop een grote stapel met andere arbeidsvoorwaarden.

Het is daarom belangrijk dat de ondernemingsraad zich goed informeert, en bekijkt of de or en werkgever samen vinden dat een pensioenfonds ook in de toekomst nog de juiste keuze is. Er staan grote en vèrgaande wijzigingen aan te komen. Het zou zonde zijn als je nu de kans zou missen om hier, nog vóór de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, een gedegen en onderlegde keuze over te maken. Want, vrijwillige aansluiting betekent ook vrijwillige beëindiging!

Bram Borgdorff, Montae & partners

Bram Borgdorff

Bram Borgdorff