Verplicht vrijwillig bij een pensioenfonds!?

Verplicht vrijwillig bij een pensioenfonds!?

Als een werkgever verplicht is aangesloten bij een pensioenfonds, bouwen de medewerkers hun pensioen op in dat pensioenfonds. Soms is een werkgever niet verplicht om zich bij een pensioenfonds aan te sluiten, maar bouwen de deelnemers daar toch pensioen op. De werkgever is dan vrijwillig aangesloten; het hoeft niet, maar het mag wel. De onderneming moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het is belangrijk voor een ondernemingsraad om in de gaten te houden wat het gevolg van vrijwillige aansluiting bij een pensioenfonds is. De instemming zoals beschreven in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden gaat alleen over het aansluiten en het stoppen met de aansluiting bij het fonds en mogelijke beëindiging.

Keuzemogelijkheden?

De medezeggenschap heeft geen instemmingsrecht op de wijzigingen in de pensioenregeling van een pensioenfonds zoals omschreven in artikel 27, lid 3 en 7 WOR. Dat is op zich logisch, er is meestal maar één pensioenregeling en die wordt door de vakbonden en werkgeversorganisaties afgesproken. Er zijn geen keuzes in de regeling te maken. Zeker met het uitstel van veranderingen in de pensioenwetgeving is dit het uitgelezen moment om als ondernemingsraad en bestuurder nog eens om tafel te gaan en te bekijken of de regeling nog steeds passend is.

Binnen de komende wijzigingen heeft de ondernemingsraad en de vrijwillig aangesloten werkgever geen enkele zeggenschap en het is maar de vraag of dit ook in de toekomst de juiste keuze is. Passen de komende wijzigingen die plaatsvinden binnen het pensioenfonds nog bij de organisatie? Hoeveel zeggenschap willen werkgever en or op de pensioenregeling hebben, zeker nu de wijzingen zeer ingrijpend zijn?

Onderop een grote stapel

Als de ondernemingsraad al geruime tijd geen omkijken meer heeft gehad naar het pensioendossier, is het goed voor te stellen dat ook de aankomende wijzigingen niet direct helder en duidelijk zijn. Het pensioendossier gaat door de vrijwillige aansluiting aan de or en de werkgever voorbij. Want, het pensioenfonds en de sociale partners bepalen hoe de pensioenregeling eruitziet en wat de kosten zijn. De premie wordt betaald, het pensioen wordt opgebouwd en het pensioendossier ligt onderop een grote stapel met andere arbeidsvoorwaarden.

Het is daarom belangrijk dat de ondernemingsraad zich goed informeert, en bekijkt of de or en werkgever samen vinden dat een pensioenfonds ook in de toekomst nog de juiste keuze is. Er staan grote en vèrgaande wijzigingen aan te komen. Het zou zonde zijn als je nu de kans zou missen om hier, nog vóór de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, een gedegen en onderlegde keuze over te maken. Want, vrijwillige aansluiting betekent ook vrijwillige beëindiging! 

Bram Borgdorff, Montae & partners

Bram Borgdorff

Bram Borgdorff

Beeld: Shutterstock

Heeft de or instemmingsrecht op verplichte training voor personeel?

De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing? In de rubriek Vraag...

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Arriva heeft vervangende toestemming gevraagd voor een wijziging in de vakantie- en verlofregeling. De centrale ondernemingsraad (cor) stemde eerder...

beeld: Shutterstock

Rechter: maandroosters zijn niet instemmingsplichtig

De kantonrechter doet een uitspraak in een geschil tussen Rijkswaterstaat en de or over normroosters. In 2023 werden voor 2 locaties geen roosters...

beeld: Shutterstock

Or-checklist: vrije dagen en vakantieregelingen

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling. Aan een goed besluit gaat ook goed overleg vooraf. Een...

Op naar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan voor de or

Op naar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan voor de or

Sinds juli 2023 bevindt de Wet toekomst pensioenen (WTP) zich in een transitiefase. In deze periode moeten werkgevers en werknemers nieuwe afspraken...

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Een aantal (ex)werknemers eist dat de werkgever een ingevoerde wijziging van de pensioenregeling terugdraait. De rechtbank Rotterdam stelt zowel de...

Pixabay

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje

Hoe leer je? Voor een snel antwoord op die vraag stel ik mensen vaak deze vraag: 'Als je een nieuwe smartphone hebt gekocht, wat doe je dan? Eerst de...

Pixabay

2,6 miljoen werkenden hebben te maken met pestgedrag

Van alle werkenden in Nederland heeft ruim een kwart (27%) weleens te maken met treiteren, pesten, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op...