Stokpaarden

Stokpaarden

Al mijn stokpaardjes zijn de afgelopen tijd in hoog tempo voorbij gegaloppeerd. Van graaiende private equity-aandeelhouders, die gezonde bedrijven ruïneren met godslasterlijke incompany-leningen, tot aan hevige gevechten over informatie met bestuurders en advocaten. En van gesjoemel met uitwisselbaarheid van functies en afspiegeling tot het onheus vermijden van or-betrokkenheid.

De gewetensvraag die zich opdringt is of ik moet aanvaarden dat de mores in de maatschappij is veranderd en dat wetten en regels achterhaald zijn door een nieuwe werkelijkheid. Of dat ik met de wet als een bomgordel, moet blijven dreigen om de boel op te blazen. Niet de leukste rol om te vervullen.

Van principe naar belang

Ook stokpaarden zijn kuddedieren. Mijn stokpaard der stokpaarden is dat we van principes als basis om de maatschappij te regelen zijn overgestapt naar belangen, en dat de mensheid daarvan in de war raakt. Ik hou van mijn opperste stokpaard.

Bedrijven zijn geen pinautomaten voor aandeelhouders ”

Het probleem waar ik tegenaan loop is dat op papier de huidige werkelijkheid heel logisch lijkt, maar dat mijn echte werkelijkheid over mensen gaat. Op papier kan ik verklaren dat bedrijven veranderen in winstmachines voor hun aandeelhouders. Maar mijn principe is dat bedrijven een maatschappelijke activiteit zijn en een gemeenschap van belanghebbenden. Geen pinautomaat voor aandeelhouders, maar een activiteit van mensen.

Andere tijden

Het tweede probleem waar ik tegenaan loop, is dat onze wetgeving gebaseerd is op andere tijden. Bijvoorbeeld: reorganisaties (ze zijn er weer!) worden de laatste tijd nogal eens vormgegeven door lager management boventalligheid bij elkaar te laten sprokkelen op hun afdeling. Dat lijstje past niet in het afspiegelingsbeginsel dat nog steeds geldig is. Dat gaat over het rechtvaardig en objectief verdelen van de pijn.

Alles overziend hou ik me nog maar even vast aan de wet. Ook al word ik op mijn oude dag een Don Quichote op mijn stokpaard Rocinante.

André van Deijk

Lees ook:

Tip! Elke ondernemer moet minstens tweemaal per jaar de algemene gang van zaken bespreken met de ondernemingsraad. Vaak voert de bestuurder het hoogste woord en de or hoort dociel de boodschap aan. Tijdens de studiedag Artikel 24 overleg, hoeksteen van de medezeggenschap leer je hoe de or er met een actieve houding veel meer uit kan halen. Check het programma!

Tip! De relatie met de achterban is voor menig or een bron van informatie, maar ook van zorg. Volg daarom de training Communiceren met de achterban. Leer in één dag hoe je het beste communiceert met al die verschillende doelgroepen in je organisatie.

André van Deijk is senior adviseur bij OR Consultancy. Hij ondersteunt ondernemingsraden vooral bij overnames, fusies, organisatieveranderingen, financieringsvraagstukken en investeringen. Daarnaast is hij bestuurslid van de branchevereniging van medezeggenschapsbedrijven BVMZ.

foto: Trainiac

Met deze tips bereik je meer in de overlegvergadering

De overlegvergadering is misschien wel het belangrijkste moment om medezeggenschap uit te oefenen. De ondernemingsraad kan zijn standpunten kenbaar...

foto: Trainiac

Wat als je een conflict hebt met je bestuurder: rechter of...

Als or verschil je wel eens van mening met je bestuurder. Dat is niet erg, en eigenlijk is zo'n discussie wel gezond. Jullie willen allebei het beste...

Dit zijn eigenschappen van een goede or-voorzitter

Dit zijn eigenschappen van een goede or-voorzitter

De functie van een or-voorzitter is niet alleen strijden tegen onrecht, maar vooral de discussie in goede banen leiden. En daarbij geven ze veel...

Populisme in medezeggenschap, wel of niet doen?

Populisme in medezeggenschap, wel of niet doen?

Populisme, een politieke stijl die frames en overdrijvingen gebruikt om een boodschap te verpakken, resoneert goed bij de doelgroep. Is deze aanpak...

Shutterstock

Effectief reageren op manipulaties en gesprekstrucs in de...

Een bestuurder die in elk overleg laat vallen dat hij eindverantwoordelijk is en dat alles op de een of andere manier altijd bij hem uitkomt…...

Wat kun je als OR-lid bij klachten het beste doen en laten? (foto: Pixabay)

Omgaan met klachten van de achterban

Elke ondernemingsraad kent het verschijnsel wel: een lid van de or wordt in de wandelgangen benaderd door een medewerker met een verhaal over wat er...

Cursusaanbod en bijdrage aan de organisatie

Cursusaanbod en bijdrage aan de organisatie

Soms krijg ik nog mailtjes van opleidingsinstituten over hun scholingsaanbod. De laatste keer dat ik me liet verleiden kennis te nemen van het...

Samen sterker

Samen sterker

Als ik op een bijeenkomst ben waar verschillende ondernemingsraden elkaar tegenkomen, valt mij op dat ik steeds dezelfde conclusie hoor: "Wat is het...