'Hoe kan je de WOR laten vieren?'

'Hoe kan je de WOR laten vieren?'

Ingrid van der Klugt werkt als freelance ambtelijk secretaris en trainer voor diverse ondernemingsraden. Eerst een aantal jaren in loondienst en inmiddels een jaar of vijf als zelfstandige.

We vragen naar haar rol als ambtelijk secretaris, en leggen drie stellingen voor over het toepassen van de WOR.

Diverse opdrachten

Op dit moment werkt Ingrid bij drie heel verschillende organisaties. Bij een verzorgingshuis met een kleine or; een landelijke dierenpraktijkorganisatie met 300 vestigingen met een or met 15 zetels; en sinds kort ook bij een organisatie voor maatschappelijke opvang met drie ondernemingsraden. Bij deze laatste organisatie kreeg Ingrid de opdracht om te komen tot één centrale or.

Wat is jouw rol?

‘Bij het verzorgingshuis richt ik me op de dagelijkse ondersteuning, het aan de hand nemen van de or bij vraagstukken. De ondernemingsraad van de dierenpraktijken zit in de opstartfase: vanaf het begin ben ik betrokken bij de opzet. Hoe ga je bijvoorbeeld het archief opbouwen? Bij de maatschappelijke organisatie verschilt de aanpak per or. Ik ga hen ondersteunen bij het vinden van overeenkomsten tussen de raden om zo de samenwerking te verbeteren.

Stelling 1: aan de WOR hoef je niks te veranderen, het gaat er om hoe je het toepast!

‘Ik hoor weleens dat de WOR ouderwets gevonden wordt, maar ik zie de wet vooral als een goede basis. Er verandert weleens iets in de WOR, maar dat zijn vaak goede aanpassingen. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van het stemrecht van flexibele krachten. In de praktijk maak je vervolgens samen afspraken over wat werkbaar is. Bij het verzorgingshuis hebben we bijvoorbeeld de termijn voordat iemand verkiesbaar is toch verlengd van drie naar zes maanden. Wat meer kennis van de organisatie vond men toch wel handig.’

Stelling 2: veel ondernemingsraden hanteren een te formele werkwijze

‘Mijn ervaring is dat dit geldt voor de helft van de or’s. Bij een or bleken negen van de tien agendapunten van de overlegvergadering te gaan over procedures en slechts één over de inhoud. Zonde van de tijd! Breng al die afspraken over procedures dan samen onder één agendapunt.

‘Ik zeg vaak: kennis van de WOR is belangrijk, maar waar kan je de wet vervolgens laten vieren? Een or wilde het bijvoorbeeld heel formeel spelen met een RI&E. Maar als je zo op de regeltjes gaat zitten, dan kan dat ook betekenen dat het heel lang kan gaan duren.’

Stelling 3: de ambtelijk secretaris heeft een bepalende rol bij de interpretatie van de WOR

‘Ik durf wel te zeggen dat ik een bepalende rol heb hierbij, maar dat is ook de rol die ik graag inneem. Ik werkte bijvoorbeeld voor een or die zo’n 100 adviesvragen per jaar kreeg en die ook allemaal behandelde. Ik vroeg: wil je die allemaal serieus met volle aandacht behandelen? Je schrijft je dan een ongeluk aan adviesbrieven, die de bestuurder waarschijnlijk amper leest. Ga eerst na wat je achterban belangrijk vindt. Je hebt een adviesrecht als or, geen adviesplicht.’

OPROEP: Wil je jouw ervaringen delen als ambtelijk secretaris? e-mail naar peervdbouwhuijsen@peerpublicaties.nl

Lees ook:

Peer van den Bouwhuijsen

Peer van den Bouwhuijsen

Peer van den Bouwhuijsen is journalist en ambtelijk secretaris