Limitarisme

Limitarisme

Als meer dan 200 superrijken, verenigd in Fight Inequality, pleiten voor aanpak van extreemrijken, lijkt er iets te gaan veranderen: een eerste...

Jeugdlonen blijven nog bestaan

Jeugdlonen blijven nog bestaan

In twee van elke drie nieuwe cao’s komt het jeugdloon niet meer voor. De FNV wil dat de lagere loonschalen voor jongeren tussen 18 en 21 jaar overal...

Pixabay

Instemming wijziging beoordelingssysteem

De ondernemer vraagt de kantonrechter om vervangende toestemming om het beoordelingssysteem te wijzigen, en met succes. De kantonrechter oordeelt dat...

Pixabay

Telt freelancer mee?

Wanneer een organisatie meer dan 100 medewerkers heeft is het informatierecht uitgebreider en moet de organisatie ook informatie verstrekken over...

ondernemingsraad beloning

Wijziging WOR: gesprek over beloning

Per 1 januari 2019 is de WOR gewijzigd. Grote ondernemingen moeten voortaan elk jaar een gesprek organiseren met de ondernemingsraad over de...

Pixabay

Topinkomens beoordelen in de non-profit

Sinds 1 januari 2019 is de bestuurder verplicht informatie te bespreken over de topinkomens in de organisatie. Voor ondernemingsraden van overheid,...