De maand van de medezeggenschap

De maand van de medezeggenschap

Deze maand november is voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot 'maand van de medezeggenschap'. De grote landelijke medezeggenschapsverenigingen hebben zich georganiseerd en bieden diverse activiteiten aan om medezeggenschap nog méér op de kaart te zetten. Een mooi initiatief!

Medezeggenschap brengt, als het goed is, organisaties verder. Medezeggenschap creëert draagvlak voor veranderingen. Medezeggenschap creëert tegenspraak en behoedt directies voor missers. Medezeggenschap zorgt voor erkenning van de medewerkers en geeft medewerkers een stem.

Medezeggenschap staat onder druk

Toch zijn er veel organisaties die geen ondernemingsraad hebben. De werkdruk, het verzuim en het verloop is overal hoog en dit maakt het vinden van or-kandidaten niet makkelijk. Veel leden van ondernemingsraden gaan dan ook gebukt onder de hoge werkdruk, de loyaliteit naar de collega’s en het reguliere werk. Vaak komt het or-werk pas op de laatste plaats.

Aandacht voor Medezeggenschap is belangrijk”

Zo las ik in de verslagen van een or dat een commissie al sinds april niet meer bijeen was geweest. Er waren wel vergaderingen georganiseerd maar het was de leden niet gelukt om bijeen te komen. Vaak zat de voorzitter alleen samen met de ambtelijk secretaris. Of ik volgende week in de training de commissie weer tot leven wil wekken. Tja, een leuke uitdaging zullen we maar zeggen.

Onvervulde vacatures

Maar ik zie het meer om mij heen. Ondernemingsraden die voorheen goed bemensd waren, worstelen nu met het gevuld krijgen van vacante zetels en moeten met slechts een paar mensen het werk gedaan krijgen. De sjeu gaat er dan snel af. Deze tijd van werkdruk en vacatures lijkt ook zijn impact te hebben op het werven van nieuwe leden van de or. Mensen hebben sneller een andere baan en/of zien extra werk niet zitten.

Gewoon werk versus or-werk

Zelf ben ik onlangs toegetreden tot het BVMP-bestuur. Ook daar lukt het niet om de 7 bestuurszetels gevuld te krijgen. De verenging zou mogelijk opgeheven worden, als niemand zich verkiesbaar zou stellen. Dit leek mij en enkele collega’s doodzonde en daarom stelden we ons verkiesbaar. Maar ik merk ondertussen dat het lastig is om tijd vrij te maken voor dit bestuurswerk, wat je er toch naast moet doen. Vergaderingen, nieuwsbrieven, ledenadministratie, bijeenkomsten organiseren, eigenlijk een soort or-werk… En ja het geeft wel voldoening als iets lukt, maar het is ook balanceren tussen je reguliere werk en dit extra werk. Je krijgt er niet voor betaald en het “gewone werk” gaat dan vaak toch voor; en ondertussen zijn er allerlei verwachtingen bij de achterban.

Hart voor de medezeggenschap

Maar we zetten ons in, omdat we het belangrijk vinden dat een beroepsvereniging van medezeggenschap professionals bestaat waar je elkaar kunt inspireren en met elkaar bijdraagt aan bevordering van kwaliteit van de medezeggenschap. Komende maand een stapje extra, met onder andere workshops en gratis activiteiten ter bevordering van de medezeggenschap. Ik wens een ieder alvast een inspirerende november maand .

Tineke Visser is trainer, adviseur en procesbegeleider medezeggenschap en eigenaar TienOpleidingen.nl.Contact?Tineke.visser@Tienopleidingen.nl

Tineke Visser

Tineke Visser

Tineke Visser is trainer, adviseur en procesbegeleider medezeggenschap en eigenaar van TienOpleidingen.nl.