Stress ingrediënt van de dagelijkse werkdag

Stress ingrediënt van de dagelijkse werkdag

In Nederland ervaart bijna twee op de drie werknemers stress op, en tijdens het werk. Iets minder dan de 77 procent gemiddeld in Europa, maar toch zorgelijk. Dat stellen de onderzoekers in het Cigna 360 Global Well-Being rapport.

Het percentage is in ons land wat lager dan gemiddeld in Europa, waar 77 procent van de werkenden zich momenteel gestrest voelt. Bij 14 procent zou het zelfs gaan om onbeheersbare stress. Het komt vooral door de kosten van levensonderhoud. Hier raakt 39 procent gestrest van. Onzekerheid over de toekomst en persoonlijke financiën zijn elk goed voor 30 procent gestreste mensen. Misschien nog wel het ergste: 89 procent van alle Europese werknemers heeft minstens één burn-outsymptoom.

Beter omgaan met stress belangrijk

In Nederland geeft iets meer dan driekwart (76%) van de respondenten aan dat ze emotioneel welzijn en beter kunnen omgaan met stress belangrijk vinden. Jongere werknemers (18-24 jaar) hebben de meeste stress (91%), en bijna iedereen ervaart burn-outklachten. Millennials (24-34 jaar) hebben met 87 procent iets minder last van stress, en ze lijken ook wat gelukkiger in hun werk en met hun baan.

  • Tip! Seksuele intimidatie, agressie en geweld, werkdruk en pesten. Het leidt tot psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en minder (of helemaal geen) plezier in je werk. Tijdens de studiedag Werkdruk/werkstress en de rol van de OR op 29 november 2022 krijg je tips hoe de or optimale invloed kan uitoefenen op het beleid en een actieve bijdrage kan leveren aan minder werkdruk en werkstress.

Geestelijk gezond blijven prioriteit

Arjan Toor, CEO van Cigna Europe, bevestigt dat onzekerheid over het bestaan de belangrijkste oorzaak is van de toenemende stress. Hij wijst erop dat werkgevers een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de geestelijke gezondheid bij medewerkers. ‘De afgelopen drie jaar zijn medewerkers uitgeput geraakt. Hierdoor zijn ze het leven en hun werk anders gaan waarderen. In deze nieuwe dynamiek is het, vooral in Nederland als we kijken naar de resultaten van dit rapport, een kans voor werkgevers om het zorgpakket dat zij hun medewerkers bieden te heroverwegen. Zowel in Nederland als in Europa staat geestelijke gezondheid bovenaan de evaluatieladder.’

Meer dan werk alleen

Er is, kortom, meer dan werk alleen, en dat geldt zeker voor jongere werknemers. Vier op de vijf (79%) medewerkers die een overstap overwegen, besteden meer tijd aan het evalueren van hun levensprioriteiten dan twee jaar geleden. En bijna de helft (48%) waardeert hulp en diensten van de werkgever bij een gezondere levensstijl. Bij de uiteindelijke baankeuze kan het zorgpakket dat de werkgever aanbiedt een beslissende factor zijn. Dat zegt 56 procent van de ondervraagden.

Lees ook:

Lees meer over