De Medezeggenschapspodcast van Sprengers

De Medezeggenschapspodcast van Sprengers

Of je nu beginnend of gevorderd bent in de medezeggenschap bent: vragen over wat je precies kan en mag in bepaalde situaties kom je altijd tegen. Gelukkig zijn er experts die je daarover kunt raadplegen. Nu ook te beluisteren! Welkom bij de medezeggenschapspodcasts van Sprengers Advocaten.

Bij de groei en de professionalisering van een organisatie hoort, dat je een ondernemingsraad instelt (of een personeelsvertegenwoordiging, bij minder dan 50 werknemers). Dat is zo in de wet vastgelegd. Maar medezeggenschap stel je niet in omdat het moet, maar omdat het je verder brengt.

Wettelijke basis – en dan?

Goede medezeggenschap verhoogt namelijk de kwaliteit van de besluitvorming in een organisatie. Ook verbreedt dit het draagvlak voor de besluiten die het bestuur wil uitvoeren. Een ondernemingsraad komt op voor de belangen van de medewerkers, zonder daarbij de belangen en de continuïteit van de organisatie als geheel uit het oog te verliezen. Dat is de achterliggende gedachte van de Wet op Ondernemingsraden (Wor). Het feit dat medezeggenschap in onze wet is vastgelegd, geeft je een stevige basis. Maar wat houden je rechten – en plichten – in, en wat moet je allemaal weten en kunnen? Wat is goede medezeggenschap, en hoe krijg je dat voor elkaar in jullie organisatie?

Met zulke vragen krijgt elk lid van een ondernemingsraad (of pvt) vroeg of laat te maken. Vragen waarop je een antwoord nodig hebt om voldoende toegerust je rol als medezeggenschapper te kunnen vervullen, en om uit die rol te halen wat erin zit.

Kennis en ervaring

Gelukkig hoef je daarvoor niet zelf het wiel uit te vinden. Er zijn tenslotte experts die dagelijks met het bijltje van de medezeggenschap hakken. Die niet alleen juridisch de finesses in de vingers hebben, maar ook in de praktijk al jarenlang tal van ondernemingsraden ondersteunen en van advies voorzien. En die graag hun kennis en ervaring met je delen.

Gabi Stouthart en Annette Terpstra zijn twee van die experts. Beiden zijn werkzaam als advocaten bij Sprengers Advocaten te Utrecht. Gabi heeft zich bekwaamd in arbeidsrecht, medezeggenschap, ambtenarenrecht en mediation. Annette kennen we van haar vaste rubriek #Durf te vragen in OR Magazine, waarin ze al jarenlang brandende kwesties van or-leden bespreekt. Zij is uitstekend thuis in het medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheid en ambtenarenrecht.

In deze nieuwe reeks van podcasts praten de advocaten van Sprengers je bij. Telkens over een ander onderwerp dat voor jou als lid van een ondernemingsraad relevant is, en de vragen die dit onderwerp oproept. Voorbeelden uit de (juridische) praktijk van de medezeggenschap maken de uitleg van de wet concreet. Luister mee naar hun verhelderende toelichting.

Sprengers advocaten is al bijna vijftig jaar een leidend nichekantoor in arbeids- en medezeggenschapsrecht. Hun werk bestaat voor een groot deel uit het strategisch adviseren van medezeggenschapsorganen bij het maken van afwegingen, in onderhandelingen en bij het uitbrengen van advies. Daarnaast geven ze raad aan individuele werkgevers, werknemers en ambtenaren over verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken. Indien nodig staan ze onze cliënten bij in procedures. Daarnaast bieden ze mediation en diverse scholing.

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

De or van het Zuyderland Medisch Centrum steunt de verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis in Heerlen naar Geleen. Wel stelt de or dat medewerkers...

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden gaat over het adviesrecht. Maar hoe ga je als or om met een adviesplichtig voorgenomen besluit? Een...

Beeld: Shutterstock

Herplaatsing: de onbelichte stap bij reorganisaties

Bij reorganisaties wordt de herplaatsing van medewerkers vaak over het hoofd gezien, ook door de ondernemingsraad, terwijl hier wel degelijk kansen...

Beeld: Shutterstock

Zorg-or: pak je rol bij een bestuurswissel

Bestuurders in de zorg wisselen bovengemiddeld vaak. Een or krijgt gemiddeld elke zittingstermijn te maken met een bestuurswissel. En die or's...

Verplaatsing van een Europees hoofdkantoor in Nederland: hoeveel invloed heeft de Nederlandse or?

Verplaatsing van een Europees hoofdkantoor in Nederland: hoeveel...

Het hoofdkantoor van Sabic verhuisde van Sittard naar Amsterdam, ondanks negatief advies van lokale ondernemingsraden. Dit roept vragen op over...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Wat is de houdbaarheidstermijn van een advies?

"Wij hebben geadviseerd over een voorgenomen besluit, maar het invoeren van dat besluit laat op zich wachten en ondertussen is onze markt snel aan...

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Volgens Artikel 25 lid 1 Wor moet de ondernemer de or om advies vragen over bepaalde voorgenomen besluiten. Als er geen advies wordt gevraagd of het...

Zo reageer je op een adviesaanvraag: 5 tips om een goed advies te schrijven

Zo reageer je op een adviesaanvraag: 5 tips om een goed advies te...

Elke ondernemingsraad krijgt weleens te maken met een adviesaanvraag. De or kan mondeling, schriftelijk of niet adviseren, waarbij een schriftelijk...