Iets meer dan kwart bedrijven heeft D&I-beleid

Iets meer dan kwart bedrijven heeft D&I-beleid

Het aantal bedrijven met een diversiteits- en inclusiebeleid is voor het tweede jaar op rij toegenomen. Dat melden adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en softwarebedrijf AFAS in hun jaarlijkse HR Trendonderzoek.

Ruim een kwart (27%) van de onderzochte Nederlandse werkgevers heeft dit jaar beleid dat zich richt op diversiteit en inclusie binnen het bedrijf. Dat was vorig jaar 22 procent, en in 2020 nog 20 procent. ‘Op basis van deze cijfers kan je concluderen dat de weg naar boven geleidelijk aan is ingezet’, zegt Gijs Bijlstra, wetenschapper bij de Radboud Universiteit en vanuit AFAS betrokken bij het onderzoek in een persbericht.

Toch heeft bijna driekwart van de bedrijfsorganisaties nog geen beleid op diversiteit en inclusie. Het is een proces van vallen en opstaan, geeft Bijlsma toe.

Vacatureteksten

Nu let een derde van de werkgevers (33%) op tekst en beeld in vacatures. Vorig jaar lag dit percentage op 27 procent. Experts raden werkgevers aan om bij het schrijven van wervende vacatureteksten te focussen op concrete gedragingen. Die zijn genderneutraler te omschrijven. Dat haalt vooral vrouwen over de streep om toch te solliciteren.

Sturing zonder prioriteit

Bijna de helft van de organisaties in de non- en not-for-profitsectoren stuurt actief op diversiteit. Toch geeft slechts 9 procent van de werkgevers prioriteit aan een werkomgeving waarin mensen met verschillende leeftijden, genders en achtergronden samenwerken. Voor volgend jaar is de verwachting dat het onderwerp meer prioriteit krijgt.

Drie van elke vier bedrijven geeft aan dat actief beleid voeren op diversiteit en inclusie de prestaties van en sfeer op de afdelingen ten goede komt. Ook denkt een derde van de ondervraagde bedrijven dat het helpt om moeilijk vervulbare vacatures in te vullen.

‘Alleen beleid is niet genoeg’

Bijlstra, die onderzoek doet naar diversiteit, stereotypen en vooroordelen in het bedrijfsleven, zegt dat alleen beleid niet genoeg is. ‘Een organisatie en de medewerkers profiteren er alleen van als het van hogerop goed wordt gemanaged. Daarnaast moeten mensen binnen een organisatie het ook omarmen. Iedereen heeft een rol te spelen, en dat maakt beleid op D&I juist zo complex.’

Sociale norm stellen

Vooral aan de top van bedrijven is nog ‘een wereld te winnen’, merkt Bijlstra. Zo is slechts 3 procent van de bedrijven bezig om daar diversiteit te bevorderen. ‘Ik zie bovendien bedrijven die etaleren divers te zijn, maar dat niet zijn. Daarom is het wenselijk dat je als bedrijf een sociale norm stelt voor diversiteit en inclusie.’ Een sociale norm heeft volgens Bijlstra aantoonbaar effect op het gedrag van anderen. Ook mensen met een functiebeperking, andere seksuele voorkeur, leeftijd of etniciteit verdienen meer aandacht in het D&I-beleid. ‘De representatie moet een eerlijke doorsnede van de organisatie zijn’, zegt Bijlstra.

Lees ook:

Reorganisatie? Met deze handvatten kan de or aan de slag

Reorganisatie? Met deze handvatten kan de or aan de slag

De ondernemingsraad die geconfronteerd wordt met een plan voor een reorganisatie, zal moeten proberen zich een gefundeerd oordeel te vormen. Helaas...

Beeld: Shutterstock

Voorbereiden op een reorganisatie: gebruik deze checklist

Reorganisaties hebben impact, of het nu in een grote of een kleine organisatie is. Impact op het bedrijf en vooral impact op de medewerkers. Als...

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

De or van het Zuyderland Medisch Centrum steunt de verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis in Heerlen naar Geleen. Wel stelt de or dat medewerkers...

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden gaat over het adviesrecht. Maar hoe ga je als or om met een adviesplichtig voorgenomen besluit? Een...

Beeld: Shutterstock

Herplaatsing: de onbelichte stap bij reorganisaties

Bij reorganisaties wordt de herplaatsing van medewerkers vaak over het hoofd gezien, ook door de ondernemingsraad, terwijl hier wel degelijk kansen...

Beeld: Shutterstock

Zorg-or: pak je rol bij een bestuurswissel

Bestuurders in de zorg wisselen bovengemiddeld vaak. Een or krijgt gemiddeld elke zittingstermijn te maken met een bestuurswissel. En die or's...

Verplaatsing van een Europees hoofdkantoor in Nederland: hoeveel invloed heeft de Nederlandse or?

Verplaatsing van een Europees hoofdkantoor in Nederland: hoeveel...

Het hoofdkantoor van Sabic verhuisde van Sittard naar Amsterdam, ondanks negatief advies van lokale ondernemingsraden. Dit roept vragen op over...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Wat is de houdbaarheidstermijn van een advies?

"Wij hebben geadviseerd over een voorgenomen besluit, maar het invoeren van dat besluit laat op zich wachten en ondertussen is onze markt snel aan...