Richtbedragen scholing 2023 bekend

Richtbedragen scholing 2023 bekend

De SER heeft de richtbedragen voor scholing van de ondernemingsraad voor 2023 bekendgemaakt. De SER stelt de richtbedragen elk jaar vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM).

Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1160 euro per dagdeel per ondernemingsraad (het richtbedrag voor 2022 was 1100 euro).

Het richtbedrag voor een open inschrijvingscursus voor een or-lid blijft 190 euro per dagdeel, per individueel or-lid. In dit bedrag zijn de gemiddelde accommodatiekosten opgenomen. Dit bedrag is sinds 2020 gelijk gebleven.

Indicatie

De bedragen zijn geen wettelijke norm. Ze zijn bedoeld als indicatie aan or en bestuurder van wat volgens de SER onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. De richtbedragen worden berekend op basis van de tarieven die in de praktijk worden gehanteerd door opleidingsinstituten met een SCOOR-RMZO certificaat.

All-in, behalve accommodatie

De richtbedragen zijn all-in, wat betekent dat alle kosten worden meegenomen. Waaronder het tarief van de trainers, docenten en medewerkers, de kosten van voorbereiding, uitvoering en nazorg van de cursus, eventuele reiskosten en de kosten voor de overhead en cursusmaterialen. De richtbedragen zijn exclusief BTW.

  • Tip! Met de 7 skills van moderne medezeggenschap maak je jezelf als or in één dag interessant en relevant voor het hele bedrijf. Dit jaar te volgen op 8 december 2022. Bekijk het programma!

De SER geeft geen netto richtbedrag voor accommodatiekosten in het kader van maatwerkcursussen voor de gehele or. Deze kosten kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van de te kiezen locatie. In het all-in tarief voor een open inschrijvingscursus zijn wel de gemiddelde accommodatie kosten opgenomen.

Wettelijk scholingsrecht voor de ondernemingsraad

Or-leden hebben een wettelijk scholingsrecht, vastgelegd in artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden. De bestuurder heeft de plicht om de leden van de or gedurende een aantal dagen per jaar, in hun werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing en vorming te krijgen die zij naar hun oordeel nodig hebben.

Het aantal dagen wordt vastgesteld in overleg tussen or en bestuurder. De bestuurder betaalt de kosten van de scholing.

Lees ook:

De or kan een scholingsbudget voorstellen door per scholingswens het richtbedrag van de SER te hanteren. Op grond van artikel 22.4 WOR heeft de or het recht dit budget naar eigen inzicht te besteden.