Wie wint dit jaar de Driehoek 3D Trofee?

Wie wint dit jaar de Driehoek 3D Trofee?

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft bekend gemaakt welke organisaties dit jaar kans maken op de Driehoek 3D Trofee. Wie gaat de trofee winnen? Dat maakt de AMG bekend op 23 november, tijdens haar jaarcongres.

De Driehoek 3D Trofee is de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de centrale ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur of de directie. De driehoek staat voor de drie partners: medezeggenschap, toezicht, en bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit/inclusiviteit.

Selectieprocedure

Op basis van interviews wordt per genomineerde organisatie een case gemaakt en voorgelegd aan de jury. De cases worden samen met het juryrapport na de prijsuitreiking openbaar en zijn bedoeld om inzicht te geven in hoe de drie partijen met elkaar omgaan: procedureel, maar ook naar resultaat.

Wie zijn genomineerd?

Dit jaar krijgt de jury de business cases van de volgende organisaties voorgelegd:

 • Avans Hogeschool
 • Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 • NV Eneco

Criteria van de voorselectie

Deze organisaties zijn geselecteerd op grond van deze criteria:

 • een cultuur van structureel en informeel overleg tussen (c)or, bestuur/RvB en RvC/RvT waarbij zowel de voordrachtscommissaris als andere commissarissen betrokken zijn;
 • regelmatig overleg met andere stakeholders: in voorkomende gevallen met (groot-)aandeelhouders, externe toezichthouders, vakbonden en cliëntenraden;
 • een (C)or die actief is op strategisch niveau;
 • een robuust overleg tussen drie raden dat leidt tot aantoonbare resultaten ten aanzien van sociale, lange termijn en duurzame bedrijfsvoering;
 • oog voor diversiteit/inclusiviteit: te toetsen aan de hand van de samenstelling van de (c)or/RvC/RvT/bestuur en het beleid;

Wie beoordelen?

De jury bestaat uit:

 • mr. Pauline van der Meer Mohr (voorzitter)
 • prof. dr. Hans Schenk
 • prof. mr. Evert Verhulp
 • Kosta Sultanis, voorzitter Centrale ondernemingsraad Zuyderland, de winnaar van de Driehoek 3D Trofee van 2020/2021

Wat is de Driehoek 3D Trofee

De Driehoek 3D Trofee is mogelijk gemaakt door de Stichting À propos, opgericht door Ieke van den Burg. Haar missie was zeggenschap voor werknemers op bedrijfsniveau, met speciale aandacht voor de rol van de voordrachtscommissaris. Het werk van de stichting is na het overlijden van Ieke van den Burg in 2014 overgedragen aan de Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG). De AMG is een samenwerkingsverband tussen SER, Nationaal Register, AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBIFormaat, VNO/NCW, VCP, De Voort Advocaten, WissemaGroup.

Meer informatie

Tonny Groen, coördinatie prijs, tonny.groen@fnv.nl tel. 06 33 31 30 05

Bron: SER

Column: 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt'

Column: 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt'

Is het mogelijk om tegenspraak te bieden als je een afhankelijkheidsrelatie met elkaar hebt? Als or kun je de bestuurder voorzien van een eerlijke...

Gezag opbouwen als ondernemingsraad doe je zo

Gezag opbouwen als ondernemingsraad doe je zo

Een gezaghebbende ondernemingsraad heeft meer kansen om invloed uit te oefenen. Bijvoorbeeld op het beleid van de onderneming. Maar hoe krijg je als...

Waarom focus op de langere termijn or kan helpen

Waarom focus op de langere termijn or kan helpen

Door alle dagelijkse zaken komt de ondernemingsraad en bestuurder niet altijd toe aan strategische vraagstukken. Zo komen kwesties van de langere...

Vier ondernemingsraden UvA hebben te weinig kandidaten voor verkiezingen

Vier ondernemingsraden UvA hebben te weinig kandidaten voor...

Van de 6 faculteits-or's, de or van Amsterdam University College en de GOR van de UvA hebben alleen voor 3 faculteitsor's en de AUC zich genoeg...

Moeten alle leden van de ondernemingsraad in Nederland wonen?

Moeten alle leden van de ondernemingsraad in Nederland wonen?

Een collega die zich verkiesbaar wil stellen voor de ondernemingsraad heeft ook plannen om voor langere tijd te verhuizen naar een buitenland. Kan zo...

Charter Diversiteit van SER inmiddels door ruim 500 bedrijven ondertekend

Charter Diversiteit van SER inmiddels door ruim 500 bedrijven...

Het Charter Diversiteit heeft de mijlpaal van 500 ondertekenaars in Nederland bereikt. Deze grens werd gepasseerd toen eind februari op een...

Afbeelding is gecreëerd met Dall-E.

Voordelen en valkuilen van het overleg in de driehoek

Het werken met een driehoek van overleg tussen bestuur, toezichthouder en ondernemingsraad wordt steeds gangbaarder. Wat zijn de voordelen en wat...

Checklist or-verkiezingen: begin op tijd en volg deze stappen

Checklist or-verkiezingen: begin op tijd en volg deze stappen

Elke or organiseert één keer in de paar jaar or-verkiezingen. Hoe pak je dat aan? Onderstaande stappen helpen je op weg bij het organiseren en...