Wie wint dit jaar de Driehoek 3D Trofee?

Wie wint dit jaar de Driehoek 3D Trofee?

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft bekend gemaakt welke organisaties dit jaar kans maken op de Driehoek 3D Trofee. Wie gaat de trofee winnen? Dat maakt de AMG bekend op 23 november, tijdens haar jaarcongres.

De Driehoek 3D Trofee is de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de centrale ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur of de directie. De driehoek staat voor de drie partners: medezeggenschap, toezicht, en bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit/inclusiviteit.

Selectieprocedure

Op basis van interviews wordt per genomineerde organisatie een case gemaakt en voorgelegd aan de jury. De cases worden samen met het juryrapport na de prijsuitreiking openbaar en zijn bedoeld om inzicht te geven in hoe de drie partijen met elkaar omgaan: procedureel, maar ook naar resultaat.

Wie zijn genomineerd?

Dit jaar krijgt de jury de business cases van de volgende organisaties voorgelegd:

 • Avans Hogeschool
 • Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 • NV Eneco

Criteria van de voorselectie

Deze organisaties zijn geselecteerd op grond van deze criteria:

 • een cultuur van structureel en informeel overleg tussen (c)or, bestuur/RvB en RvC/RvT waarbij zowel de voordrachtscommissaris als andere commissarissen betrokken zijn;
 • regelmatig overleg met andere stakeholders: in voorkomende gevallen met (groot-)aandeelhouders, externe toezichthouders, vakbonden en cliëntenraden;
 • een (C)or die actief is op strategisch niveau;
 • een robuust overleg tussen drie raden dat leidt tot aantoonbare resultaten ten aanzien van sociale, lange termijn en duurzame bedrijfsvoering;
 • oog voor diversiteit/inclusiviteit: te toetsen aan de hand van de samenstelling van de (c)or/RvC/RvT/bestuur en het beleid;

Wie beoordelen?

De jury bestaat uit:

 • mr. Pauline van der Meer Mohr (voorzitter)
 • prof. dr. Hans Schenk
 • prof. mr. Evert Verhulp
 • Kosta Sultanis, voorzitter Centrale ondernemingsraad Zuyderland, de winnaar van de Driehoek 3D Trofee van 2020/2021

Wat is de Driehoek 3D Trofee

De Driehoek 3D Trofee is mogelijk gemaakt door de Stichting À propos, opgericht door Ieke van den Burg. Haar missie was zeggenschap voor werknemers op bedrijfsniveau, met speciale aandacht voor de rol van de voordrachtscommissaris. Het werk van de stichting is na het overlijden van Ieke van den Burg in 2014 overgedragen aan de Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG). De AMG is een samenwerkingsverband tussen SER, Nationaal Register, AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBIFormaat, VNO/NCW, VCP, De Voort Advocaten, WissemaGroup.

Meer informatie

Tonny Groen, coördinatie prijs, tonny.groen@fnv.nl tel. 06 33 31 30 05

Bron: SER