Jongeren herontdekken de vakbond

Jongeren herontdekken de vakbond

In zware tijden leert men zijn vrienden kennen. Dat lijkt nu op te gaan voor de FNV. Sinds september neemt daar de aanwas van nieuwe leden toe. De vakbond schrijft per maand 4500 tot 5500 nieuwe leden in. Dat zijn er 1500 tot 2000 meer dan normaal, zegt voorzitter Tuur Elzinga. Het aantal uitschrijvers is gehalveerd: van 4000 naar 2000 per maand.

De meeste nieuwe leden zijn jong, onder de 35 jaar, en komen uit de sectoren waar de FNV recent veel actie heeft gevoerd voor een betere cao. Waaronder de metaalsectoren, het (openbaar) vervoer en dienstverlenende sectoren. ‘Mensen zien dat acties lonen’, zo verklaart voorzitter Elzinga de nieuwe ledenaanwas.

‘Mensen zien dat acties lonen’

Vakbondsdeskundige Rosa Kösters van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis beaamt dat in Trouw. ‘We weten uit onderzoek dat mensen lid worden van een vakbond tijdens acties, zeker als het succesvolle acties zijn.’ Aanzienlijke loonsverhogingen bij de NS en in de metaal hebben hier zeker aan bijgedragen. ‘Mensen zien dat acties lonen’, zegt Elzinga die vooral goed nieuws over het ledental wil delen met de media.

‘Crisis heeft mensen wakkergeschud’

Volgens Elzinga heeft de crisis mensen wakker geschud. ‘De stijgende prijzen voelen veel mensen in de portemonnee. Zij zien dat het belangrijk is om een sterke vakbond te hebben, die opkomt voor hun belangen.’ En inderdaad, veel van de leden zijn bereid om actie te voeren voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Bijna de helft is bereid om het werk neer te leggen voor een betere cao. Onder de jongste leden, tot 20 jaar, heeft 60 procent daar geen problemen mee.

Ook de uitstroom van leden is lager dan de FNV zelf had gevreesd. ‘Misschien blijven mensen na hun pensioen, of nadat er een goede cao in hun sector is afgesproken, nu langer lid uit solidariteit. Dat moeten we nog analyseren,’ zegt Elzinga tegen Trouw.

Lees ook:

Beeld: Shutterstock

Zo werf je nieuwe or-leden

Het aantrekken van medewerkers voor de ondernemingsraad is een vak apart. We geven een stappenplan om succesvol aan de slag te gaan met de werving...

Beeld: Shutterstock

Een adviseur van bestuurder als or-lid, kan dat?

Kan een interne adviseur van het bestuur van de organisatie lid worden van de ondernemingsraad? In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week...

(op de afbeelding staat niet een van de geïnterviewden)

Lomoz: al 40 jaar het leidende platform voor medezeggenschap in de...

Lomoz, al ruim 40 jaar het platform voor or's in de zorg, organiseert jaarlijks 4 drukbezochte ledendagen. Het motto is duidelijk: 'We delen alles...

Beeld: Shutterstock

Wat is een redelijke termijn voor advies of instemming?

Onze ondernemingsraad houdt in overleg met onze bestuurder al sinds jaar en dag vast aan een 6-wekentermijn waarin we een advies of instemming gereed...

Beeld: Shutterstock

Moet mijn or bij een fusie opgaan in een bor?

Als organisaties gaan fuseren, komt vaak de vraag aan de or's om met elkaar een bijzondere ondernemingsraad (bor) te vormen. De Wor-bestuurders...

Beeld: Shutterstock

Verduurzaming van de zorgsector: zo kan de ondernemingsraad bijdragen

Vanuit het Klimaatakkoord moeten bedrijven en instellingen zich inzetten om klimaat- en milieuschade te beperken. Op welke manier kan de...

Beeld: Shutterstock

Uitkomst nalevingsonderzoek Wor 2023: kabinet gaat medezeggenschap...

Bij de uitkomsten van het nalevingsonderzoek Wor 2023 zat een actieplan van demissionair minister Karien van Gennip (SZW). We zetten de belangrijkste...

Beeld: Shutterstock

Groeiende behoefte aan meer zeggenschap binnen de zorg

In de zorgsector groeit de behoefte onder personeel aan meer zeggenschap. Werkdruk, complexiteit en digitalisering spelen hierbij een rol. Deze...