Jongeren herontdekken de vakbond

Jongeren herontdekken de vakbond

In zware tijden leert men zijn vrienden kennen. Dat lijkt nu op te gaan voor de FNV. Sinds september neemt daar de aanwas van nieuwe leden toe. De vakbond schrijft per maand 4500 tot 5500 nieuwe leden in. Dat zijn er 1500 tot 2000 meer dan normaal, zegt voorzitter Tuur Elzinga. Het aantal uitschrijvers is gehalveerd: van 4000 naar 2000 per maand.

De meeste nieuwe leden zijn jong, onder de 35 jaar, en komen uit de sectoren waar de FNV recent veel actie heeft gevoerd voor een betere cao. Waaronder de metaalsectoren, het (openbaar) vervoer en dienstverlenende sectoren. ‘Mensen zien dat acties lonen’, zo verklaart voorzitter Elzinga de nieuwe ledenaanwas.

‘Mensen zien dat acties lonen’

Vakbondsdeskundige Rosa Kösters van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis beaamt dat in Trouw. ‘We weten uit onderzoek dat mensen lid worden van een vakbond tijdens acties, zeker als het succesvolle acties zijn.’ Aanzienlijke loonsverhogingen bij de NS en in de metaal hebben hier zeker aan bijgedragen. ‘Mensen zien dat acties lonen’, zegt Elzinga die vooral goed nieuws over het ledental wil delen met de media.

‘Crisis heeft mensen wakkergeschud’

Volgens Elzinga heeft de crisis mensen wakker geschud. ‘De stijgende prijzen voelen veel mensen in de portemonnee. Zij zien dat het belangrijk is om een sterke vakbond te hebben, die opkomt voor hun belangen.’ En inderdaad, veel van de leden zijn bereid om actie te voeren voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Bijna de helft is bereid om het werk neer te leggen voor een betere cao. Onder de jongste leden, tot 20 jaar, heeft 60 procent daar geen problemen mee.

Ook de uitstroom van leden is lager dan de FNV zelf had gevreesd. ‘Misschien blijven mensen na hun pensioen, of nadat er een goede cao in hun sector is afgesproken, nu langer lid uit solidariteit. Dat moeten we nog analyseren,’ zegt Elzinga tegen Trouw.

Lees ook: