Nog veel ontbrekende berekeningen NOW

Nog veel ontbrekende berekeningen NOW

Meer dan de helft van de werkgevers die tussen oktober 2020 en september 2021 de NOW-regeling hebben gebruikt, hebben nog niet gevraagd om de definitieve berekening van de loonkostensubsidie.

Werkgevers hebben tot en met woensdag 22 februari 2023 om hun definitieve omzetverlies aan het UWV door te geven, of om uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring. Als zij de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot terugvordering van het volledige voorschot.

Vier periodes NOW

De deadline van 22 februari geldt voor de vier NOW-periodes tussen oktober 2020 en september 2021. In meer detail gaat het om de derde periode NOW (NOW 3.1) die liep van oktober 2020 tot en met december 2020, de vierde periode NOW (NOW 3.2) van januari tot en met maart 2021, de vijfde periode NOW (NOW 3.3) van april tot en met juni 2021 en de zesde periode NOW (NOW 4) van juli tot en met september 2021. Veel werkgevers hebben voor meerdere periodes NOW aangevraagd.

Helft aanvragen nog niet compleet

In totaal werden over deze vier periodes 228.000 aanvragen toegekend aan zo'n 98.000 unieke werkgevers. Het UWV keerde over deze vier periodes 9,1 miljard euro aan voorschotten uit. Van deze 98.000 werkgevers moeten er ruim 50.000 (51 procent) nog een of meer definitieve berekeningen aanvragen. In totaal gaat het daarmee om bijna 107.000 (47 procent) van de 228.000 uitgekeerde voorschotten waarvoor nog zo'n berekening moet worden aangevraagd.

Dashboard

De NOW-subsidie die werkgevers hebben ontvangen was een voorschot, gebaseerd op het omzetverlies dat de aanvrager zelf verwachtte. Bij de definitieve berekening wordt bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers werkelijk recht hadden. Basis hiervoor is de loonsom in de betreffende NOW-periode en het werkelijk geleden omzetverlies. UWV heeft op 23 januari 2023 een online dashboard gelanceerd dat laat zien hoeveel definitieve berekeningen al binnen zijn, uitgesplitst naar regio, sector, bedrijfsomvang en terugbetalingen.

Lees ook:

Tip! Als or-lid moet je ook financiële stukken kunnen lezen en begrijpen. Handig bij reorganisaties of bedrijfssluitingen. Maar ook bij vragen van collega's over de lonen, of de cao. Volg dus de ééndaagse opleiding 'Financiële stukken lezen en begrijpen voor de ondernemingsraad'. Bekijk hier de datums en inschrijvingsopties.

Rechter: ontslag op staande voet wegens 'je weet wel waarom' mag

Rechter: ontslag op staande voet wegens 'je weet wel waarom' mag

Is een korte verwijzing naar een eerder besproken incident voldoende onderbouwing van een ontslag op staande voet? Het gerechtshof oordeelt van wel.

Beeld: Shutterstock

Wat zijn de rechten van een pvt ten opzichte van or?

Wij hebben minder dan 50 personeelsleden in dienst en hebben daarom een personeelsvertegenwoordiging (pvt). Hoe zit het met de rechten van een pvt...

Inge Bakker, adviseur medezeggenschapsorganen bij Montae

De voor- en nadelen van een flexibele pensioenpremie

De Wet toekomst pensioenen is alweer bijna een jaar een feit. Steeds meer ondernemingsraden maken met hun werkgever afspraken over een nieuwe...

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie 

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie

In het voorjaar van 2021 schreef ik een column over de negatieve gevolgen die collectieve loonsverhogingen hebben op de inflatie. De vakbonden riepen...

TUI wil blijven onderhandelen met de or

TUI wil blijven onderhandelen met de or

De FNV wil dat reisorganisatie TUI de vakbond toelaat tot de onderhandelingen voor de cao cabinepersoneel. TUI weigert, omdat het bedrijf hier altijd...

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Werkgevers met meer dan 50 mensen in dienst moeten de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) sinds 17 december naleven. Het betekent bijna altijd dat...

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

Na terugverwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof dat publicatie van een kritisch boek over de onderwijshervorming valt onder het recht op...

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Iedereen die te maken heeft met een organisatie kan een misstand melden. De bewijslast komt bij de organisatie te liggen. Meldingen kunnen door...