Nog veel ontbrekende berekeningen NOW

Nog veel ontbrekende berekeningen NOW

Meer dan de helft van de werkgevers die tussen oktober 2020 en september 2021 de NOW-regeling hebben gebruikt, hebben nog niet gevraagd om de definitieve berekening van de loonkostensubsidie.

Nog veel ontbrekende berekeningen NOW

Werkgevers hebben tot en met woensdag 22 februari 2023 om hun definitieve omzetverlies aan het UWV door te geven, of om uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring. Als zij de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot terugvordering van het volledige voorschot.

Vier periodes NOW

De deadline van 22 februari geldt voor de vier NOW-periodes tussen oktober 2020 en september 2021. In meer detail gaat het om de derde periode NOW (NOW 3.1) die liep van oktober 2020 tot en met december 2020, de vierde periode NOW (NOW 3.2) van januari tot en met maart 2021, de vijfde periode NOW (NOW 3.3) van april tot en met juni 2021 en de zesde periode NOW (NOW 4) van juli tot en met september 2021. Veel werkgevers hebben voor meerdere periodes NOW aangevraagd.

Helft aanvragen nog niet compleet

In totaal werden over deze vier periodes 228.000 aanvragen toegekend aan zo’n 98.000 unieke werkgevers. Het UWV keerde over deze vier periodes 9,1 miljard euro aan voorschotten uit. Van deze 98.000 werkgevers moeten er ruim 50.000 (51 procent) nog een of meer definitieve berekeningen aanvragen. In totaal gaat het daarmee om bijna 107.000 (47 procent) van de 228.000 uitgekeerde voorschotten waarvoor nog zo’n berekening moet worden aangevraagd.

Dashboard

De NOW-subsidie die werkgevers hebben ontvangen was een voorschot, gebaseerd op het omzetverlies dat de aanvrager zelf verwachtte. Bij de definitieve berekening wordt bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers werkelijk recht hadden. Basis hiervoor is de loonsom in de betreffende NOW-periode en het werkelijk geleden omzetverlies. UWV heeft op 23 januari 2023 een online dashboard gelanceerd dat laat zien hoeveel definitieve berekeningen al binnen zijn, uitgesplitst naar regio, sector, bedrijfsomvang en terugbetalingen.

Lees ook:

Tip! Als or-lid moet je ook financiële stukken kunnen lezen en begrijpen. Handig bij reorganisaties of bedrijfssluitingen. Maar ook bij vragen van collega’s over de lonen, of de cao. Volg dus de ééndaagse opleiding ‘Financiële stukken lezen en begrijpen voor de ondernemingsraad’. Bekijk hier de datums en inschrijvingsopties.

Eerder verschenen