Positie op actualiteit

Positie op actualiteit

Als inspiratie voor mijn eerste column dacht ik even in de database van OR-net te kijken naar de columns van mijn collega's. Opvallend genoeg trof ik daar aardig wat columns aan die aanvingen met de melding dat de columnist pas op het laatste moment begonnen was met schrijven. Iets met agendamanagement en onvoorziene omstandigheden...

Ik voelde meteen verwantschap! Het voordeel van niet zo lang van tevoren beginnen met schrijven is wel dat je de actualiteit kunt meenemen. Zo kan ik, heet van de naald, de uitwerking van het arbeidsmarktpakket van de minister SZW bespreken.

Flex minder, vast minder

In de ‘voortgangsbrief’ wordt het akkoord in de SER toegelicht voor de verbeteringen in de arbeidsmarkt. Het doel van de voorstellen is enerzijds om meer zekerheid te scheppen voor mensen in flexibele arbeidsrelaties. En aan de andere kant om flexibiliteit te bieden aan ondernemingen om wendbaarder te zijn. U herkent de leus ‘flex minder flex en vast minder vast’ van de vorige pogingen de arbeidsmarkt de verbeteren.

Niet erg baanbrekend

De belangrijkste voorstellen zijn een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, een verbod op nul-uren contracten, gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten. En ook een verkorting van de periode dat zij een tijdelijk contract mogen hebben. De periode waarna weer een tijdelijk contract aangeboden mag worden wordt verlengd van 6 maanden naar 5 jaar. De re-integratieverplichting voor ‘kleine’ werkgevers vervalt na 1 jaar, en het wordt mogelijk werknemers in geval van een calamiteit 20% minder te laten werken (de “CP-regeling”). Het is allemaal niet erg baanbrekend en de teneur is dat de minister netjes binnen de lijntjes kleurt die door de sociale partners zijn opgetekend.

Ook een rol voor de or!

Even ‘control-F’en’ door de ‘voortgangsbrief’ leert dat het woord ‘ondernemingsraad’ maar één keer terugkomt in het 32 pagina’s tellende document. Dat wil niet zeggen dat ondernemingsraden geen belangrijke rol spelen bij de veranderingen die worden beoogd. De ondernemingsraad kan invloed uitoefenen op het aannamebeleid, gelijke behandeling bevorderen, meedenken over regeling omtrent ziekteverzuim et cetera. Het loont de moeite om in de volgende or-vergadering naar de actualiteit te kijken en te zien waar positie kan worden gepakt. Hopelijk met wat meer baanbrekende resultaten tot gevolg!

Dennis Schwartz is advocaat bij Sprengers Advocaten

Lees ook:

Dennis Schwartz

Dennis Schwartz