Is onze medezeggenschap nog wel van deze tijd?

Is onze medezeggenschap nog wel van deze tijd?

Gelukkig neemt het bestrijden van de uitwassen van big tech inmiddels serieuze vormen aan. De EU heeft met een reeks aan nieuwe regels big tech de wacht aangezegd. Met twee nieuwe Europese wetten wordt de concurrentie vergroot en de positie van de consument versterkt. De Amerikaanse regering pakt Google aan. Dat doet de Consumentenbond ook, maar dan vanwege schending van de privacy gedurende lange tijd. Dat doet op zich deugd.

Op een ander groot thema, duurzaamheid, komt het rumoer vooral van buiten (XR, Milieudefensie etc.), of van de politiek, bijvoorbeeld opnieuw Europa. De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) verplicht vooral grote bedrijven vanaf 2024 te rapporteren op het gebied van duurzaamheid, waarbij de accountant meekijkt. Ook de WRR, belangrijk adviseur van de regering, roert zich met het rapport ‘Goede zaken, naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen’.

Geen advies over moderne zaken?

Wat mij opvalt is dat we in de medezeggenschap nog een beentje bij moeten trekken als het gaat om zulke thema’s van deze tijd. Ik heb serieus nog nooit een adviesaanvraag gezien over een maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu. Ever. En mijn collega’s ook niet.

Als het gaat om de digitale wereld, zie ik af en toe een investering in ERP-software in mijn agenda verschijnen. En soms wat schermutselingen over het opslaan van persoonsgegevens in een omgeving die niet zo privacy-vriendelijk is (lees de USA). Maar verder is het best wel stil. Ook als het gaat om de digitale transformatie, terwijl die toch echt impact zal geven op veel werkzaamheden en in bredere lagen van organisaties.

Tijd voor actie?

Het is een beetje gissen naar de oorzaak van al dit gebrek aan medezeggenschapsbetrokkenheid. Het meest waarschijnlijk is, dat directies zich niet heel actief bezighouden met deze thema’s, en daarmee ook ondernemingsraden niet. Het feit dat de politiek ingrijpt, dat adviesorganen rapporten schrijven en actievoerders de trom roeren, wijst daarop. Volgzame medezeggenschap, of tijd voor actie?

André van Deijk, OR Consultancy

André van Deijk is senior adviseur bij OR Consultancy. Hij ondersteunt ondernemingsraden vooral bij overnames, fusies, organisatieveranderingen, financieringsvraagstukken en investeringen. Daarnaast is hij bestuurslid van de branchevereniging van medezeggenschapsbedrijven BVMZ.

Beeld: Shutterstock

Jongeren enthousiast krijgen voor de or: 10 tips

Ondernemingsraden vergrijzen, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. Met meer jonge mensen haal je frisse ideeën binnen. Hoe krijgt de ondernemingsraad...

Beeld: Shutterstock

Zo werf je nieuwe or-leden

Het aantrekken van medewerkers voor de ondernemingsraad is een vak apart. We geven een stappenplan om succesvol aan de slag te gaan met de werving...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Rechter verwerpt poging wantrouwige or om uitvoering van besluit te...

De or vindt dat de bestuurder adviesplichtige besluiten heeft genomen en stapt naar de Ondernemingskamer om de uitvoering te verbieden, maar krijgt...

Beeld: Shutterstock

Dilemma bij de or: de balans tussen openheid en geheimhouding

Een open en transparante relatie tussen de bestuurder en de or vereist vaak vertrouwelijkheid over de besproken zaken. Deze vroege betrokkenheid in...

Beeld: Shutterstock

Kan een medewerker van een buitenlands dochterbedrijf lid worden van...

In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt een expert een vakinhoudelijke vraag. Deze keer gaat het over het toevoegen van een or-lid van een...

Beeld: Shutterstock

Uit de manier waarop we keuzes maken, blijkt wie we zijn - en dat...

De or kiest voortdurend: instemmen met plannen, advies geven, en bijdragen aan organisatieontwikkeling. Alles draait om keuzes maken, waarbij de...

Beeld: Shutterstock

Een adviseur van bestuurder als or-lid, kan dat?

Kan een interne adviseur van het bestuur van de organisatie lid worden van de ondernemingsraad? In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week...

(op de afbeelding staat niet een van de geïnterviewden)

Lomoz: al 40 jaar het leidende platform voor medezeggenschap in de...

Lomoz, al ruim 40 jaar het platform voor or's in de zorg, organiseert jaarlijks 4 drukbezochte ledendagen. Het motto is duidelijk: 'We delen alles...