Loonsprong in oktober; inflatie blijft hoger

Loonsprong in oktober; inflatie blijft hoger

In oktober gingen de lonen in vernieuwde cao's omhoog met gemiddeld 4,7 procent. De AWVN noemt het de hoogste loonafspraak in 40 jaar. Toch blijft het jaargemiddelde van de loonstijging met 3,5 procent tot nu toe gematigd. Dat blijkt uit het maandbericht over de cao-onderhandelingen van werkgeversvereniging AWVN.

De sfeer tijdens die onderhandelingen was constructief, vermeldt de AWVN erbij. Dat ondanks maatschappelijke onrust over de koopkracht, en ondanks ‘incidentele vakbondsacties’. Op deze manier zijn tot nu toe 283 nieuwe cao’s afgesloten dit jaar, voor 2,7 miljoen werknemers. Dat is 68 procent van de 415 cao’s die dit jaar vernieuwd moeten worden. En daarmee ligt dit cao-seizoen voor op andere jaren. Het jaargemiddelde van de loonstijgingen steeg in oktober ook door de loonsprong en ging van 3,3 naar 3,5 procent. Momenteel staan nog 173 cao’s open, voor 245.000 werknemers.

Aanzienlijke stijging

Ondanks het relatief kleine aantal van 17 vernieuwde cao’s in oktober is de loonstijging tussen september en oktober aanzienlijk. In een maand steeg het gemiddelde met 0,7 procent. Maar het past wat de AWVN betreft nog altijd goed in het patroon dat de werkgevers al sinds vorig jaar zien.

Na gunstige economische berichten volgen stijgende afspraken met een vertraging van minstens een jaar. Daarbij wordt de huidige stijging van de loonafspraken versterkt door aanhoudende krapte op delen van de arbeidsmarkt. Tegenover de opwaartse druk op de lonen door de krapte staan de oplopende bedrijfskosten, onder meer energieprijzen, en onzekere (bedrijfs)economische vooruitzichten.

Inflatiepercentages en looneisen

Ondanks de stijgende gemiddeldes komt de loonsverhoging dit jaar nog niet in de buurt van de inflatie. Het dichtst in de buurt komt nog het inflatiecijfer zonder energiekosten. Dat was 6,9 procent in oktober, berekend over een jaar. Volgens een experimentele rekenmethode van het CBS, met daarin ook de prijsstijging van lopende energiecontracten komt de inflatie ‘waarschijnlijk’ uit tussen 7,5 en 9,6 procent dit jaar.

De FNV heeft een looneis aangekondigd die gelijk is aan het percentage inflatie volgens de consumentenprijsindex CPI van oktober. De 14,3 procent. En volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex HICP is de inflatie 16,8 procent op jaarbasis in ons land. Het CNV gaat uit van een ‘loonvraag’ tussen 5 procent en 10 procent in dit cao-seizoen.

Lees ook:

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

De or van het Zuyderland Medisch Centrum steunt de verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis in Heerlen naar Geleen. Wel stelt de or dat medewerkers...

Beeld: Shutterstock

Herplaatsing: de onbelichte stap bij reorganisaties

Bij reorganisaties wordt de herplaatsing van medewerkers vaak over het hoofd gezien, ook door de ondernemingsraad, terwijl hier wel degelijk kansen...

Beeld: Shutterstock

Zorg-or: pak je rol bij een bestuurswissel

Bestuurders in de zorg wisselen bovengemiddeld vaak. Een or krijgt gemiddeld elke zittingstermijn te maken met een bestuurswissel. En die or's...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Wat is de houdbaarheidstermijn van een advies?

"Wij hebben geadviseerd over een voorgenomen besluit, maar het invoeren van dat besluit laat op zich wachten en ondertussen is onze markt snel aan...

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Volgens Artikel 25 lid 1 Wor moet de ondernemer de or om advies vragen over bepaalde voorgenomen besluiten. Als er geen advies wordt gevraagd of het...

Zo reageer je op een adviesaanvraag: 5 tips om een goed advies te schrijven

Zo reageer je op een adviesaanvraag: 5 tips om een goed advies te...

Elke ondernemingsraad krijgt weleens te maken met een adviesaanvraag. De or kan mondeling, schriftelijk of niet adviseren, waarbij een schriftelijk...

beeld: Shutterstock

Rechter: Spotify mag geen 19 medewerkers ontslaan zonder...

Spotify ontslaat in Nederland 19 mensen en vraagt geen advies aan de or. In de Wmco staat immers dat pas bij 20 ontslagen sprake is van collectief...

Adviesrecht bij het aantrekken van krediet

Adviesrecht bij het aantrekken van krediet

Een beslissing om een belangrijk krediet aan te trekken moet eerst worden voorgelegd aan de ondernemingsraad (adviesrecht artikel 25, lid 1 WOR). Het...