Loonsprong in oktober; inflatie blijft hoger

In oktober gingen de lonen in vernieuwde cao’s omhoog met gemiddeld 4,7 procent. De AWVN noemt het de hoogste loonafspraak in 40 jaar. Toch blijft het jaargemiddelde van de loonstijging met 3,5 procent tot nu toe gematigd. Dat blijkt uit het maandbericht over de cao-onderhandelingen van werkgeversvereniging AWVN.
Delen:

De sfeer tijdens die onderhandelingen was constructief, vermeldt de AWVN erbij. Dat ondanks maatschappelijke onrust over de koopkracht, en ondanks ‘incidentele vakbondsacties’. Op deze manier zijn tot nu toe 283 nieuwe cao’s afgesloten dit jaar, voor 2,7 miljoen werknemers. Dat is 68 procent van de 415 cao’s die dit jaar vernieuwd moeten worden. En daarmee ligt dit cao-seizoen voor op andere jaren. Het jaargemiddelde van de loonstijgingen steeg in oktober ook door de loonsprong en ging van 3,3 naar 3,5 procent. Momenteel staan nog 173 cao’s open, voor 245.000 werknemers.

Aanzienlijke stijging

Ondanks het relatief kleine aantal van 17 vernieuwde cao’s in oktober is de loonstijging tussen september en oktober aanzienlijk. In een maand steeg het gemiddelde met 0,7 procent. Maar het past wat de AWVN betreft nog altijd goed in het patroon dat de werkgevers al sinds vorig jaar zien.

Na gunstige economische berichten volgen stijgende afspraken met een vertraging van minstens een jaar. Daarbij wordt de huidige stijging van de loonafspraken versterkt door aanhoudende krapte op delen van de arbeidsmarkt. Tegenover de opwaartse druk op de lonen door de krapte staan de oplopende bedrijfskosten, onder meer energieprijzen, en onzekere (bedrijfs)economische vooruitzichten.

Inflatiepercentages en looneisen

Ondanks de stijgende gemiddeldes komt de loonsverhoging dit jaar nog niet in de buurt van de inflatie. Het dichtst in de buurt komt nog het inflatiecijfer zonder energiekosten. Dat was 6,9 procent in oktober, berekend over een jaar. Volgens een experimentele rekenmethode van het CBS, met daarin ook de prijsstijging van lopende energiecontracten komt de inflatie ‘waarschijnlijk’ uit tussen 7,5 en 9,6 procent dit jaar.

De FNV heeft een looneis aangekondigd die gelijk is aan het percentage inflatie volgens de consumentenprijsindex CPI van oktober. De 14,3 procent. En volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex HICP is de inflatie 16,8 procent op jaarbasis in ons land. Het CNV gaat uit van een ‘loonvraag’ tussen 5 procent en 10 procent in dit cao-seizoen.

Lees ook: