Hybride kunnen en willen werken: een wereld van verschil

Hybride kunnen en willen werken: een wereld van verschil

Ruim 6 op elke 10 Nederlanders wil graag hybride werken, maar slechts 23,2 procent kan dat ook echt. Een verschil van bijna 40 procent gemiddeld. Alleen in Frankrijk is die kloof nog groter. Zo blijkt uit internationaal onderzoek van Remote. Onder de mensen die wel hybride werken zijn vooral de jongeren bang voor de proximity bias. Dat laat onderzoek van Owl Labs zien.

Vooral in Haarlem zouden veel ontevreden werknemers moeten zijn. Daar kan 9,5 procent van de werknemers volledig op afstand werken, terwijl 58,1 procent dat graag zou willen. Alleen in Parijs is dat verschil met 54,6 procentpunt nog groter. In de meeste Europese landen is de kloof tussen hybride willen en kunnen werken een stuk kleiner. In Duitsland is de afwijking het kleinste met 27,3 procentpunt. Daar wil 50,4 procent een beleid voor thuiswerken, terwijl 23,1 procent volledig op afstand kan werken.

Digitale kloof

In Nederland heeft alleen Den Haag de kleinste digitale kloof, met 30,9 procentpunt. Ook in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is de kloof tussen hybride kunnen en willen werken minder dan 30 procentpunt. Frankrijk heeft met een gemiddelde van 49 procentpunt de grootste kloof in hybride werkwensen. Minder dan 10 procent van de werknemers kan daar volledig hybride werken, terwijl ruim 55 procent dit wel zou willen.

Proximity bias

Van de mensen die wel hybride kunnen werken, zijn de jongeren tussen 18 en 24 het meest benauwd voor proximity bias. Dit is een onbewuste neiging van managers om collega’s die fysiek dichtbij zijn een voorkeursbehandeling te geven. Zo blijkt uit recent onderzoek van Owl Labs. Veel managers zouden zich amper of niet bewust zijn van deze voorkeur.

Deze bias kan een reden zijn waarom 43 procent van de jongeren liever fulltime op kantoor werkt, tegen 28 procent van de 55-plussers. Ook werkt 28 procent van deze jongere oudere werknemers fulltime op afstand, tegen maar 12 procent van de jongeren.

Lees ook:

Gewend aan digitaal contact houden

Niet dat jongeren geen flexibele werktijden en werkplekken willen. Daar heeft 35 procent zeker oren naar, en een kwart zou een baan afwijzen zonder flexwerkmogelijkheden. Het gaat hen op afstand ook beter af om werkrelaties op te bouwen en te onderhouden. Meer dan de helft van de jongeren (59%) heeft geen moeite met het gebrek aan face-to-face contact, vergeleken met 39% van de 55-plussers. Vaker, en duidelijker laten zien wat je hebt gedaan en wat het heeft opgeleverd, ook voor het bedrijf hoort daarbij.

  • Tip! Thuiswerken en hybride werken horen bij moderne arbeidsvoorwaarden. Tijdens het OR Kennisfestival op 24 november 2022 in de Jaarbeurs, Utrecht hoor je er veel meer over. Onder andere in de workshops ‘Houvast in hybride werken’ en ‘Moderne arbeidsvoorwaarden’. Bekijk het complete programma!

Lees meer over

Ondernemingskamer: Sabic mag hoofdkantoor verhuizen

Ondernemingskamer: Sabic mag hoofdkantoor verhuizen

Chemiebedrijf Sabic mag het hoofdkantoor in Sittard verhuizen naar Amsterdam. Dat heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam op 7 maart...

Pixabay

CNV en werknemers hekelen rol or bij sociaal plan Accell

Werknemers van fietsfabrikant Accell Group in Heerenveen hebben vrijdag 1 maart het werk boos neergelegd. De ergernis betreft het sociaal plan dat...

Meer te besteden dit jaar

Meer te besteden dit jaar

Van bijna 1 procent minder naar bijna 3 procent meer in de portemonnaie dit jaar. Met dat leuke bericht kwam het Centraal Planbureau CPB in zijn...

De rol van de or bij de Corporate Governance Code

De rol van de or bij de Corporate Governance Code

Volgens de geactualiseerde Corporate Governance Code moet er meer aandacht komen voor 'duurzame langetermijn-waardecreatie'. Welke wijzigingen van de...

Als bestuurders de or negeren

Als bestuurders de or negeren

Bestuurders hielden de ondernemingsraad overal buiten, tijdens een overname en een fusie. Zo kreeg de or geen kans zich een oordeel te vormen, laat...

VDL Nedcar in Born. ANP

Or: teleurstellend einde van VDL Nedcar

De ondernemingsraad van VDL Nedcar in Born vergelijkt de sluiting van de autofabriek per 1 maart met 'een melkkoe die is leeggemolken en nu naar de...

Belangrijk ... 

Belangrijk ...

Een aantal besluiten als bedoeld in artikel 25 lid 1 Wor bevat de beperking 'belangrijk'. Het is niet altijd even duidelijk wat dat betekent voor het...

Goed opleidingsbeleid geeft meer personeel

Goed opleidingsbeleid geeft meer personeel

Goed personeel lijkt niet aan te slepen. Vakbonden wijten personeelstekort aan flexcontracten en matige arbeidsvoorwaarden. Zou een goed...