De geest is uit de fles

Het artikel in de WOR over het primaat van de politiek holt steeds vaker de medezeggenschap bij de overheid uit. De Hoge Raad keurt dat goed. Dat kan...

Gedeelde werkelijkheden

Vanaf 28 april zijn de coronamaatregelen versoepeld. Eindelijk, zeggen sommigen. Te vroeg, zeggen anderen. Een gedragswetenschapper betoogt dat het...