Alles over overheid

Paraat of primaat: invloed van de or in de gemeentelijke organisatie

Paraat of primaat: invloed van de or in de gemeentelijke organisatie

Door de uitbreiding van taken van gemeenten hebben ook hun ondernemingsraden meer te doen. Maar de medezeggenschap bij gemeenten is wel anders dan in...

Van menselijke maat tot primaat van de politiek

Van menselijke maat tot primaat van de politiek

De medezeggenschap bij de overheid blijft iets bijzonders, hoewel het onderwerp formeel in lijn is gebracht met de medezeggenschap bij 'gewone'...

Or TenneT maakt werk van samenwerking

Or TenneT maakt werk van samenwerking

Sinds de energietransitie maakt netbeheerder TenneT een stormachtige groei door. De or moet innoveren om mee te kunnen in de ontwikkelingen,...

(Foto Pixabay)

Or gemeente Roermond laakt werkklimaat op stadhuis

Intimidatie, verbale agressie, hoog ziekteverzuim. De werksfeer in het stadhuis van Roermond is dusdanig verpest dat de ondernemingsraad een extern...

Arend van Dam

'Anonimiteit en bescherming klokkenluider moet beter'

Ook het herziene voorstel om de Wet Huis voor klokkenluiders aan te passen op de Europese richtlijn is door de Tweede Kamer afgewezen. De bescherming...

'Dilemma tussen politiek, productiescore en menselijke maat'

'Dilemma tussen politiek, productiescore en menselijke maat'

Politiek en ambtenarij staan op grote afstand van elkaar. Daardoor komen burgers in de knel, zo liet de kindertoeslagenaffaire zien. De or van de...

Integriteitskwestie? Dit is de rol van de OR

Integriteitskwestie? Dit is de rol van de OR

In het bedrijfsleven wordt integriteitsbeleid aan 'de markt' overgelaten. Binnen de overheid regelt de Ambtenarenwet dat. Welke rol speelt de or?

(Foto: ANP)

Ons vliegend personeel doet niets illegaals

De ondernemingsraad van KLM is boos op staatscontroleur Jeroen Kremers. Die stelt dat gratis vliegen door KLM-personeel vanuit hun buitenlandse...

De geest is uit de fles

De geest is uit de fles

Het artikel in de WOR over het primaat van de politiek holt steeds vaker de medezeggenschap bij de overheid uit. De Hoge Raad keurt dat goed. Dat kan...

Pixabay

Besluit gemeente valt onder primaat van de politiek

De ondernemingsraad van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft een geschil met de gemeente over een besluit tot wijziging van de structuur van de top...