Alles over overheid

Gedeelde werkelijkheden

Vanaf 28 april zijn de coronamaatregelen versoepeld. Eindelijk, zeggen sommigen. Te vroeg, zeggen anderen. Een gedragswetenschapper betoogt dat het...

Invloed medezeggenschap bij de overheid

25 Jaar geleden is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor de overheidssector ingevoerd. Reden voor een digitaal symposium over de invloed van de...