Slaagt het terug naar de zaak-offensief?

Slaagt het terug naar de zaak-offensief?

Wordt het verleiden, nudgen of komt de botte bijl op tafel? Over de antwoorden op die vraag gaat het nu bij veel managers in hun omgang met thuiswerkers. Het vraagstuk heet: hoe krijg ik mijn mensen zo veel mogelijk weer terug naar de zaak? Een overzicht van wat kan, moet en mag.

Uit internationaal onderzoek van LinkedIn bleek wat velen al vermoeden: managers willen mensen weer terug op de zaak hebben. 70 Procent beperkt thuiswerken, en wil minder hybride werken toestaan. Steeds minder vacatures vermelden flexibel werken als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Het is een publiek geheim, want managers spreken liever niet openlijk uit dat mensen weer naar de zaak moeten komen. Behalve als ze Elon Musk heten.

Gedwongen terugkeren?

Een journalist van het FD kreeg geen enkele leidinggevende te spreken over het waarom van de terugkeer naar de zaak. Maar advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht krijgen steeds meer vragen over de mogelijkheden van een gedwongen terugkeer. Volgens hen vooral omdat de sociale samenhang in het bedrijf steeds zwakker wordt door al dat thuiswerken. Ook zou chronisch en vaak thuiswerken de ontwikkeling van sociale vaardigheden belemmeren. Deskundigen vermoeden dat hier een toenemende behoefte aan controle achter zit bij veel managers.

Marcel Molenaar, countrymanager Benelux bij LinkedIn vindt het teleurstellend. 'Leidinggevenden willen meer controle over het werkproces, terwijl we de afgelopen jaren toch zagen dat loslaten en vertrouwen geven juist goed werkt. Output zou centraal moeten staan, niet uren tellen.' Maar misschien hebben de leidinggevenden niet zozeer behoefte aan micromanagen, of iedereen voortdurend op de vingers kijken. Communicatie en coördinatie is lastiger bij werken op afstand. Oftewel: weten wie waar werkt op elke werkdag. En hoe je iedereen kunt bereiken.

Het is niet zo dat er een dictaat wordt opgelegd aan werknemers”

Volgens werkgeversvereniging AWVN maken werkgevers en werknemers in veel bedrijven goede afspraken over hybride werken. ‘Werkgevers willen wel dat mensen vaker naar kantoor komen voor overleg en omdat het goed is voor de bedrijfscultuur. Maar het is niet zo dat er een dictaat wordt opgelegd aan werknemers’, zegt een woordvoerder tegen nu.nl. Volgens hem speelt de gedwongen terugkeer vooral bij grote internationale bedrijven die ook in ons land zijn gevestigd.

Leven is hybride ingericht

Mensen die hybride werken vinden dat hun werkgever een goede onderbouwing moet geven waarom het nodig is om terug op kantoor te komen. Gratis lunches, spannende ontmoetingen en andere nudges helpen niet veel. Het management moet met een overtuigend verhaal komen. Zeker de helft is best tevreden met de hybride leef-werkstijl. Ze hebben hun leven inmiddels hybride ingericht, met een voor hen passende mix van werk en privétaken.

Ook de reiskosten van en naar de zaak schrikken af, zeker omdat de vergoeding daarvoor vaak niet voldoende is en de treinen voller zitten dan ooit dit najaar. En ook de benzine is nog steeds niet goedkoop te noemen, om te zwijgen over het heftige spitsverkeer. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, want ook thuiswerken is duurder geworden door de energieprijzen. En het geldt ook niet voor elke functie. Hoe meer sociale contacten iemand heeft in en bij het werk, hoe makkelijker de terugkeer naar de zaak. Ook die waaier aan voorkeuren en belangen maakt het managers lastig.

Instructierecht

Formeel kan de werkgever instructies geven over het waar en hoe van werken. Nu de kans op besmetting steeds verder terugloopt, voert dat instructierecht van de werkgever meer en meer de boventoon in de discussies over het waar en wanneer van het werk. Toch willen veel werkgevers nog niet strak op hun strepen gaan staan. De arbeidsmarkt is nog steeds krap, geschikte kandidaten liggen niet voor het oprapen.

Lees ook:

Werken waar je wilt

Het ‘Wetsvoorstel werken waar je wilt’ geeft de verstokte thuiswerker wel wat meer rechten om te werken op het eigen woonadres. Maar de werkgever kan nog altijd weigeren als hij vindt dat zijn belangen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid daarvoor teveel moeten wijken. Het wetsvoorstel is wel aangenomen in de Tweede Kamer. Maar de senaat heeft nog veel kritische vragen. Dus goed onderling overleg is voorlopig nog de enige manier om de beste weg te vinden tussen thuis werken en op de zaak.

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

De or van het Zuyderland Medisch Centrum steunt de verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis in Heerlen naar Geleen. Wel stelt de or dat medewerkers...

Beeld: Shutterstock

Herplaatsing: de onbelichte stap bij reorganisaties

Bij reorganisaties wordt de herplaatsing van medewerkers vaak over het hoofd gezien, ook door de ondernemingsraad, terwijl hier wel degelijk kansen...

Beeld: Shutterstock

Zorg-or: pak je rol bij een bestuurswissel

Bestuurders in de zorg wisselen bovengemiddeld vaak. Een or krijgt gemiddeld elke zittingstermijn te maken met een bestuurswissel. En die or's...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Wat is de houdbaarheidstermijn van een advies?

"Wij hebben geadviseerd over een voorgenomen besluit, maar het invoeren van dat besluit laat op zich wachten en ondertussen is onze markt snel aan...

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Volgens Artikel 25 lid 1 Wor moet de ondernemer de or om advies vragen over bepaalde voorgenomen besluiten. Als er geen advies wordt gevraagd of het...

Zo reageer je op een adviesaanvraag: 5 tips om een goed advies te schrijven

Zo reageer je op een adviesaanvraag: 5 tips om een goed advies te...

Elke ondernemingsraad krijgt weleens te maken met een adviesaanvraag. De or kan mondeling, schriftelijk of niet adviseren, waarbij een schriftelijk...

beeld: Shutterstock

Rechter: Spotify mag geen 19 medewerkers ontslaan zonder...

Spotify ontslaat in Nederland 19 mensen en vraagt geen advies aan de or. In de Wmco staat immers dat pas bij 20 ontslagen sprake is van collectief...

Adviesrecht bij het aantrekken van krediet

Adviesrecht bij het aantrekken van krediet

Een beslissing om een belangrijk krediet aan te trekken moet eerst worden voorgelegd aan de ondernemingsraad (adviesrecht artikel 25, lid 1 WOR). Het...