Maatwerk

Maatwerk

Voor een adviseur in de medezeggenschap kan de druk op sommige dagen hoog oplopen. Bijvoorbeeld omdat je ineens in een moeras belandt van onuitgesproken gezagsverhoudingen die volgens het wetboek niet bestaan tussen or en bestuurder, maar gewoon werkelijkheid zijn. Gewoon even meelopen naar de koffieautomaat kan al helpen, maar soms kom je er niet zonder kleerscheuren af.

Of uit enthousiasme en op basis van ervaring stap je met zevenmijlslaarzen binnen. Ik ben nogal vaak bezig met overnames en dat best al lang. Ik moet dus oppassen, dat ik niet op een ruimtereis vertrek die helemaal niets meer te maken heeft met de beleving van de or, die misschien voor het eerst met het circus rondom een overname te maken krijgt. De kunst is om jezelf te zijn maar tegelijkertijd je af te stemmen op je omgeving. En dat vraagt constant bijstellen.

Denk om je blikveld

Terwijl, als je voor het eerst in een or terecht komt, je vaak juist heel anders moet leren kijken. In plaats van je te richten op je dagelijkse werk en op wat je kent, kan er van je worden gevraagd om wat je kent los te laten en in een denkbeeldig vliegtuig te stappen. Zodat je de wereld met enige afstand kunt bekijken. Je zit op de eerste rij en dat is heel verrijkend, maar je moet het contact met jezelf en wie je bent niet verliezen. Want daar zit je kracht. Je moet je aanpassen aan die nieuwe blik, maar tegelijkertijd wel met jezelf blijven afstemmen, omdat je anders jezelf misschien verliest.

Invloed en overtuiging

Medezeggenschap wordt vaak onderschat, omdat er geen gezag aan is verbonden. En inderdaad: je bent niet de baas. Maar je hebt wel wat te zeggen. Medezeggenschap draait om invloed en overtuiging. Om weten waar je voor staat en waar het over gaat, en die combinatie naar voren brengen op een passende manier.

Prachtig maatwerk.