Maatwerk

Maatwerk

Voor een adviseur in de medezeggenschap kan de druk op sommige dagen hoog oplopen. Bijvoorbeeld omdat je ineens in een moeras belandt van onuitgesproken gezagsverhoudingen die volgens het wetboek niet bestaan tussen or en bestuurder, maar gewoon werkelijkheid zijn. Gewoon even meelopen naar de koffieautomaat kan al helpen, maar soms kom je er niet zonder kleerscheuren af.

Of uit enthousiasme en op basis van ervaring stap je met zevenmijlslaarzen binnen. Ik ben nogal vaak bezig met overnames en dat best al lang. Ik moet dus oppassen, dat ik niet op een ruimtereis vertrek die helemaal niets meer te maken heeft met de beleving van de or, die misschien voor het eerst met het circus rondom een overname te maken krijgt. De kunst is om jezelf te zijn maar tegelijkertijd je af te stemmen op je omgeving. En dat vraagt constant bijstellen.

Denk om je blikveld

Terwijl, als je voor het eerst in een or terecht komt, je vaak juist heel anders moet leren kijken. In plaats van je te richten op je dagelijkse werk en op wat je kent, kan er van je worden gevraagd om wat je kent los te laten en in een denkbeeldig vliegtuig te stappen. Zodat je de wereld met enige afstand kunt bekijken. Je zit op de eerste rij en dat is heel verrijkend, maar je moet het contact met jezelf en wie je bent niet verliezen. Want daar zit je kracht. Je moet je aanpassen aan die nieuwe blik, maar tegelijkertijd wel met jezelf blijven afstemmen, omdat je anders jezelf misschien verliest.

Invloed en overtuiging

Medezeggenschap wordt vaak onderschat, omdat er geen gezag aan is verbonden. En inderdaad: je bent niet de baas. Maar je hebt wel wat te zeggen. Medezeggenschap draait om invloed en overtuiging. Om weten waar je voor staat en waar het over gaat, en die combinatie naar voren brengen op een passende manier.

Prachtig maatwerk.

André van Deijk is senior adviseur bij OR Consultancy. Hij ondersteunt ondernemingsraden vooral bij overnames, fusies, organisatieveranderingen, financieringsvraagstukken en investeringen. Daarnaast is hij bestuurslid van de branchevereniging van medezeggenschapsbedrijven BVMZ.

Column: 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt'

Column: 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt'

Is het mogelijk om tegenspraak te bieden als je een afhankelijkheidsrelatie met elkaar hebt? Als or kun je de bestuurder voorzien van een eerlijke...

Waarom focus op de langere termijn or kan helpen

Waarom focus op de langere termijn or kan helpen

Door alle dagelijkse zaken komt de ondernemingsraad en bestuurder niet altijd toe aan strategische vraagstukken. Zo komen kwesties van de langere...

Charter Diversiteit van SER inmiddels door ruim 500 bedrijven ondertekend

Charter Diversiteit van SER inmiddels door ruim 500 bedrijven...

Het Charter Diversiteit heeft de mijlpaal van 500 ondertekenaars in Nederland bereikt. Deze grens werd gepasseerd toen eind februari op een...

Afbeelding is gecreëerd met Dall-E.

Voordelen en valkuilen van het overleg in de driehoek

Het werken met een driehoek van overleg tussen bestuur, toezichthouder en ondernemingsraad wordt steeds gangbaarder. Wat zijn de voordelen en wat...

Checklist or-verkiezingen: begin op tijd en volg deze stappen

Checklist or-verkiezingen: begin op tijd en volg deze stappen

Elke or organiseert één keer in de paar jaar or-verkiezingen. Hoe pak je dat aan? Onderstaande stappen helpen je op weg bij het organiseren en...

De waarde van medezeggenschap: een hoger doel

De waarde van medezeggenschap: een hoger doel

Wat is de waarde van medezeggenschap? Waarom stoppen mensen hun energie in medezeggenschap? Het is vaak frustrerend omdat de invloed doorgaans...

Controle op de eigen OR met behulp van een Privaat Sociaal Contract

Controle op de eigen OR met behulp van een Privaat Sociaal Contract

Trainer en adviseur Hielke Boersma schreef een boek over de kennis en inzichten die hij opdeed tijdens zijn werk. Een nieuwe aanpak met dezelfde...

Producent papieren zakken sluit in overleg met or Limburgse fabriek met 110 medewerkers

Producent papieren zakken sluit in overleg met or Limburgse fabriek...

Mondi Paper Bags gaat op korte termijn de productie van industriële papieren zakken in Maastricht beëindigen. De directie van Mondi doet dat in...