In 2028 3 maanden later AOW

In 2028 3 maanden later AOW

Iedereen die is geboren in 1961 of later moet 3 maanden langer wachten op zijn of haar AOW. De leeftijd waarop deze mensen de ouderdomsuitkering krijgen, gaat in 2028 zeer waarschijnlijk verder omhoog. Dat heeft minister Schouten van Pensioenen de Tweede Kamer per brief laten weten.

De verhoging is gebaseerd op de levensverwachting van mensen die over 5 jaar 65 jaar hopen te zijn. Die is in 2028 21,05 jaar, menen de onderzoekers van het CBS. De regering gebruikt de levensverwachting om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen volgens artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Prognose van de levensverwachting

Volgens de Algemene Ouderdomswet wordt de AOW-leeftijd in 2024 67 jaar. Ook voor 2025 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar. Aan de hand van de prognose van de levensverwachting van 65-jarigen in 2028 stelt minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen de AOW-leeftijd voor 2028 vast.

In 2028 zal volgens de huidige prognose de levensverwachting 1 jaar hoger zijn dan in 2019 en 1,6 jaar hoger dan in 2020 en 2021. Daarom zal de minister de AOW-leeftijd voor 2028 vermoedelijk verhogen. In de huidige pensioenwet is afgesproken dat de AOW-leeftijd voor tweederde meestijgt met de levensverwachting. Maar minister Schouten houdt het vooralsnog op 3 maanden, blijkt uit haar Kamerbrief. Het kabinet moet de verhoging formeel nog vaststellen.

Pandemie drukt levensverwachting iets

Tussen 2020 en 2022 daalde de levensverwachting, vooral door de coronapandemie. Ook in 2022 zijn er tot nu toe 7 procent meer mensen overleden dan verwacht. Maar in de komende jaren zal de levensverwachting weer toenemen, verwachten de onderzoekers van het CBS. De ervaring leert dat de levensverwachting zich snel herstelt na een pandemie, zeggen ze erbij. Toch blijft de levensverwachting ook dit jaar lager dan wanneer er geen coronapandemie zou zijn geweest, stelt het CBS.

AOW

De AOW werd in 1957 ingevoerd. Tot 2013 kregen ouderen vanaf 65 jaar een ouderdomsuitkering, terwijl de levensverwachting tussen 1950 en 2019 met bijna 6 jaar steeg. Hierna besloten diverse kabinetten om de AOW-leeftijd mee te laten stijgen met de levensverwachting. Vooral uit financiële overwegingen. Over het tempo van die stijging zijn felle debatten gevoerd. Tussen 2025 en 2027 blijft de AOW-leeftijd vaststaan op 67 jaar. Vermoedelijk komen daar in 2028 drie maanden bij. De AOW is de basisuitkering in de meeste pensioenberekeningen.

Tot 2007 waren bijna negen op de tien werknemers die met pensioen gingen jonger dan de AOW-leeftijd, toen 65 jaar. Nu werken de meeste mensen door tot één jaar voordat ze AOW zouden moeten krijgen. De leeftijd waarop je AOW krijgt is nu nog 66 jaar en 7 maanden. In 2023 komen daar 3 maanden bij, en wordt het dus 66 jaar en 10 maanden. Vanaf 1 januari 2024 krijgt u AOW op 67-jarige leeftijd. Tussen 2024 en 2027 blijft dat zo. Naar verwachting gaat de AOW-leeftijd in 2028 verder omhoog. Dat kan 67 jaar en 3 maanden zijn, maar er kunnen ook 3, 5 of 6 maanden bijkomen. De AOW-leeftijd ligt pas echt vast als de AOW wordt uitgekeerd. (Bron: Rijksoverheid)

Lees ook:

Tip! Tijdens het OR Kennisfestival op 24 november 2022 in de Jaarbeurs, Utrecht kan je 2 workshops volgen over de grote aanstaande wijzigingen in het pensioenstelsel. Brahim Bakayan vertelt je alles over het vernieuwde pensioenstelsel en de rol van de or daarbij. Beoordeel vervolgens met Drs. Frank Verschuren AAG of jouw or klaar is voor de aanstaande wijzigingen.

Inge Bakker, Senior pensioenadviseur Medezeggenschap
Montae & Partners

Instemmingsrecht OR, ook bij arbeidsongeschiktheidspensioen en...

Arbeidsongeschiktheidspensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vooral het eerste woord heeft iets verwarrends, tegengestelds in zich. Gaat het...

Beeld: Shutterstock

Heeft de or instemmingsrecht op verplichte training voor personeel?

De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing? In de rubriek Vraag...

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Arriva heeft vervangende toestemming gevraagd voor een wijziging in de vakantie- en verlofregeling. De centrale ondernemingsraad (cor) stemde eerder...

beeld: Shutterstock

Rechter: maandroosters zijn niet instemmingsplichtig

De kantonrechter doet een uitspraak in een geschil tussen Rijkswaterstaat en de or over normroosters. In 2023 werden voor 2 locaties geen roosters...

beeld: Shutterstock

Or-checklist: vrije dagen en vakantieregelingen

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling. Aan een goed besluit gaat ook goed overleg vooraf. Een...

De spelregels van het instemmingsrecht

De spelregels van het instemmingsrecht

Voor regelingen van de ondernemer op het gebied van het sociaal beleid heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Dat staat in artikel 27 lid 1 van...

Stappenplan instemmingsrecht: zó ga je om met een instemmingsverzoek

Stappenplan instemmingsrecht: zó ga je om met een instemmingsverzoek

Het instemmingsrecht wordt beschouwd als het sterkste recht van een ondernemingsraad. Maar zelfs met het beste gereedschap kunnen brokken worden...

Arend van Dam

Omgaan met instemmingsrecht: Zeggen we ja of nee?

Ja of nee zeggen: menige or worstelt ermee als er een instemmingverzoek op de overlegagenda staat. Een 'ja' kan leiden tot onbegrip van de achterban....